SPC-173

โครงการ #: SPC-173

คำแนะนำการชกต่อยมาตรฐาน: ให้วาง SPC-173 ไว้ข้างสระน้ำของพื้นที่รีสอร์ททะเล (Oceanic Resort Area) อาลี โดยไม่มีกำหนดการ บุคลากรที่อยู่ระหว่างการหยุดพักผ่อนที่ ORA อาลีนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกสิบนาทีในระยะที่มองเห็น SPC-173 ได้ต่อทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ที่สถานพักเพื่อรักษาตัว จะต้องมีบุคลากรไม่ต่ำกว่าสามคนอยู่ในรัศมีผลกระทบของ SPC-173 อยู่เสมอเพื่อคอยควบคุมหรือให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาลต่อพวกพ้องในกรณีที่ถูกโจมตี

ส่วนประกอบของโครงการ: SPC-173 มีส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียวคือรูปปั้นซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ของฉลาม (REEFER TRUE) ซึ่งทำจากเปลือกหอยและเศษไม้เกยฝั่ง REEFER TRUE นั้นปกติแล้วจะอยู่นิ่งและโดยทั่วไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อบุคลากรในละแวกใกล้เคียง แต่ว่า REEFER TRUE นั้นจะเข้าสู้สถานะตื่นตัวหากว่าบุคลใดๆซึ่งมองดูมันกำหมัดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง (จากนี้จะเรียกว่า 'เหยื่อ') เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น REEFER TRUE ก็จะเคลื่อนไหวได้และเข้าไปหาเหยื่อ จากนั้นมันจะหักนิ้วข้างหนึ่งจากมือข้างที่คุกคามแล้วกลับสู่ตำแหน่งเดิม ไม่ว่ามันกับเหยื่อจะห่างกันเท่าใด เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงวินาทีเดียวเสมอ

REEFER TRUE นั้นถูกย้ายไปยัง ORA อาลีเมื่อปี 1993 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการณ์ทดลอง IREQUELL มันมีไว้ใช้เพื่อช่วยเป็นเงื่อนไขในการปรับสภาพของฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์เพื่อพัฒนาการควบคุมตนเองเมื่อเผชิญหน้ากับตัวตนซีลาเคียน ก่อนหน้านี้นั้นมีฝ่ายปฏิบัติการหลายคนที่เสียชีวิตระหว่างภารกิจของศูนย์เนื่องจากขาดความสามารถในการประเมินสถานการณ์อย่างเยือกเย็นและให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่สำคัญต่อภารกิจ ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามนั้นควรจะยุ่งอยู่กับการเข้าปะทะและชกต่อยกับภัยคุกคามซีลาเคียนอยู่แล้ว

ของที่เป็นสีน้ำตาลแดงในสระน้ำของรีสอร์ทนั้นเป็นส่วนผสมของน้ำสเต็ก A1 กับน้ำผลไม้รวมแบบฮาวาย ยังไม่ทราบที่มาของสิ่งนี้แต่ก็มีรายงานว่ารสชาติดี

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License