รายชื่อนักแปล

เนื่องจากในบทความจะไม่มีการใส่เครดิตชื่อของนักแปล จึงรวมรายชื่อคนที่มีส่วนร่วมในการแปลเอาไว้ในหน้านี้ สำหรับนักแปลคนไหนที่ไม่มีชื่อให้แจ้งแอดมินที่กลุ่มในเฟสได้

รายชื่อผู้ที่ร่วมแปลบทความ:

Admins/Moderators (website/fanpage): DrSSS, Kuruni, CRABBED, Slang

Moderators (website/fanpage): Quinct, Arthit Sicropio, DR Famous B

Operational Staff (only fanpage): Jessada Manus, Thonny Ntd, huntergamma

Supports: shotto444 , Dr Teal, 3xbun, tigermannnn, WormyAtten 000

Inactive Staff: Supasan Khongma, Gadpon Kimmy Tr', Philosafix

Others: raytasui, jobpowell, Pug1, Patiroop Seetidprasert

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License