[ข้อมูลปกปิดตามมาตรการ 4000-ESHU]

.

TabooWarning.png
TabooWarningMobile.png

Up-in-the-Air_Gabriela-Pinto_CC2_edited2.jpg

รูปที่ 1.1 ตัวตนรูปร่างมนุษย์พื้นเมืองถูกพบกลางอากาศ


วัตถุ#: ข้อมูลถูกจำกัดตามมาตรการ 4000-ESHU

ระดับ: Keter

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: สถานที่ตั้งนอกมิติที่อธิบายไว้ด้านล่าง รวมทั้งตัวตนและจุดสังเกตที่อยู่ในนั้นคือ ภัยพิบัติทางชื่อ (Eshu Class) และเพราะเหตุนั้นจึงไม่อาจอ้างถึงด้วยชื่อ หัวข้อ หรือการนิยามใดๆ สามารถใช้เฉพาะคำอธิบายเมื่ออ้างถึงป่าที่อยู่ภายนอกพื้นที่ตามบรรทัดฐานและตัวตนพื้นเมืองของมัน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายเหล่านี้ทุกครั้งที่มีการอธิบายวัตถุ คำอธิบายจะมีรหัสสีเพื่อความชัดเจน1 และอาจจะมีการใช้คำฟุ่มเฟือยเพื่อความหลากหลายของชื่อได้

ในกรณีที่มีการละเมิดการกักกันทางการตั้งชื่อ มาตรการจัดเก็บใหม่มาตรฐาน Eshu Class จะต้องดำเนินการโดยบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดทันที หากบุคคลนั้นไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ ความรับผิดชอบจะตกอยู่กับญาติผู้ใกล้ชิดของผู้รับผิดชอบต่อไป

หากบุคคลที่รับผิดชอบต่อการละเมิดไม่มีญาติผู้ใกล้ชิดที่รู้จักแล้ว ชื่อของบุคคลนั้นจะต้องถูกลบออกจากเอกสารและบันทึกที่มีอยู่ทั้งหมด บุคคลอื่นใดที่มีชื่อเดียวกันจะต้องได้รับการลบความทรงจำ Type-G และได้รับชื่อใหม่

ตามคำสั่ง O5-4000-F26 ต้องมีการสำรวจพื้นที่ป่าที่แปลกและอันตรายที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อต่อปีเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนจากความผิดปกติพื้นฐาน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปในสถานที่ที่พบผู้ไร้นาม บุคลากรที่ถูกส่งไปทำการวิจัยจะต้องได้รับการฝึกอบรมในมาตรการสำรวจมาตรฐานตามรายละเอียดใน 4000-SEP

เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตของป่าที่พบในปล่องไฟจะต้องถูกระงับผ่านมาตรการกักเก็บข้อมูลมาตรฐาน บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน 4000-Halloway จะต้องได้รับการลบความทรงจำ2 และอาจได้รับการปล่อยตัวหลังจากผ่านช่วงฟื้นฟูทางการอภิปรายแล้ว

รายละเอียด: SCPในประเด็นคือพื้นที่ป่านอกมิติที่มีคุณสมบัติที่ผิดปกติมากมายรวมถึงปรากฏการณ์ทางการตั้งชื่อที่เป็นภัย ตำแหน่งที่ผิดปกตินี้เข้าถึงได้โดยการดำเนินการ 4000-Halloway (ดูเอกสาร DOC-4000-H) หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน วัตถุจะโผล่ออกมาจากบ่ออิฐที่ผุพังที่เปิดออกบนพื้นป่า (ดูรูปที่ 1.2)

วิธีเดียวที่จะสำรวจภูมิประเทศที่ผิดปกติได้อย่างน่าเชื่อถือคือการใช้ทางเดินดินหนึ่งทาง การสำรวจนอกเส้นทางเส้นทางที่บอกจะส่งผลให้สูญเสียการติดต่อกับผู้ทดลองที่เข้าร่วมทันที ถนนที่ปลอดภัยเพียงเส้นเดัยวสามารถเดินทางได้เพียงทิศทางเดียวและความพยายามใดๆของผู้ทดลองที่จะหันกลับและกลับไปทางที่พวกเขามาจะทำให้สูญเสียการติดต่อเช่นกัน

โลกไร้นามนั้นไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของพื้นที่เชิงเส้น ความพยายามในการทำแผนที่ส่งผลให้มีการบันทึกเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างมากมายในการเดินทางแต่ละครั้ง และส่วนหนึ่งของทางบังคับที่ตามหลักแล้วจะตัดหรือทับซ้อนกันก็ไม่เกิดขึ้น3 ความสอดคล้องเพียงอย่างเดียวในโครงสร้างคือจุดเชื่อมต่อซึ่งจะอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของถนนสายหลักเสมอ

วิธีเดียวที่จะทำให้ผู้ทดลองออกจากป่าที่ไร้ชื่ออย่างปลอดภัยหลังจากที่พวกเขาเริ่มเดินตามทางก็คือการเดินให้ครบความยาวทั้งหมดและกลับไปที่สถานที่ที่พวกเขาเริ่มต้นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ตัวตนที่ผิดปกติต่างๆที่มีถิ่นฐานอยู่ในที่อยู่ไร้นามได้ถูกบันทึกไว้ ตัวตนพื้นเมืองมักมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางกายภาพเมื่อไม่มีการสังเกตทำให้ยากสำหรับนักวิจัยที่จะระบุว่าตัวที่ถูกบันทึกไว้เป็นตัวใหม่หรือตัวที่เคยถูกบันทึกไว้แต่เกิดการเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่กันแน่ ตัวตนเหล่านั้นอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้และมักแสดงความไม่พอใจเมื่อมันเกิดขึ้น

ตัวตนพื้นเมืองมักขัดขวางบนทางเดินที่ผู้ทดลองย่างก้าวอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ทดลองมีความจำเป็นที่จะโต้ตอบกับพวกมันตามขั้นตอน ตัวตนพื้นเมืองนั้นฉลาดและมักจะมีความเจ้าอารมณ์สูง แต่สามารถโต้ตอบได้อย่างปลอดภัยตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง 4000-SEP4 ผลของการเพิกเฉยต่อข้อควรระวังเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่กระทำผิด: ระดับของการเอาคืนที่พบได้แก่ การด่าทอ การกระทำที่รุนแรง และทำการดัดแปลงอย่างผิดปกติต่อผู้ทดลองทางการภาพ แนวคิด หรือคุณสมบัติของชื่อ

ปรากฏการณ์ผิดปกติต่างๆอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ศัพท์ที่สอดคล้องกันในการตั้งชื่อกับดินแดนอันมิอาจตั้งชื่อ ตัวตนพื้นเมืองของมัน หรือจุดสังเกตของมัน ความเข้าใจในปรากฏการณ์เหล่านี้ยังคงมีนิดเดียวเท่านั้น บางส่วนเป็นผลมาจากการห้ามการทดลองทางชื่อภายใต้คำสั่ง O5-4000-F26

ปรากฏการณ์ทางการตั้งชื่อที่บันทึกไว้ได้แก่:

 • เกิดภาวะปวดหัวรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราวในหมู่ผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อที่ได้รับผลกระทบ
 • อาการหลอนทางสายตาและการได้ยินในหมู่ผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือตัวตนที่ถูกอธิบายโดยการตั้งชื่อ นอกจากนี้อาการหลอนทางรสชาติและทางกลิ่นยังได้รับรายงานในกรณีกลุ่มย่อยๆ
 • อาการหลงลืมทางจิตเวชอย่างกะทันหันในหมู่ผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อ
 • การพัฒนาลักษณะทางกายภาพใบแบบที่ไม่ใช่มนุษย์ในหมู่ผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อ เช่นขนนกและถุงเกสร
 • การพัฒนาองค์ประกอบทางชีวภาพในสื่อที่ไม่ใช่ชีวภาพที่ชื่อถูกเขียนหรือบันทึก
 • การรเคลื่อนย้ายโดยไม่สมัครใจอย่างกะทันหันของผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อไปที่ถิ่นทุรกันดารของสิ่งที่ไร้ชื่อโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอน 4000-Halloway
 • การเกิดพันธุ์ไม้ดอกต่างๆภายในพื้นที่ที่ชื่อถูกนำไปใช้
 • การเคลื่อนย้ายอย่างกะทันหันของตัวตนพื้นเมืองไปที่พื้นที่ที่ถูกนำชื่อไปใช้
 • การหลอมรวมทางชีวภาพของผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อและตัวตนพื้นเมือง
 • การหลอมรวมทางชีวภาพของตัวตนพื้นเมืองและพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกนำชื่อไปใช้
 • การขาดธาตุเหล็กอย่างมากโดยไม่มีผลข้างเคียงเชิงลบที่คาดไว้ของผู้ทดลองที่เปิดเผยชื่อ

ตำสั่ง O5-4000-F26 ได้รับการรับรองโดยสภาผู้บริหารในปี1954 การแก้ไขในปี 1970 กำหนดให้ O5-4000-F26 ต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากสภาทุกๆ10ปีเพื่อให้ยังคงมีผลบังคับใช้ ถึงวันนี้ ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงของผู้บริหารเกี่ยวกับ O5-4000-F26 ที่ถูกเผยแพร่ให้มีการลดระดับปล่อยผ่านลง


.


.

.


.

.


.

.


.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License