คำแถลงการของ SCP-TH เรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดหมายเปิดผนึกจากทีมงานและคณะผู้ดูแล SCP-TH

Disclaimer : แบรนด์หรือยี่ห้อใดๆที่มีการกล่าวถึงนั้น ได้กล่าวถึงในลักษณะของการเปรียบเทียบและการกล่าวถึงเพื่อการศึกษาและให้เข้าใจในอริยาบทต่างๆเท่านั้น ทางคณะแอดมิน SCP-TH นั้นไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการจะทำให้แบรนด์ใดเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องการโฆษณาให้แก่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง

สวัสดีผู้ติดตามทุกท่าน เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลิขสิทธิและสิทธิในการจดทะเบียนทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นใน SCP สาขาต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ ทางคณะแอดมินจึงมีมติว่าจะขอสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ และจะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร

เท้าความ

ในช่วงปี พ.ศ 2558 (ค.ศ 2015) ทีมงานแอดมินของ SCP สาขารัสเซีย (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-RU) ได้ดำเนินโปรเจคเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งในที่นี้คือ การทำ ARTBOOK โดยนาย อังเดรย์ ดูซิน (Andrey Duksin) ซึ่งทางทีมงานของสาขา RU นั้นได้ให้ข้อมูลและช่วยเหลือนาย Duksin ในการทำโปรเจคดังกล่าว ซึ่งในตอนแรก การดำเนินโปรเจคระหว่างนาย Duksin กับทีมคณะแอดมินสาขารัสเซียได้ดำเนินไปอย่างปกติ

ในช่วงปี พ.ศ 2560 นาย Duksin ได้ติดต่อเข้ามายังคณะแอดมินของสาขารัสเซียพร้อมกับบอกแอดมินเหล่านั้นว่า ตัวเขาได้ถูกติดต่อจากทีมงานถ่ายทำภาพยนต์เพื่อทำหนังซีรี่ย์ที่อ้างอิงจากเนื้อเรื่องหลักของ SCP ซึ่งในระหว่างนั้น นาย Duksin นั้นได้กล่าวกับคณะแอดมินรัสเซียว่า “เขาจะเป็นผู้ติดต่อกับคนเหล่านี้เพียงคนเดียว” “เพื่อป้องกันการโกงเกิดขึ้น”

แต่ทว่าปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากว่าการที่จะนำเรื่องของ SCP เข้าไปสร้างเป็นภาพยนตร์นั้น เนื่องจาก SCP นั้นได้อยู่บนรากฐานของ “Open License” ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองอย่างถูกกฎหมายโดยอนุสัญญา Creative Commons ซึ่ง หากเป็นไปตามที่ทางอนุสัญญาดังกล่าวกำหนด การผลิตผลงานใดๆที่มีการแชร์ต่อนั้นจะต้องมีที่มาและไม่อยู่ในลักษณะของการหากำไรใดๆเด็ดขาด (เช่นการจ่ายเงินเข้าไปดูรายเดือนแบบ Netflix)

ซึ่งจากที่สอบถามไปในกระทู้ของ SCP-EN นั้น ไม่ได้รับคำตอบใดๆที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทีมงานของ SCP-RU ได้คาดการณ์ว่า ฝ่ายผู้สร้างภาพยนตร์นั้นได้ยกเลิกความคิดดังกล่าวไปอันเนื่องมาจากการที่ว่าหากทำภาพยนต์ดังกล่าวแล้วอาจจะไม่สามารถสร้างกำไรใดๆได้เนื่องจากสามารถนำไปทำซ้ำและเผยแพร่ได้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางคณะแอดมินรัสเซียได้ล้มเลิกเรื่องดังกล่าวไปจนกระทั่งช่วงกลางปี 2018

ช่วงกลางพ.ศ 2561 คณะแอดมินสาขารัสเซียได้รับแจ้งจากตัวแทนของบริษัท GeekFunco ว่ามีบุคคลผู้นึ่งได้ร้องขอให้มีการหยุดจำหน่ายสินค้าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ SCP ทั้งสิ้นเนื่องจากสินค้าดังกล่าวได้ละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศรัสเซีย ซึ่งหลังจากการสืบสวนของคณะแอดมินรัสเซียได้พบว่านาย Duksin ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ SCP กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศรัสเซีย ซึ่งนั่นหมายความว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลให้นาย Duksin เป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ SCP แต่เพียงผู้เดียวทันทีและการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับ SCP ที่จะเกิดขึ้นในประเทศแถบ Eurasia (เช่น อุสเบกิสถาน,คาซักสถาน) หรือประเทศที่ประเทศรัสเซียได้ทำอนุสัญญาใดๆก็ตามร่วมด้วยนั้นจะไม่สามารถเผยแพร่ผลงานของ SCP ได้เลยทุกกรณีหากไม่ได้รับการยืนยอมจากนาย Duksin

เรื่องนี้ส่งผลให้เกิดคดีข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นโดยระหว่างแอดมินสาขารัสเซียและทีมกฎหมายจากประเทศต่างๆ เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ดังกล่าวอย่างมากมาย

รายละเอียดส่วนที่เหลือนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้อันมีผลที่อาจจะทำให้รูปคดีเสีย ทางคณะแอดมินจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

ความคิดเห็นของแอดมินและจุดยืนของการกระทำดังกล่าว

จากการกระทำของนาย Duksin ทางคณะแอดมิน ผู้ดำเนินการบริหาร SCP-TH มาเป็นระยะเวลานานขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้
อันเนื่องมาจากว่า การมีตัวตนอยู่ของ SCP นั้นได้อยู่ในบริบทของแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้นักเขียนหลายสัญชาติ จวบจนไปถึงผู้ที่สนใจในการเขียนนิยายสามารถเข้ามาแสดงศักกายภาพได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมกันนั้นอนุญาตให้ผู้คนเข้ามาชมและแสดงผลงานตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เราคิดว่า SCP ควรเป็นแบบนั้นต่อไปและไม่ควรจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง

การมีอยู่ของ Community นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่บุคคลหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรือต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มตัว
การกระทำนี้จึงถือได้ว่าเป็นการ Monopoly โดยยึดครองแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นของตัวเองเพียงผู้เดียวซึ่งการกระทำนี้ได้ถือว่าผิดกฎหมายในระดับนานาชาติอย่างร้ายแรงในทางเศรษฐกิจและสังคม
พวกเรา ในฐานะของผู้ดูแล SCP-TH ขออนุญาตแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

คณะแอดมิน SCP-TH

ถามและตอบ

มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยกับสาขาไทย?
ไม่มีครับ อันเนื่องมาจากว่าใช้งานใดๆที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับในหลักของลิขสิทธิ์ ซึ่งการกระทำของนาย Duksin นั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งการใช้ผลงานของเราไม่ว่าจะทางใดก็ตามนั้นจะยังได้รับอนุญาตเหมือนเดิม ตราบใดที่การใช้ผลงานนั้นไม่ขัดต่อหลักกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าครับ

ผมทำ Video เกี่ยวกับ SCP ผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมั้ยครับ
ไม่เปลี่ยนครับผม แต่ทว่าผู้ใช้ต้องอย่าลืมนะครับว่างานของเรานั้นได้รับการคุ้มครองจาก CC และบางส่วนถูกคุ้มครองด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งการดัดแปลงผลงานตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนั้นสามารถทำได้ครับ ตราบใดที่การกระทำนั้นไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมายหรืออนุสัญญาใดๆที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับนานาชาติ

ผมสามารถทำ Patreon หรือขอรับบริจาคใดๆจากการทำวิดีโอของผมได้มั้ยครับ?
หากพูดถึงทางกฎหมายแล้ว สามารถทำได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกไปกันแล้วนะครับว่างานทุกชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยากจะขอให้มีการอ้างอิงผลงานตาม CC ให้ถูกต้องก็เพียงพอแล้วครับ เพราะว่าแอดมินทุกท่านได้ใช้เวลาส่วนตัวของตนเข้ามาบริหารงานของสาขาไทย ซึ่งหากทุกท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิด จะพบว่าแอดมินของเรามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งเราได้มาทำงานด้วยจุดประสงค์ให้กับทุกคนได้อ่านและติดตามอย่างไม่คิดค่าใช้จ่ายๆและเพื่อความสนุกของแฟนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามผลงานของเราโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆกลับคืน จะมีเพียงแต่การขายสินค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการบริหารงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจ้างนักแปลเพื่อแปลงานมาลงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ฉะนั้นหากเป็นไปได้ แอดมินจึงขอแค่เพียงทำตามเงื่อนไขที่เราวางไว้เพียงเท่านั้นครับ หากนำงานของพวกเราไปทำเป็นวิดีโอหรือดัดแปลงเป็นอะไรก็ตาม ก็ขอให้ผู้ติดตามทุกคนทำตามเงื่อนไขของเราด้วยนะครับ ให้เครดิตกับเราตอนดัดแปลงผลงานและใช้ CC อย่างถูกต้อง ถือว่าเพียงพอแล้วครับ

ผมสามารถช่วยอะไรกับเรื่องนีได้บ้างมั้ยครับ?
สำหรับเรื่องนี้ทีมแอดมินขอว่าอย่าเพิ่งเข้าไปทำอะไรดีกว่านะครับ

เนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องระหว่างสาขารัสเซียและสาขาหลัก ซึ่งตามหลักแล้วผลกระทบนั้นยังไม่ส่งผลโดยตรงมาหาเรา และยังไม่ได้ส่งผลร้ายมาหาเรามากขนาดนั้น แอดมินจึงขอให้ทุกคนตอนนี้ติดตามอย่างเงียบๆไปก่อน เพราะการกระทำบางอย่างมันอาจจะส่งผลให้รูปคดีของฝั่งต่างชาติเปลี่ยนไปจนเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้น

ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งกระทำการใดๆ คอยติดตามไปก่อน หากมีผลเสียใดๆที่ส่งถึงเรา พวกเราจะเป็นคนแจ้งเองครับ

แล้วเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ SCP งานอาร์ตอื่นๆจะมีผลกระทบทางกฎหมายมั้ยครับ?
แอดมินขอกล่าวตรงนี้ว่าเราจะไม่ดำเนินคดีหรือฟ้องร้องใดๆอย่างที่สาขารัสเซียทำหากคุณไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิ่งที่เราร้องขอที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ

เนื่องจากว่าผลงานใดๆไม่ว่าจะของสมาชิกหรือของเราเอง เราถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งสองฝ่าย ที่คอยช่วยให้เราเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น ทางคณะแอดมินเองก็เห็นชอบกับการกระทำเหล่านั้นเช่นกันครับ แต่ทว่าหากมีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับ SCP ทางฝั่ง SCP-EN และ SCP-TH ก็ไม่นิ่งนอนใจกับการกระทำเหล่านั้นเช่นเดียวกันครับ


ส่งท้าย


จากทั้งหมดที่กล่าวมานะครับ ผมขอขอบคุณผู้ติดตามผลงานของเราทุกคน รวมไปถึง Youtuber, คนวาดแฟนอาร์ตและผู้ที่ช่วยสนับสนุนผลงานของพวกเราในทุกๆทางครับ การที่ SCP ได้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั้นก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเช่นกันว่าเป็นเพราะพวกเราทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น กระผมหวังว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับข้อมูลและเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองในการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ SCP นะครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่านจดหมายฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับ

สำหรับข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกเวลานะครับ เราจะตอบกลับให้เร็วที่สุดและสุดความสามารถของพวกเรา


SCP ไม่ใช่ของใครเพียงคนเดียว แต่ SCP เป็นของเราทุกคน
ภาณุพงษ์ หยกศุภกุล (Admin Slang)
ผู้ดูแล
SCP สาขาประเทศไทย
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License