รวมเรื่องของ SCP-TH

สมาชิกที่จะลงเรื่อง SCPs ของตัวเองลงในสารบัญได้นั้นจะต้องไปร่างเรื่องที่ »ร่างบทความ ก่อนเท่านั้นจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากแอดมิน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เลขที่ใช้ต้องเป็น 001-999 โดยมีตัว TH อยู่ด้านหลังเพื่อระบุว่าเป็นบทความของ SCP-TH
  • ชื่อเรื่องในหน้าสารบัญต้องเป็นภาษาไทยหรือทับศัพท์
  • จัดเรียงบทความของคุณให้ดูดี เรียบร้อย เป็นระเบียบให้มากที่สุด อย่าลืมใส่โค้ดเรตติ้งลงในบทความด้วย
  • ภาพที่ใช้ไม่ควรเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ เพราะอาจมีปัญหาตามมา ควรเป็นภาพที่เป็นสาธารณสมบัติหรือที่ใช้เงื่อนไขของ CC-BY-SA 3.0

บทความไหนที่ผ่านแล้ว ให้สมาชิกทำการเพิ่มลงในหน้า สารบัญ SCP-TH ได้เองเลยโดยไม่ต้องบอกแอดมิน และแอดมินหรือคนอื่นจะไม่นำบทความเหล่านั้นมาลงให้ เพราะถือว่าคุณเป็นคนแต่งเรื่องนั้นเอง

สมาชิกที่ลงบทความใหม่กรุณาจัดเรียงเนื้อหาให้สวยงามและเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบัน หากเจอเรื่องของใครไม่ยอมจัดเรียงใหม่ จะถูกลบจนกว่าจะมาจัดให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีบทความที่ไม่ได้ร่างหรือตรวจจากแอดมินถูกนำลงในหน้าเพจ บทควาทมนั้นจะถูกลบออกโดยทันทีที่พบโดยไม่มีการแจ้งเตือน เพราะถือว่าได้เขียนกฏเอาไว้แล้วจะสมาชิกไม่ได้อ่านเอง


เมื่อคุณพร้อมแล้ว โปรดเลือกหน้าที่ต้องการ:

รวมเรื่อง SCPs ของสาขาไทยทั้งหมด


รวมนิยายของสาขาไทยทั้งหมด


รวม JOKE ของสาขาไทยทั้งหมด


รวม ARC และ D ของสาขาไทยทั้งหมด


รวม EX ของสาขาไทยทั้งหมด


รวม Canon ของสาขาไทยทั้งหมด


รวมหน้าบันทึกการทดสอบที่แยกออกมาจากเพจเรื่องหลัก


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License