ความเคลื่อนไหว
Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
จากหมวดหมู่:
Revisions per page:
page 1123...next »
SCP-999-TH-J S 17 Jan 2020 08:27 (rev. 3) DrSSS
SCP-999-TH-J S 17 Jan 2020 03:09 (rev. 2) DrSSS
SCP-999-TH-J F 17 Jan 2020 03:05 (rev. 1) DrSSS
Uploaded file "wedee4.jpg".
เรื่องตลก S 17 Jan 2020 03:05 (rev. 9) DrSSS
+ SCP-999-TH-J
SCP-999-TH-J N 17 Jan 2020 03:04 (new) DrSSS
SCP-025-TH S 11 Jan 2020 11:30 (rev. 5) VisitorUnit01
ใส่ rating
SCP-001 S 21 Dec 2019 12:23 (rev. 11) VisitorUnit01
แก้ไขการแปล
SCP-035 S 21 Dec 2019 08:04 (rev. 5) VisitorUnit01
แก้คำผิด
SCP-001 S 21 Dec 2019 06:59 (rev. 10) VisitorUnit01
แก้ไขคำผิดและสงสัยว่าจะแปลผิดด้วย ยังไม่แน่ใจจึงยังไม่แก้แต่จะส่งจุดที่สงสัยไปให้ดูในดิสคอร์ด
SCP-3671 S 20 Dec 2019 15:24 (rev. 3) VisitorUnit01
แก้คำผิดเติมคำตกหล่น
SCP-3671 S 20 Dec 2019 07:53 (rev. 2) DrSSS
main S 17 Dec 2019 07:44 (rev. 204) DrSSS
SCP-050 S 16 Dec 2019 08:06 (rev. 2) Kuruni
เขาแก้แล้วหรือเปล่า?
SCP-050 S 13 Dec 2019 10:31 (rev. 1) DrSSS
Maxalate's Artwork : Series 1 S 01 Dec 2019 10:33 (rev. 23) DrSSS
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License