ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ตั้งของอาคารสถานที่ที่ใช้กักกัน SCP ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นตามหน้าที่ และการทำงานของพวกเขา เป็นสถานที่กักกันที่สำคัญ ๆ และเลือกการกักกันได้

อาคารที่ใช้ในการกักกัน SCP

ศูนย์บัญชาการ : อาคารสำนักงานของเหล่า ผบ. ผอ. ในสถาบัน และหัวหน้านักวิจัยที่เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องของการกักกัน และการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีกองกำลังส่วนหนึ่งประจำการอยู่ที่นี่ เพราะบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญมาก และจะมีเพียงวัตถุที่เป็น SCP ระดับ Safe เท่านั้นที่จะได้ถูกเก็บเอาไว้ในสถานที่นี้

ไซต์ : สถานที่กักกันที่ถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ SCPs ที่เคลื่อนไหวได้ โดยไม่จำกัดระดับของ SCPs

เซคเตอร์ : อาคารสถานที่พิเศษที่มีขนาดใหญ่ มีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะเป็นบ้าน ที่อยู่อาศัย และที่ฝึกอบรมพวกคลาส D โดยปกติแล้วจะเป็นที่เก็บพวก Safe และ Euclid

เอเรีย : อาคารสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กักกันพวก Keter ซึ่งต้องสร้างให้ไกล ๆ จากแหล่งอาศัยของพลเรือน ภายในเอเรียจะมีระเบิดนิวเคลียร์ติดตั้งอยู่เพื่อใช้ในการทำลายสถานที่กักกัน และกำจัดทุกคนที่อยู่ในอาคารทุกคน โดยอุปกรณ์จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการหลบหนีของพวก Keter และไม่สามารถกักกันได้อีก

ยูนิต : สถานที่ขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ภายในห้องกักกันของ SCPs ทั่วๆไป ซึ่งจะมีคนเฝ้าดูอยู่ในนั้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง และ/หรือทำหน้าที่อยู่ในที่ซ่อนนั้น


คำที่มักจะใช้ในมาตรการกับ SCP

คำต่อไปนี้เป็นคำมักจะเอามาใช้กับมาตรการของสถานที่ที่ถูกกำหนดหรืออธิบายถึงการทำงานของมันให้เป็นที่เข้าใจ

การวิจัย : อธิบายง่าย ๆ เลยว่ามันคือการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และทดลองกับ SCPs

การเก็บรักษา : เป็นการเก็บ SCPs ที่ไม่ได้มีการใช้งาน หรือไม่ได้วิจัยแล้วเข้าโกดัง (เหมือนกับการเก็บเข้ากรุ ส่วนใหญ่จะใช้กับ SCPs ระดับ S,E ที่ไม่มีชีวิต และจะปลอดภัยหากไม่มีใครไปยุ่งกับมัน)

การบรรจุ/กักกัน : เป็นอีกมาตรการของสถาบัน ใช้กักกัน SCPs ที่เป็นภัยคุกคาม และไม่ได้มีการวิจัย

หน่วยเคลื่อนที่ : เป็นหน่วยหรือทีมเคลื่อนที่ของสถาบันที่จะคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบ SCPs ตลอด เมื่อมัน “มีการเคลื่อนไหว”

สารชีวภาพ (ไบโอ) : เป็นกระบวนการการจัดเก็บ กักกัน หรือการวิจัย SCPs ที่มีความอันตรายทางชีวภาพ (เช่น ไวรัส เชื้อโรค สารอันตราย กัมมันตรังสี เป็นต้น)

กองกำลังติดอาวุธ : เป็นกองกำลังที่จะรักษาความปลอดภัยของสถาบันจากการถูกโจมตีจากกองกำลังอื่น ๆ หรือจาก SCPs ที่ก่อให้เกิดภัยคุมคามในระดับชาติ ที่เกินกำลังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปกติ

ห้วงมิติ : เป็นการกักกัน หรือวิจัย SCPs ที่อยู่ในห้วงมิติอื่น ๆ หรือห้วงมิติที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ

วิหาร : เป็นสิ่งที่ใช้เก็บบรรจุ หรือวิจัย SCPs ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือทางศาสนา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License