SCP-SAFE-J
The%20Safe%20safe.jpg

SCP-SAFE-J

วัตถุ# SCP-SAFE-J

ระดับ: Safe, Euclid, and Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ลักษณะอันเป็นอันตรายและยุ่งยากทั้งที่เซฟและไม่เซฟของ SCP-SAFE-J นั้นกำลังอยู่ระหว่างการประมาณการ โปรดใช้วิจารณญาณอย่างเซฟที่สุดเมื่อทำงานกับ SCP-SAFE-J-A (ส่วนประกอบเซฟของ SCP-SAFE-J) SCP-SAFE-J-B (ส่วนประกอบยุคลิดของ SCP-SAFE-J) และ SCP-SAFE-J-C (ส่วนประกอบเคเทอร์ของ SCP-SAFE-J)

รายละเอียด: SCP-SAFE-J นั้นเป็นชุดเซฟ 3 เซฟ (ทั้งหมดนั้นเป็นเซฟยี่ห้อ█████ ████) ซึ่งดูเหมือนกันหมดทุกประการ SCP-SAFE-J-A เป็นเซฟเซฟ SCP-SAFE-J-B เป็นเซฟยุคลิด และ SCP-SAFE-J-C เป็นเซฟเคเทอร์ แม้ว่าระดับความเซฟของเซฟแต่ละเซฟนั้นจะบ่งบอกผ่านระดับวัตถุ (ทั้งที่เซฟและไม่ใช่เซฟ) ความเซฟในทางปฏิบัติของแต่ละเซฟนั้นก็เป็นไปตามนี้

เซฟเซฟนั้นสามารถนำมาทดลองได้อย่างเซฟและไม่ต้องการการกักกันพิเศษอะไร เซฟยุคลิดนั้นจะเซฟตราบเท่าที่มันไม่ได้อยู่ใกล้เซฟเคเทอร์ ซึ่งในกรณีนั้นจะมีแต่เซฟเซฟที่จพทำให้ตู้ยุคลิดกลับมาเซฟได้ เซฟเคเทอร์นั้นไม่เคยเซฟ มาตรการกักกันของมันที่ดำเนินอยู่นั้นเป็นไปนั้นเพื่อให้พยายามให้เซฟนี้เซฟพอๆกับเซฟเซฟ แต่เซฟเคเทอร์ก็จะไม่เซฟเหมือนเซฟเซฟหรือเซฟยุคลิด

ตอนนี้พนักงานที่ประจำกับ SCP-SAFE-J นั้นก็คือดร.เซฟ ดร.ยุคลิด และ ดร.เคเทอร์ ดร.เซฟนั้นดูแลเซฟเซฟ ดร.ยุคลิดเป็นผู้ดูแลเซฟยุคลิด และดร.เคเทอร์เป็นผู้ช่วยของทั้งเซฟเซฟและยุคลิดเซฟ เซฟเคเทอร์นั้นมีทั้งสามคนเป็นผู้ดูแล และต้องใช้ความพยายามด้วยกันของดร.เซฟ ดร.ยุคลิด และ ดร.เคเทอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเซฟเคเทอร์นั้นจะเซฟพอๆกับเซฟเซฟของดร.เซฟและเซฟยุคลิดของดร.ยุคลิด

เมื่อไม่นานมานี้ได้พบว่าคลื่นไมโครเวฟระดับมาโครที่แผ่ออกมาในพื้นที่แบบยุคลิดของเซฟเคเทอร์นั้นสามารถใช้ธอว์อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นๆในหมวดสิ่งบริโภค สิ่งบริโภคที่ใช้ความสามารถของเซฟเคเทอร์ในการธอว์นั้นเรียกว่า SCP-SAFE-D และสามารถใช้ทำให้เซฟเคเทอร์เซฟได้ (ทำให้อาหารที่ธอว์แล้วนั้นเป็นระดับธอมิเอล) อาหารที่ธอว์แล้วนี้สามารถใช้กับเซฟเซฟของดร.เซฟ เซฟยุคลิดของดร.ยุคลิด และเซฟเคเทอร์ที่ไม่เซฟของดร.เซฟ ยุคลิด และเคเทอร์ได้อย่างเซฟ ความเซฟของการแผ่ไมโครเวฟในระดับมาโครของเซฟเคเทอร์ของเหล่าด็อกเตอร์ กับความเซฟของอาหารธอมิเอลที่ผ่านการธอว์โดยใช้ความสามารถนี้ธอว์อาหารนั้น ดร.เซฟ ดร.ยุคลิด และ ดร.เคเทอร์สามารถยืนยันได้แล้วว่าเซฟ (แต่ไม่ใช่เซฟ)

สามารถพูดได้อย่างเซฟว่าเมื่อส่วนประกอบทั้งหมดของSCP-SAFE-Jนั้นถูกกักกันอย่างเซฟแล้ว (เซฟเซฟของดร.เซฟ เซฟยุคลิดของดร.ยุคลิด และเซฟเคเทอร์ของดร.เซฟ ยุคลิด และ เคเทอร์ กับอาหารธอมิเอลที่ผ่านการธอว์ด้วยไมโครเวฟระดับมาโครที่แผ่ออกมาในมิติแบบยุคลิดโดยเซฟเคเทอร์ซึ่งไม่เซฟของดร.เซฟ ยุคลิด และ เคเทอร์ซึ่งนับว่าเซฟ (แต่ไม่ใช่เซฟ)) SCP-SAFE-Jทั้งหมดนั้นก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เซฟ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License