ระดับการกวาดล้าง

ระดับทั่วไปของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ SCP

ระดับ 0 : บุคลากรทั่วไป บุคลากรระดับนี้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SCP เช่น พนักงานเอกสาร ภารโรง พ่อครัว เป็นต้น

ระดับ 1 : บุคลากรที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือการบำรุงดูแล SCP รวมถึงการกวาดล้าง

ระดับ 2 : บุคลากรที่ทำหน้าที่สั่งการการดูแลที่เกี่ยวข้องกับ SCPs

ระดับ 3 : บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในไซต์-19 หรือไซต์อื่น ๆ รวมถึงการกวาดล้าง SCPs ทุกที่ยกเว้นระดับ non-Keter

ระดับ 4 : บุคลากรระดับหัวหน้ามีหน้าที่คอยสั่งการ สามารถเข้าได้ทุกพื้นที่ที่ไม่ใช่ระดับ non-Keter

ระดับ 5 : บุคลากรระดับอาวุโส บุคลากรบางคนต้องทำงานเกี่ยวกับการกวาดล้างในระดับ Keter ซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง


ระดับอื่น ๆ ใน SCP

D : บุคคลที่อยู่ในระดับนี้จะเป็นนักโทษประหาร โดยเอามาใช้ทดลองกับ SCP ซึ่งบุคคลระดับนี้ส่วนใหญ่จะไม่รอด และบางทีถ้าไม่มีนักโทษ พวกเขาก็จะทำการจับพลเรือนมาแทน

E : บุคคลระดับนี้จะใช้งานเมื่อต้องการจะจับ SCPs กลับมายังไซต์

O5-X : บุคลากรระดับหัวหน้าสูงสุดใน SCP มีหน้าที่ดูแล บริการ สั่งการ และอนุมัติ และจะไม่มีการข้องเกี่ยวกับ SCPs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License