สารบัญ SCP ๐๐๑-๙๙๙

ข้อมูลสารสนเทศบน SCPs

รายการ SCPs

๐๐๑ ถึง ๐๙๙

๑๐๐ ถึง ๑๙๙

 • SCP-๑๐๐ - ลานขยะแสนสุขสันต์ ของจาไมกัน โจ
 • SCP-๑๐๒ - ที่ดินของบริษัทมาร์แชล คาร์เตอร์ และดาร์ค จำกัด
 • SCP-๑๐๓ - ชายผู้ไม่เคยหิว
 • SCP-๑๐๕ - "ไอริส"
 • SCP-๑๐๖ - ชายชรา
 • SCP-๑๐๙ - กระติกน้ำไม่สิ้นสุด
 • SCP-๑๑๐ - นครใต้ดิน
 • SCP-๑๑๒ - การเดินทางที่ไม่แน่นอน
 • SCP-๑๑๕ - รถบรรทุกจิ๋ว
 • SCP-๑๒๗ - ปืนที่มีชีวิต
 • SCP-๑๓๑ - กะเปาะตา
 • SCP-๑๓๓ - รูทะลุกำแพงใดก็ได้
 • SCP-๑๓๔ - เด็กหญิงที่มีตาเป็นดวงดาว
 • SCP-๑๓๖ - หุ่นเปลือย
 • SCP-๑๓๗ - ของเล่นจริงๆ
 • SCP-๑๓๘ - ผู้ทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์
 • SCP-๑๔๐ - พงศาวดารที่ยังไม่จบ
 • SCP-๑๔๔ - เส้นเชือกที่นำพาไปสู่สวรรค์
 • SCP-๑๔๕ - โทรศัพท์กินคน
 • SCP-๑๔๘ - แท่งโลหะต่อต้านผลกระทบทางจิต
 • SCP-๑๔๙ - ยุงนรก
 • SCP-๑๕๐ - ปรสิตเทียม
 • SCP-๑๕๑ - ภาพจิตรกรรม
 • SCP-๑๕๓ - หนอนท่อ
 • SCP-๑๕๕ - คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็วแบบไม่มีขีดจำกัด
 • SCP-๑๕๘ - เครื่องแยกวิญญาณ
 • SCP-๑๖๐ - นักล่าอากาศยานที่ไร้คนขับ
 • SCP-๑๖๒ - ลูกบอลแห่งความเจ็บปวดและความรื่นรมย์
 • SCP-๑๖๖ - ซัคคิวบัสวัยทีน
 • SCP-๑๖๗ - เขาวงกตไร้ขอบเขต
 • SCP-๑๖๘ - จิตวิญญาณในเครื่องคิดเลข
 • SCP-๑๖๙ - ปีศาจแห่งท้องทะเล
 • SCP-๑๗๒ - มนุษย์ไขลาน
 • SCP-๑๗๓ - ประติมากรรมสุดหลอน
 • SCP-๑๗๗ - กระดานหมากรุกไร้พ่าย
 • SCP-๑๗๘ - แว่น 3D
 • SCP-๑๘๐ - หมวกขโมยตัวตน
 • SCP-๑๘๓ - ถักทอ
 • SCP-๑๘๔ - สถาปนิก
 • SCP-๑๘๖ - เพื่อยุติสงครามทุกหย่อมหญ้า
 • SCP-๑๙๑ - หนูน้อยไซบอร์ก

๒๐๐ ถึง ๒๙๙

๓๐๐ ถึง ๓๙๙

๔๐๐ ถึง ๔๙๙

๕๐๐ ถึง ๕๙๙

๖๐๐ ถึง ๖๙๙

๗๐๐ ถึง ๗๙๙

๘๐๐ ถึง ๘๙๙

๙๐๐ ถึง ๙๙๙

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License