สารบัญ SCP-JP-I

SCP สาขาอื่นๆ » สารบัญ SCP-JP (001-JP~999-JP)

001-JP ถึง 099-JP

 • SCP-001-JP - 機密解除待ち[アクセス禁止] (รอการจำแนกประเภท [ถูกบล็อค])
 • SCP-020-JP - 翼人 (มนุษย์มีปีก)
 • SCP-030-JP - 石油喰らい (ตัวกินน้ำมัน)
 • SCP-043-JP - なんでも食べられる調味料 (เกลือที่ทำให้กินได้ทุกอย่าง)
 • SCP-077-JP - 過去への暴走 (หนีสู่อดีต)

100-JP ถึง 199-JP

 • SCP-100-JP - 屋根裏部屋の宇宙 (จักรวาลใต้หลังคา)
 • SCP-101-JP - Peach Tree (ต้นท้อ)
 • SCP-155-JP - ほしのおひめさま (เจ้าหญิงแห่งดวงดาว)
 • SCP-167-JP - 海岸定食 (ชุดอาหารริมทะเล)
 • SCP-173-JP - 恐竜 - イミテーション (ไดโนเสาร์ - ตัวเลียนแบบ)

200-JP ถึง 299-JP

 • SCP-209-JP - Safeクラスオブジェクト (วัตถุระดับ Safe)
 • SCP-219-JP - 穏やかな潜水艦 (เรือดำน้ำที่อ่อนโยน)
 • SCP-268-JP - 終わらない英雄譚 (มหากาพย์ที่ยังไม่จบ)
 • SCP-240-JP - 0匹のイナゴ (ตั๊กแตน 0 ตัว)
 • SCP-272-JP - 「ユカ」 ("ยูกะ")

300-JP ถึง 399-JP

 • SCP-373-JP - モノづくり集団 (หน่วยก่อสร้าง)
 • SCP-398-JP - 久遠の105号室 (นิรันดรในห้อง 105)

400-JP ถึง 499-JP

 • SCP-488-JP - 人 (มนุษย์หมาป่า)

500-JP ถึง 599-JP

 • SCP-509-JP - 超援調理師ミーレイド・カーキ (ยอดนักทำอาหารกู้ภัย มีเรดกากี)
 • SCP-544-JP - 孤独な放送室 (ห้องกระจายเสียงที่โดดเดี่ยว)
 • SCP-587-JP - 死体に非ず (ไม่ใช่ศพ)

600-JP ถึง 699-JP

 • SCP-671-JP - 電気くらげの夜 (กะพรุนไฟฟ้า)

700-JP ถึง 799-JP

800-JP ถึง 899-JP

 • SCP-835-JP - ゼノフォビア消照闇子 (ซีโนโฟเบียเคเทรุ ยามิโกะ)

900-JP ถึง 999-JP

 • SCP-988-JP - わたしへ (ถึงตัวฉัน)
 • SCP-990-JP - 特装救命士トリアージ・レッド (เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุปกรณ์ฉุกเฉินพิเศษ ทริอาจเรด)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License