SPC-2922

ประกาศจากสำนักงานศูนย์บัญชาการประสานข้อมูลและปฏิบัติการ

ในขณะนี้ SPC-2922 ยังดำเนินอยู่ หน่วยต่อสู้ใต้น้ำอาร์มาออรุนนั้นได้ลงพื้นที่ในบลูอบีสและทีธฟิลวอยด์เพื่อเข้าต่อสู้กับสุนัขทะเลกายทิพย์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นั้นแล้ว

ในขณะนี้ MFT อาร์มาออรุนมีกำลังพลประมาณ 300,000 คน บุคคลทั้งหมดซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นสมาชิกนั้นจะได้รับบรรจุเข้าอาร์มาออรุนเมื่อเสียชีวิตแล้ว

ในขณะนี้ กลุ่ม ☽☽☽ อินิทิเอทีฟนั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนของพวเขาเพื่อสนับสนุนศูนย์ในการจัดการกับ SPC-2922

โครงการ #: SPC-2922

ขอบเขตอันเป็นไปได้ของการต่อยตีซีลาเคียน: SPC-2922 มีความสำคัญต่อการปกป้องพื้นฐานระหว่างมิติ "คอร์เบนิค" ซึ่ง ☽☽☽ อินิทิเอทีฟดูแลอยู่ คอร์เบนิคนั้นเป็นพื้นที่สำคัญระหว่างห้วงมิติซึ่งเป็นโอกาสที่อาจทำให้ SPC-001 หนีจากสภาพความเป็นจริงของเราและไปสู่จักรวาลอื่นได้ ในขณะนี้คอร์เบนิคถูกตัวตนซีลาเคียนแบบสุนัขทะเลกายทิพย์ซึ่งถือกำเนิดจากจักรวาลของเรารุกรานอยู่

การหยุดยั้งการแพร่กระจายของ SPC-001 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เป็นไปได้ว่ามิติอื่นๆนั้นจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้รับมือภัยคุกคามของมันได้ง่ายเหมือนกับเรา สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากที่ ☽☽☽ อินิทิเอทีฟต้องติดต่อกับศูนย์ ไม่เช่นนั้นก็คงถูกตัวตนซีลาเคียนทำลายไปแล้ว

SPC-2922 นั้นเป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่าตัวตนสุนัขทะเลกายทิพย์ทั้งหมดภายในคอร์เบนิคนั้นจะถูกกักขังไว้ในเฉพาะสองพื้นที่ซึ่งได้เรียกว่าบลูอบีส (BLUE ABYSS) และทีธฟิลวอยด์ (TEETH-FILLED VOID)

บลูอบีสซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่กว่าจากส่วนที่สุนัขทะเลกายทิพย์ทั้งหมดถูกกักขังไว้นั้นเป็นเขตมหาสมุทรของคอร์เบนิค จุดที่ลึกที่สุดของบลูอบีสนั้นวัดความลึกได้ 25 กิโลเมตรซึ่งที่ก้นของมันนั้นเป็นจุดที่สุนัขทะเลกายทิพย์ปรากฏตัวออกมา เนื่องจากการเข้าถึงจุดนี้นั้นทำได้ยาก จึงได้ประเมินว่าอาร์มาออรุนจะไม่สามารถทำลายมันได้

ทีธฟิลวอยด์นั้นเป็นทะเลทรายในคอร์เบนิคซึ่งเป็นกลางคืนตลอดเวลา พบตำแหน่งที่สุนัขทะเลกายทิพย์ปรากฏตัวออกมาอยู่ใต้พื้นผิวหลายจุด ทำให้มีสุนัขทะเลกายทิพย์พุ่งออกมาจากทรายและโจมตีเป็นระยะๆ

ส่วนประกอบของโครงการ: SPC-2922 นั้นมีองค์ประกอบเพียงส่วนเดียวคือหน่วยต่อสู้ใต้น้ำอาร์มาออรุน หน่วยรบในระดับกองทัพซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลเกือบทั้งหมดที่เสียชีวิตแล้วและมีความภักดีต่อศูนย์ก่อนหน้าการมรณกรรม กลุ่ม ☽☽☽ อินิทิเอทีฟนั้นสามารถเกณตัวบุคคลดังกล่าวเกือบทั้งหมดที่มีความภักดีเช่นนั้นมาจากชีวิตหลังความตายของตนได้และพาเข้าประจำการในอาร์มาออรุน

อาร์มาออรุนั้นเป็นกองทหารราบของ SPC-2922 และได้ลงพื้นที่ในบลูอบีสกับทีธฟิลวอยด์เพื่อต่อสู้กับสุนัขทะเลกายทิพย์ ในขณะนี้ อาร์มาออรุนมีสมาชิกประมาณ 300,000 คน

เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของคอร์เบนิค สมาชิกของอาร์มาออรุนทั้งหมดจึงมีลักษณะหลายประการซึ่งทำให้พวกเขาต่อสู้กับตัวตนซีลาเคียนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งรวมถึง:

  • การที่ไม่อาจจะเสียชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ความสามารถในการรักษาตัวเองซึ่งมีประสิทธิภาพมาก สมาชิกของอาร์มาออรุนสามารถฟื้นตัวจากบาดแผลทั้งหมดที่ได้รับภายในเวลาอันสั้น
  • ความไม่ต้องการอาหารหรือน้ำดื่ม สมาชิกของอาร์มาออรุนนั้นจะมีพลังงานสม่ำเสมอในระดับหนึ่งตลอดเวลาซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องพักผ่อน
  • อาการบาดเจ็บที่ถึงชีวิตหรือเรื้อรังที่บุคลนั้นอาจมีอยู่ก่อนเสียชีวิตจะหายไป
  • ไม่จำเป็นต้องหายใจ ซึ่งทำให้สมาชิกของอาร์มาออรุนสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ด้วยความสามารถเต็มที่

สรุปผลการปรับสมรรถนะ: ได้ทำข้อตกลงกับ ☽☽☽ อินิทิเอทีฟเพื่อให้ใช้ SPC-2922 ในการต่อสู้กับตัวตนสุนัขทะเลกายทิพย์ทั้งหมดในคอร์เบนิคแล้ว

โดยทั่วไปแล้ว ☽☽☽ อินิทิเอทีฟนั้นมิได้มีเป้าหมายร่วมกับศูนย์ในเรื่องของตัวตนซีลาเคียน แต่มีท่าทีคุกคามต่อตัวตนเช่นนั้นทุกรูปแบบภายในคอร์เบนิค ดังนั้นจึงได้ทำข้อตกลงกันว่าตัวแทนของศูนย์จะจัดการกับสุนัขทะเลกายทิพย์โดยที่ ☽☽☽ อินิทิเอทีฟจะให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

กลุ่ม ☽☽☽ นั้นได้ใช้วิทยาการซึ่งเรียกว่า "อาวุธขัดขวางการปลดปล่อย (Salvation Denial Munitions)" เพื่อหยุดยั้งหรือจำกัดความสามารถในการรักษาตนเองของสุนัขทะเลกายทิพย์ซึ่งอยู่ในบลูอบีสและทีธฟิลวอยด์ ทำห้สามารถต่อสู้และสังหารตัวตนเหล่านั้นได้

หลังการเสียชีวิตของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์แต่ละคน ตัวแทนของ ☽☽☽ อินิทิเอทีฟจะรับตัวมาและมอบเครื่องมือกับเครื่องนุ่งห่มให้ตามความเหมาะสม สรุปเรื่องการปฏิบัติการของอาร์มาออรุน แล้วส่งตัวไปยังบลูอบีสและทีธฟิลวอยด์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการปกป้องคอร์เบนิคจากตัวตนซีลาเคียน ☽☽☽ อินิทิเอทีฟจึงได้ตกลงที่จะนำทางสมาชิกของอาร์มาออรุนไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าหลังจากที่ปฏิบัติการในระดับนี้เสร็จสิ้นแล้ว

บันทึกการวางกองกำลัง: SPCได้รับทราบถึงการคงอยู่ของตัวตนสุนัขทะเลกายทิพย์ภายในบลูอบีสและทีธฟิลวอยด์จาก ☽☽☽ อินิทิเอทีฟในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2014 ผ่านทางอีเมล์ซึ่งส่งไปถึงนักชกของศูนย์ ลิเซิล เนย์สมิธ ดังต่อไปนี้

ถึงสถาบัน

☽☽☽ อินิทิเอทีฟได้พบสิ่งรบกวนข้ามมิติภายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคอร์เบนิค และได้ประเมินแล้วว่าต้นเหตุนั้นมาจากมิติของคุณ สิ่งรบกวนนี้ในขณะนี้นั้นมีรูปลักษณ์ของภูติฉลาม

สิ่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชีวิตหลังความตายทั้งหมดและได้ประเมินแล้วว่ามันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำของคุณ ฉลามทุกตัวนั้นถูกเจ้าหน้าที่ของคุณฆ่าตาย ในขณะนี้เราได้เตรียมการเข้าต่อสู้กับเหล่าตัวตนดังกล่าวด้วยเครื่องยับยั้งบาปพลังงานความร้อนนิวเคลียร์และอาวุธความผิดหวังแบบปล่อยความร้อนสูง แต่ถ้าคุณไม่หยุดการกระทำนี้แล้ว เราก็มีความจำเป็นจะต้องทำการแทรกแซงสภาพความเป็นจริงของคุณในระดับที่สามารถจับต้องได้

— ☽☽☽ อินิทิเอทีฟ

ถึง ☽☽☽ อินิทิเอทีฟ

1) ผมไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจวิธีการที่พวกเราทางนี้ปฏิบัติการอยู่นะ พวกเราคือศูนย์ชกฉลาม1 แล้วคุณจะขอให้เราเลิกชกซีลาเคียนอย่างนั้นหรือ? ไม่ได้หรอกนะเพื่อนเอ๋ย แน่ล่ะว่าพวกเรารับรู้ว่ามีปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไข แต่นั่นจะไม่รวมถึงการหยุดตะบันหน้าซีลาเคียน
2) ผมได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หัวหน้าของผมและมันก็ผ่านการอนุมัติแล้ว พวกเราได้เริ่มแผนการที่จะส่งนักชกที่ดีที่สุดไปโลกหลังความตายเพื่อปกป้องมัน ถ้าพิธีกรรมอัตฆาตนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อควบคุ้มกันชีวิตหลังความตายให้ปลอดภัยสำหรับผู้อื่นแล้ว มันก็ต้องทำน่ะนะ เชื่อผมเถอะว่าพวกเราก็อยากให้สิ่งนี้หายไปโดยเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน
3) อย่าใช้คำว่า "ฉล-" ลางไม่ดีน่ะ เรียกพวกมันว่าตัวตนซีลาเคียน
4) เครื่องยับยั้งบาปพลังนิวเคลียร์กับอาวุธความผิดหวังงั้นหรือ? มันใช้ไม่ได้หรอกนะ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกคุณต้องรับมือซีลาเคียนหรือเปล่า? พวกมันไม่มีบาปและไม่รู้สึกอะไรกับความผิดหวังของคุณทั้งนั้น สิ่งเดียวที่ได้ผลกับพวกมันก็คือกำปั้นเจ้าเก่าคู่นี้ ใครๆก็รู้กันทั้งนั้น ก็มันเป็นจุดอ่อนของ SPC-001 นี่
5) "สถาบัน"ที่คุณพูดถึงนี่มันอะไร? คุณหมายถึงพวกพวกสวะจากมิติอื่นนั่นน่ะหรือ?

— นักชกเนย์สมิธ

เชี่ยอะไรวะเนี่ย?

— ☽☽☽ อินิทิเอทีฟ

หลังการสื่อสารดังกล่าว ทางศูนย์ก็ได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับ ☽☽☽ อินิทิเอทีฟและทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการบุกรุกของ SPC-001 ภายในคอร์เบนิค โดยมีรายละเอียดเป็นการเกณฑ์เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตแล้วทั้งหมดของศูนย์เข้า SPC-2922 เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปกป้องประชาชนจากจักรวาลของเราภายในคอร์เบนิค

เป้าหมายของโครงการในขณะนี้ก็คือการกวาดล้างตัวตนซีลาเคียนให้หมดไปจากทีธฟิลวอยด์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งเป็นเวลาที่จะทำการประเมินขอบเขตและจุดมุ่งหมายของ SPC-2922 ใหม่ หลังจากที่บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวแล้ว อาร์มาออรุนจะลดกำลังพลลงมาเหลือ 5,000 คนโดยมีการหมุนเวียนประจำการ ผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในบลูอบีสนั้นจะได้รับการส่งตัวไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License