ธีม วิลสัน ไวลด์ไลฟ์ โซลูชัน

นี้คือธีมวิลสัน ไวลด์ไลฟ์ โซลูชัน แปลไทยโดย Boom21362 Boom21362 ใช้กับธีม Sigma-9 ของ AelannaAelanna และสำหรับธีมที่ใช้กับธีม Black Highlighter: Wilderness Theme หากต้องการใช้งานธีมนี้ ให้ใส่โค้ดนี้บนสุดของหน้า:

[[include :scp-th:theme:wilsons]]

แต่หากอยากใช้ธีม Pride ให้ใช้โค้ดนี้แทน:

[[include :scp-th:theme:wilsons transpride=a]]

หัวเรื่อง

หัวเรื่องระดับ 2


หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ
เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

ลิ้งค์ที่ยังไม่ได้เข้ามาก่อน ( ลิ้งค์ที่เข้ามาก่อนแล้ว)


หัวข้อหลัก

หัวข้อย่อย

สำหรับกรอบรอบๆทั้งหมด:

[[div class="wilson-border"]]

สำหรับส่วนหัวข้อหลัก:

[[div class="wilson-header"]]
Text here.
[[/div]]

สำหรับส่วนหัวข้อย่อย:

[[div class="wilson-subtitle"]]
Text here.
[[/div]]

สำหรับพื้นหลัง (อันนี้):

[[div class="wilson-body"]]
Text here.
[[/div]]

ปิดกรอบด้วยโค้ดนี้:

[[/div]]


@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mitr&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+Thai:wght@300&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+Thai:wght@700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=K2D:wght@200&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Kodchasan:wght@600&display=swap');
/*
  Wilson's Wildlife Theme
  [2018 Wikidot Theme, 2021 Revamp]
  Created by stormbreath and DarkStuff.
  Translated by Boom21362
  The new WWS logo (both normal and trans pride variants) was created by Jade Skylar.
*/
 
@supports(--css:variables) {
 
:root {
  --national-park-thin: 'IBM Plex Sans Thai', sans-serif;
  --national-park: 'Kodchasan', sans-serif;
  --national-park-heavy: 'Noto Sans Thai', sans-serif;
 
  --wilson-header: rgb(163, 193, 98); /* Wilson's Format Header */
  --wilson-subtitle: rgb(200, 226, 147); /* Wilson's Format Subtitle */
  --wilson-body: rgb(209, 237, 154); /* Wilson's Format Body */
  --wilson-quote: rgb(220, 242, 176);
  --wilson-text: rgb(102, 87, 49); /* Wilson's Format Text */
}
 
/* Links */
a,
#page-options-container a {
  color: rgb(18, 94, 18);
}
 
a.newpage {
  color: #c8e293;
}
 
a:visited {
  color: rgb(75, 104, 78);
}
 
/* HEADER */
div#container-wrap {
  background: url(none);
}
 
div#extra-div-1 {
  height: 140px;
  width: 100%;
  top: 0;
  position: absolute;
  background: linear-gradient(
      to bottom right,
      var(--wilson-header) 0%,
      var(--wilson-subtitle) 80%,
      var(--wilson-body) 100%);
} /* Light green gradient */
 
div#extra-div-2 {
  height: 22px;
  width: 100%;
  top: 140px;
  position: absolute;
  background: linear-gradient(to top,
   rgb(51, 43, 24),   
   var(--wilson-text));
  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3);
} /* Dark brown gradient for top-bar */
 
#header {
  background: url("http://scp-th-sandbox.wikidot.com/local--files/boom21362-05/WWS%20TH-1") 15px 40px no-repeat;
  background-size: 6rem;
}
 
@media (max-width: 580px) and (min-width: 480px) {
  #header {
    background-position: 0.5em 4.5em ;
    background-size: 66px 66px ;
  }
}
 
@media (max-width: 479px) {
  #header {
    background-position: 0 5.5em ;
    background-size: 55px 55px ;
  }
}
 
#header h1 a {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
  font-family: Mitr;
}
 
#header h1 a::before {
  content: "วิลสัน ไวลด์ไลฟ์ โซลูชัน";
  color: #fff;
}
 
#header h2 span {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
  font-family: Mitr;
}
#header h2 span::before {
  content: "ยินดีต้อนรับสัตว์ทุกตัว";
  color: #fff;
}
 
#login-status,
#login-status a,
#account-topbutton {
  color: #fff;
}
 
#login-status ul a {
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* Search Bar */
#search-top-box-input {
  border: solid 1px var(--wilson-text);
  color: var(--wilson-text) !important;
  background-color: rgb(187,214,129);
  font-family: var(--national-park-thin);
}
 
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus {
  background-color: var(--wilson-quote);
}
 
#search-top-box-form input[type=submit] {
  border: solid 1px rgb(66, 56, 31);
  color: #fff;
  background: rgb(66, 56, 31);
  font-family: var(--national-park);
}
 
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  border: solid 1px var(--wilson-text);
  background: var(--wilson-body);
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* Top-Bar */
#top-bar ul li a {
  font-family: var(--national-park-heavy);
}
 
#top-bar ul li ul li a {
  font-family: var(--national-park);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border: solid 1px #3d2b1f;
  background: rgba(66, 56, 31, .9);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top: 1px solid #665731;
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background: transparent;
  color: #fff;
}
 
#top-bar ul li ul a,
#top-bar a:hover {
  color: #fff;
}
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: rgb(126, 145, 84); /* top bar hover background color */
  color: #fff;
}
 
/* ----- Side Bar ----- */
#side-bar .side-block {
  border-radius: 0;
  border: 1px solid #665731;
  box-shadow: none;
}
 
#side-bar .side-block.media {
  background: var(--wilson-subtitle);
}
 
#side-bar .side-block.resources {
  background: var(--wilson-quote);
}
 
#side-bar .heading {
  color: var(--wilson-text);
  border-color: var(--wilson-text);
  font-family: var(--national-park-heavy);
  font-size: 13px;
}
 
#side-bar a,
#side-bar a:visited,
#side-bar a.newpage {
  color: var(--wilson-text);
  font-family: var(--national-park-thin);
}
 
.side-block .menu-item > .image,
iframe.scpnet-interwiki-frame {
  filter: hue-rotate(70deg);
  -webkit-filter: hue-rotate(70deg);
}
 
#top-bar .open-menu a {
   border: 0.15em solid var(--wilson-text);
   background-color: var(--wilson-body);
   color: var(--wilson-text);
}
 
/* ----- Footer ----- */
#footer {
  background: rgb(80, 68, 37);
  color: #d1ed9a;
}
 
/* ----- Page Elements ----- */
/* Titles */
#page-title,
.meta-title {
  color: var(--wilson-text);
  font-family: var(--national-park-thin);
  font-size: 2.25em;
}
 
#page-title {
  border-color: var(--wilson-text);
}
 
#content-wrap h1,
.owindow h1 {
  font-family: var(--national-park-heavy);
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* Tables */
#page-content .wiki-content-table tr th {
  background-color: var(--wilson-header);
  color: #fff;
  border: 1px solid var(--wilson-text);
}
 
/* Quote Blocks */
blockquote,
div.blockquote,
#toc,
.code {
  border-color: var(--wilson-quote);
  background-color: var(--wilson-quote);
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* Line Breaks */
hr {
  background-color: var(--wilson-text);
}
 
/* Image Blocks */
.scp-image-block {
  border: solid 1px var(--wilson-text);
}
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: var(--wilson-body);
  border-top: solid 1px var(--wilson-text);
}
 
/* ----- RATING MODULE ----- */
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--wilson-header) !important;
  border: solid 1px var(--wilson-header);
  text-transform: capitalize;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: var(--wilson-body);
  border-top: solid 1px var(--wilson-header);
  border-bottom: solid 1px var(--wilson-header);
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  color: var(--wilson-text);
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
  background: var(--wilson-subtitle);
  color: var(--wilson-text);
}
 
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: var(--wilson-header);
  border: solid 1px var(--wilson-header);
}
 
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: #fff;
}
 
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: var(--wilson-subtitle);
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* Info Module */
#page-content .rate-box-with-credit-button{
  background-color: var(--wilson-header);
  border: solid 1px var(--wilson-header);
}
 
#page-content .creditButton p a {
  border-left-color: #fff;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
  filter: hue-rotate(140deg);
}
 
#page-content .modalbox {
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,30,0,.5);
}
 
.info-container {
  --barColour: var(--wilson-header);
}
 
/* Wikimodule Component */
#page-content .collection .collapsible-block-unfolded-link a,
#page-content .collection .collapsible-block-folded a,
#page-content .titlecolumn,
#page-content .namerow,
#page-content .namerow a {
  background-color: var(--wilson-body);
  color: var(--wilson-text);
}
 
/* ----- Scrollbar and Selection ----- */
::-webkit-scrollbar-track {
  background: #DAEAB9;
}
 
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #755400;
}
 
::selection {
  background: rgb(126, 145, 84);
  color: #fff;
}
 
/* ----- Mobile Reformatting ----- */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar {
     background-color: var(--wilson-body);
   }
}
 
/* ----- Wikidot Elements ----- */
#lock-info {
  background-color: var(--wilson-body);
  border-color: var(--wilson-body);
  color: var(--wilson-text);
}
 
div.buttons input,
input.button,
button,
file,
a.button {
  background: var(--wilson-body);
  border-color: var(--wilson-body);
  color: var(--wilson-text);
}
 
div.buttons input:hover,
input.button:hover,
button:hover,
a.button:hover {
  color: var(--wilson-text);
  background: var(--wilson-header);
}
 
.hovertip {
  background: var(--wilson-body) !important;
  color: var(--wilson-text) !important;
  border: 1px solid var(--wilson-text) !important;
}
 
.pager .current {
  background: var(--wilson-header);
  border: 1px solid var(--wilson-text);
}
 
} /* <-- This closes the @supports */
 
/* Wilson's Divs */
/* Wilson's Divs placed outside supports @supports(--css:variables) to ensure most crucial part of theme remains visually intact if fallback occurs. */
div.wilson-border {
  border: 0.063em solid rgb(102, 87, 49); 
  box-shadow: 0em 0.063em 0.125em rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
 
div.wilson-header {
  color: white;
  background: rgb(163, 193, 98);
  padding: 1em;
  font-size: 150%;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
 
div.wilson-subtitle {
  color: rgb(102, 87, 49);
  background: rgba(200, 226, 147);
  padding: 0.313em;
  text-align: right;
  font-weight: bold;
}
 
div.wilson-body {
  color: rgba(102, 87, 49);
  background: rgb(209, 237, 154);
  padding: 1em;
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License