ระดับการกวาดล้าง

คำนำ

ระดับการกวาดล้างเป็นระดับการเข้าถึงพื้นที่ของบุคลากรของสถาบันหรือข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งต่างๆได้ตามอำเภอใจ บุคลากรจะได้รับรู้ข้อมูลแค่เพียง "สิ่งที่ต้องรู้" และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าแผนกที่ตนเองอยู่

ระดับ 0 (สำหรับพนักงานเท่านั้น)

การกวาดล้างระดับ 0 มีไว้สำหรับพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ผิดปรกติ มีไว้สำหรับพนักงานะดับล่างๆ เช่น พ่อครัว คนสวน เป็นต้น

ระดับ 1 (รักษาความลับ)

การกวาดล้างระดับ 1 ใช้สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวัตถุผิดปรกติแต่ไม่มีหน้าที่โดยตรง เช่น เสมียน เลขฯ ช่างฯ คนทำความสะอาด และพนักงานออฟฟิคทั่วไป เป็นต้น

ระดับ 2 (ต้องห้าม)

การกวาดล้างระดับ 2 เป็นระดับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่ต้องเข้าถึงข้อมูลของวัตถุผิดปรกติและการกักกัน ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัย เอเจ้น และผู้ที่เชี่ยวชาญในการกักกันจะถือว่าอยู่ในระดับ 2

ระดับ 3 (ความลับ)

การกวาดล้างระดับ 3 คือระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของนักวิจัย เจ้าหน้าที่ เป็นระดับของการเก็บกู้วัตถุและวางแผนการระยะยาวสำหรับวัตถุที่ผิดปรกติและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการกักกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส หัวหน้ารักษาความปลอดภัยกับลูกทีม และ MTF ที่เป็นระดับ 3

ระดับ 4 (ลับสุดยอด)

การกวาดล้างระดับ 4 จะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถเข้าถึงทุกที่ภายในไซต์ได้ และ/หรือหน่วยสืบราชการลับที่ทำงานระยะยาวในทางยุทธวิธีและงานวิจัย ระดับ 4 นั้นปรกติแล้วจะเป็นผู้บริหาร/ผู้อำนวยการของไซต์ ผู้อำนวยการความปลอดภัยหรือผู้บัญชาการของ MTF

ระดับ 5 (Thaumiel)

การกวาดล้างระดับ 5 คือระดับที่ถูกจัดให้กับผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบัน สามารถเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆทั้งหมดได้อย่างไม่จำกัด โดยทั่วไประดับนี้จะเป็นได้เฉพาะสภา O5 เท่านั้น และการคัดเลือกพนักงาน

การจำแนกบุคลากร

เป็นการจำแนกบุคลากรตามระดับการเข้าถึงวัตถุผิดปรกติที่ได้ถูกกำหนดความอันตราย ลักษณะ และปรากฎการณ์ต่างๆเอาไว้

คลาส A

คลาส A คือบุคคลที่มีความสำคัญในการสั่งการต่างๆของสถาบัน คลาสนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยตรงต่อสถานการ์ณที่ผิดปรกติใดๆ (เช่น สถานที่กักกันสิ่งผิดปรกติ) และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวัตถุที่ผิดปรกติด้วยเช่นกัน และจะต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉินคลาส A จะต้องได้รับการอพยพไปยังสถานที่อื่นที่ที่ปลอดภัยที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้ว บุคลากรคลาส A มักจะเป็น O5

คลาส B

คลาส B คือบุคคลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการต่างๆภายในสถาบัน อาจจะมีสิทธิ์ได้แค่เข้าถึงพวกวัตถุ, สิ่งของ และสิ่งผิดปรกติในที่กักกันที่ถูกลบล้างผลกระทบทางจิตหรือผลกระทบทางมีมแล้วเท่านั้น ในกรณีที่การกักกันรั่วไหล บุคลากรคลาส B จะต้องอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่านี้โดยเร็วที่สุด

คลาส C

คลาส C คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงสิ่งผิดปรกติทุกชนิดได้มากที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเป็นมิตรหรืออันตราย บุคลากรคลาส C จะมีการติดต่อเข้าถึงโดยตรงกับสิ่งที่มีผลต่อจิตหรือผลกระทบแบบมีมภายในพื้นที่ที่ถูกจำกัดเอาไว้ และจะได้รับการประเมินสภาพจิตตามความจำเป็นจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในกรณีที่การกักกันรั่วไหล บุคลากรคลาส C ที่ไม่มีทักษะในการต่อสู้นั้นจะต้องไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ในพื้นที่ปิดล็อคหรือออกจากสถานที่ไป ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากมีการรั่วไหลทั่วทั้งไซต์หรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่ภัยพิบัติอื่นๆ

คลาส D

คลาส D คือบุคคลที่ถูกใช้ในการเข้าถึงสิ่งผิดปรกติที่เป็นอันตรายมากๆและไม่อนุญาตให้เข้าถึงคลาส A หรือ B บุคลากรคลาส D จะมาจากคุกอาชญากรร้ายแรงในทุกที่ทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะคนที่จะถูกประหาร ถ้าหากขาดแคลนนักโทษ มาตการ 12 จะถูกนำมาใช้งานในช่วงเวลานั้นเพื่อให้จัดหาบุคคลจากแหล่งอื่นๆ เช่น นักโทษทางการเมือง หรือแม้แต่พลรือนชั้นต่ำ- พวกเขาจะถูกนำตัวไปยังสถาบันโดยที่ไม่สามารถขัดขืนได้ บุคลากรคลาส D จะถูกตรวจสภาพจิตตามปรกติ และถูกลบความทรงจำระดับ B หรือถูกกำจัดตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือหมอ นกรณีที่การกักกันรั่วไหล บุคลากรคลาส D จะถูกกำจัดทันทีหรือไม่ให้เข้าถึงสถานที่ปลอดภัย

คลาส E

คลาส E คือบุคคลถูกกักตัวชั่วคราว เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งผิดปรกติที่ถูกนำมากักกันไว้ในสถานที่กักกันแห่งใหม่ คลาส E จะต้องถูกกันกันโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบและคัดกรองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและลักษณะที่เป็นอันตรายต่างๆ และสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหากได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

รายการบุคลากร/เจ้าหน้าที่

รายการเหล่านี้คือตำแหน่งหน้าที่ที่มักใช้ในสถาบัน

เจ้าหน้าที่ภายในไซต์

เจ้าหน้าที่ด้านการกักกัน

คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกักกันวัตถุหรือสิ่งผิดปรกติหรือปรากฏการณ์ต่างๆให้อยู่ภายในขอบเขตก่อนที่จะมีการย้ายไปยังสถานที่กักกันของสถาบันที่อยู่ใกล้ที่สุด รวมถึงช่างเทคนิคและวิศกรของสถาบันที่คอยเพิ่มเติมและบำรุงรักษาสำหรับห้องที่ใช้กักกันวัตถุผิดปรกติ

นักวิจัย

นักวิจัยของสถาบันส่วนใหญ่นั้นถูกฝึกมาสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องวัตถุผิดปรกติต่างๆ ตามสาขาที่พวกเขาได้เรียนมา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หรือที่เรียกว่า ยาม ตำแหน่งนี้จะคัดเลือกมาจากคนที่เคยเป็นทหาร ได้รับการฝึกฝนอาวุธและทักษาะต่างๆเพื่อให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถาบัน

เจ้าหน้าที่พิเศษ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนชั้นสูงและติดอาวุธหนัก

บุคลากรภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

บุคคลที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับสถาบัน ถูกฝึกมาให้ค้นหาและตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปรกติเหนือธรรมชาติ บุคคลเหล่านี้มักแฝงตัวเป็นอาชีพต่างๆที่เข้าถึงประชาชนหรือหน่วยงาน และหากพบสิ่งปิดปรกติกจะแจ้งไปยังทีมกักกันที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อความปลอดภัย

หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ (MTF)

หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ นั้นคือทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มีลักษณะเฉพาะ

ผู้ดูแล

ผู้อำนวยการไซต์

ผอ.ไซต์เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของไซต์ต่างๆ เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ทั้งความผิดปรกติและโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์ การจัดการทุกอย่างภายในไซต์จะรายงานโดยตรงต่อผอ.ซึ่งจะรายงานไปยังสภา O5 อีกที

สมาชิกสภา O5

สภา O5 หมายถึงคณะกรรมการ O5 ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของสถาบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของสิ่งผิดปรกติได้ สภา O5 นั้นคอยดูแลการดำเนินงานของสถาบันที่มีอยู่ทั่วทั้งโลกและวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว เนื่องด้วยความเซนซิทีฟของพวกเขา ทำให้ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงโดยตรงต่อสิ่งผิดปรกติทุกชนิด สมาชิกสภา O5 ทุกคนจะถูกอ้างถึงด้วยตัวเลขเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License