สารบัญ SCP-JP-I

SCP สาขาอื่นๆ » สารบัญ SCP-JP (001-JP~999-JP)

๐๐๑-JP ถึง ๐๙๙-JP

๑๐๐-JP ถึง ๑๙๙-JP

  • SCP-๑๐๐-JP - 屋根裏部屋の宇宙 (จักรวาลใต้หลังคา)
  • SCP-๑๐๑-JP - Peach Tree (ต้นท้อ)
  • SCP-๑๕๕-JP - ほしのおひめさま (เจ้าหญิงแห่งดวงดาว)
  • SCP-๑๖๗-JP - 海岸定食 (ชุดอาหารริมทะเล)
  • SCP-๑๗๓-JP - 恐竜 - イミテーション (ไดโนเสาร์ - ตัวเลียนแบบ)

๒๐๐-JP ถึง ๒๙๙-JP

๓๐๐-JP ถึง ๓๙๙-JP

๔๐๐-JP ถึง ๔๙๙-JP

๕๐๐-JP ถึง ๕๙๙-JP

๖๐๐-JP ถึง ๖๙๙-JP

๗๐๐-JP ถึง ๗๙๙-JP

๘๐๐-JP ถึง ๘๙๙-JP

  • SCP-๘๓๕-JP - ゼノフォビア消照闇子 (ซีโนโฟเบียเคเทรุ ยามิโกะ)

๙๐๐-JP ถึง ๙๙๙-JP

  • SCP-๙๙๐-JP - 特装救命士トリアージ・レッド (เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุปกรณ์ฉุกเฉินพิเศษ ทริอาจเรด)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License