SPC-172-J

หมายเลข #: SPC-172

ระดับวัตถุ: Apollyōken

ภารกิจชกฉลาม: เนื่องจากผลผิดปกติของมัน จึงไม่สามารถชก SPC-172 ได้

แทนที่จะล้มเลิกแผนการชก SPC-172 โดยสมบูรณ์ ให้ดำเนินมาตรการกัดตูดกูเถอะดาร์วินเพื่อทำให้ SPC-172 สูญพันธุ์ไปด้วยวิธีการซึ่งมิใช่การชกต่อย ความล้มเหลวในการกำจัด SPC-172 นั้นจะมีความเสี่ยงซึ่งมิใช่ค่าศูนย์ว่าในระยะยาวนั้นลักษณะการวิวัฒนาการของ SPC-172-A จะกลายเป็นลักษณะที่แพร่หลายในเหล่าฉลาม ซึ่งจะทำให้เกิดสถานการณ์สิ้นโลก ความล้มเหลวแบบ K/O

ลักษณะ: SPC-172 เป็นตัวตนซีลาเคียนซึ่งสาธารณชนนั้นรู้จักในชื่อนาร์วาล1 แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม SPC-172 ก็มีลักษณะที่ตรงกับเงื่อนไขในการระบุตัวฉลามทั้งสามข้อของศูนย์ชกฉลาม

SPC-172 เพศผู้นั้นมีวิวัฒนาการตามกาลเวลาเป็นสิ่งที่ใช้แทงอยู่บนใบหน้า (จากนี้จะเรียกว่า SPC-172-A) ซึ่งทำให้ความพยายามที่จะชกทั้งหมดล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

บันทึกการชก-172:

วิธีการชก ผลการชก หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ซีกัลอัปเปอร์คัตใส่ตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้ เป็นบวก-ผิด "เราเคยคุยกันแล้ว ถ้าไม่โดนหน้าฉลามโดยตรงก็ไม่นับ" -โค้ชเนย์สมิธ
เจ้าหน้าที่ซีกัลชกใส่หน้าตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้ เป็นลบ หลังจากการผ่าตัดและฟื้นตัวด้วยดี ซีกัลก็ได้ขอยื่นเรื่องย้ายไปโครงการอื่นซึ่งไม่ต้องชกใส่ของแหลมยาว
เจ้าหน้าที่ซีกัลชกใส่หน้าตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้อย่างแรงกว่าเดิม เป็นลบ "คุณพระช่วย ยังกะว่าแขนเขาเป็นถุงสวมเขาแน่ะ…" - โค้ชเนย์สมิธ
ปล่อยเอแฮบ-2แบบหัวรบกำปั้นซึ่งดัดแปลงให้ใช้งานในน้ำได้ใส่ตัวอย่าง SPC-172 สรุปไมไ่ด้ ผลการชันสูตรชิ้นส่วนอวัยวะที่กระจายไปทั่วนั้นไม่อาจใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของการชกใส่หน้าได้
เจ้าหน้าที่ซีกัลใช้แขนอีกข้างชกใส่หน้าตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้อย่างแรงขึ้นอีก เป็นลบ กำปั้นเข้าไปในระยะ 1.2 เมตรจากใบหน้าของตัวอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่ซีกัลจะเสียชีวิตจากบาดแผลซึ่งสอดคล้องกับอาการ fishkebabitization
เจ้าหน้าที่นอริสชกใส่ตัวอย่าง SPC-172 เพศเมียที่จับไว้ นั่นก็คือไม่มีงา N/A การชกเบื้องต้นประสพความสำเร็จทำให้ตัวอย่างเสียชีวิต แต่ผลการชันสูตรทำให้ทราบว่า SPC-172 เพศเมียนั้นไม่มีฟัน ซึ่งทำให้มันขาดเงื่อนไขข้อที่สามในการระบุตัวฉลามที่ว่า "มันมีของแหลมจำนวนมากหรือไม่" ดังนั้นจึงไม่นับเป็นฉลาม
เจ้าหน้าที่นอริสชกใส่ตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้ซึ่งยังไม่โตเต็มที่และมี SPC-172-A ที่เล็กกว่าปกติอยู่บนหน้า N/A "ไม่เอาน่า เขายังเด็กนะ" - โค้ชเนย์สมิธ
เจ้าหน้าที่นอริสชกใส่หน้าตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้ให้แรงยิ่งกว่าเจ้าหน้าทีซีกัล N/A "ผมลาออก" - เจ้าหน้าที่นอริส
เจ้าหน้าที่นอริสชกใส่หน้าตัวอย่าง SPC-172 ที่จับไว้ให้แรงยิ่งกว่าเจ้าหน้าทีซีกัล ไม่เช่นนั้นโค้ชเนย์สมิธจะเผาบ้านเขา เป็นลบ กำปั้นเข้าไปในระยะ 1.1 เมตรจากใบหน้าของตัวอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่นอริสจะเสียชีวิตจากบาดแผลซึ่งสอดคล้องกับอาการ fishkebabitization
ใช้เลื่อยตัด SPC-172-A ออกจากหน้าของ SPC-172 ก่อนทำการชก N/A "พวกเราคือศูนย์ชกฉลามนะ ไม่ใช้ศูนย์แก้ไขแล้วจึงชกฉลาม เอาตัวช่วยริยำพวกนั้นไปทิ้งซะ" - โค้ชเนย์สมิธ
ใช้เครื่องมือสำหรับชกซีลาเคียนรุ่นทดลอง เฮอคิวลิสเกลียดฉลาม เพื่อลดมวลของหมัดติดจรวดที่ตัดมาจากเจ้าหน้าที่นอริสลงมาจนมันสามารถผ่าน SPC-172-A ไปได้และปะทะกับใบหน้าของตัวอย่างเพศผู้ สรุปไม่ได้ เครื่องมือทำงานผิดพลาด เกิดความผิดปกติด้านมิติ ชกโดนพระเจ้าโดยบังเอิญ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License