SPC-3284-J

หมายเลข #: SPC-3284-J

ระดับวัตถุ: Great White

ขั้นตอนการชกฉลาม: เนื่องจากความร้อนที่สูงมาก การเข้าปะทะกับ SPC-3284 ในที่อยู่ตามธรรมชาติของมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้ มาตรการในการจัดการกับ SPC-3248 ในขณะนี้ให้ระบายลาวาออกจากแอ่งที่มันอยู่ให้หมด แล้วสวมเกราะป้องกันความร้อนเข้าไปชกมัน ด้วยเหตุนี้ จึงให้ใช้ ทีมกำปั้นเคลื่อนที่ ซิกมา-6 ("หมัดเพลิงแห่งความพิโรธ") ในปฏิบัติการทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับ 3284

ลักษณะ: SPC-3284 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนประกอบจากซิลิกอนซึ่งลักษณะภายนอกนั้นดูเหมือนกับ Carcharodon carcharias SPC-3284นั้นปกติแล้วจะอาศัยอยู่ในแหล่งลาวาเหลว และมีโครงสร้างทางกายภาพแบบพิเศษที่สามารถ"ว่าย"ในนั้นได้เหมือนฉลามทั่วไปว่ายน้ำ ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ต้องการสิ่งยังชีพอื่นนอกจากพลังงานความร้อนในสิ่งแวดล้อม แต่มันจะพยายามกินอินทรีย์วัตถุทุกอย่างที่เข้าถึงได้ ในขณะนี้ยังไม่ทราบวิธีที่มันใช้ตรวจจับสสารที่เป็นอินทรีย์วัตถุ

SPC-3284 ถูกพบครั้งแรกในการบุกทลายสถานที่ของมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ชาร์ค จำกัด ซึ่งใช้การดัดแปลงพันธุกรรมกับ[ข้อมูลปกปิด]เพื่อสร้างฉลามที่ผ่านการออกแบบไว้ขายให้ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด เจ้าหน้าที่ของศูนย์สามารถใช้เอกสารที่ยึดมาตามรอยการขนส่ง SPC-3284 ไปถึงแอ่งลาวาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้พบ SPC-3284 อีกอย่างน้อย █ ตัว ซึ่งรวมถึงตัวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ████████████ การวิจัยในขณะนี้บ่งชี้ว่า SPC-3284 นั้นอพยพย้ายถิ่นโดยผ่านเปลือกโลก สิ่งนี้ รวมทั้งการที่มันดำรงชีพด้วยพลังงานความร้อน สามารถอธิบายถึงจำนวนประชากรที่แพร่หลายของมันได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการเจาะเข้าไปในเปลือกโลกอยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License