สารบัญ SCP ๑๐๐๐-๑๙๙๙

ข้อมูลสารสนเทศบน SCPs

รายการ SCPs

๑๐๐๐ ถึง ๑๐๙๙

๑๑๐๐ ถึง ๑๑๙๙

๑๒๐๐ ถึง ๑๒๙๙

๑๓๐๐ ถึง ๑๓๙๙

๑๔๐๐ ถึง ๑๔๙๙

๑๕๐๐ ถึง ๑๕๙๙

๑๖๐๐ ถึง ๑๖๙๙

๑๗๐๐ ถึง ๑๗๙๙

๑๘๐๐ ถึง ๑๘๙๙

๑๙๐๐ ถึง ๑๙๙๙

 • SCP-๑๙๐๐ - หนังสือของเบาเชฟสกี
 • SCP-๑๙๐๔ - เครื่องเล่นท่อ
 • SCP-๑๙๐๕ - ไดโนฮันเตอร์หมายเลข 6
 • SCP-๑๙๐๘ - มิสเตอร์ "สบู่"
 • SCP-๑๙๒๓ - ป่าบนดาวเคราะห์
 • SCP-๑๙๓๐ - ศัลยแพทย์ในกล่อง
 • SCP-๑๙๓๒ - สนามเด็กเล่นที่ดูแตกต่าง
 • SCP-๑๙๓๘ - ตู้ดำน้ำมหัศจรรย์ของ ดร.วันเดอร์เทนเมนท์®
 • SCP-๑๙๔๓ - ไม่พบความผิดปกติใดๆ
 • SCP-๑๙๕๐ - โรคติดต่อห่วงเวลาวนลูป
 • SCP-๑๙๕๔ - คำแนะนำแม่บ้านแสนยุ่ง ของเฮเลน โฮมเมคเกอร์
 • SCP-๑๙๕๘ - รถตู้มหัศจรรย์
 • SCP-๑๙๕๙ - นักบินอวกาศผู้สาบสูญ
 • SCP-๑๙๖๐ - ข้อความบนดาวเนปจูน
 • SCP-๑๙๖๒ - ดาบอียิปต์มหาประลัย
 • SCP-๑๙๗๑ - เมืองที่ไม่เคยมีอยู่จริง
 • SCP-๑๙๗๔ - อ่างทุนนิยมและน้ำคอมมิวนิสต์
 • SCP-๑๙๘๑ - เทปลับ โรนัลด์ เรแกน ผู้ชั่วร้าย
 • SCP-๑๙๘๓ - ประตูที่พาไปสู่ที่ ๆ ไม่รู้จัก
 • SCP-๑๙๙๑ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสริมไซเบอร์เนติกส์
 • SCP-๑๙๙๗ - หนังสือเกมส์
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License