SCP-998
scp998.jpg

เครื่องบิน MC-130E "คอมแบตเทลอน" ที่มีลักษณะคล้ายกับ SCP-998

วัตถุ # : SCP-998

ระดับ : Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: แอเรีย-998 อัลฟาได้ถูกจัดตั้งไว้ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากตำแหน่งที่ได้รับสัญญาณของ SCP-998 พื้นที่ดังกล่าวจะถูกระบุว่าเป็นเขตหวงห้ามในแผนที่ทั่วไปทั้งอากาศและแผนที่เดินสมุทร หากพบเรือหรือเครื่องบินที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาในแอเรีย-998 ให้แจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางทันที ให้จัดเรือรับสัญญาณของสถาบัน (ปัจุบันคือเรือ SCP-เคลเบรัส) ประจำการณ์ในแอเรีย-998 ตลอดเวลาเพื่อจับสัญญาณและบันทึกข้อความที่เกิดขึ้นจาก SCP-998

รายละเอียด : SCP-998 คือเครื่องบินขนส่งทหารรุ่น MC-130E "คอมแบตเทลอน" (Combat Talon) ที่เคยประจำการณ์ในกองบินพิเศษที่ 8 ของกองทัพอากาศอเมริกา ที่เลขเครื่องคือ █ และใช้รหัสว่า "แบล็คเบิร์ด วัน-ไนน์เนอร์" (Blackbird One-Niner) ซึ่งวันที่ขึ้นบินปฎิบัติการณ์นั้นประกอบไปด้วยลูกเรือห้า (5) คน ผู้โดยสารสาม (3) คน และสัมภาระที่เป็นความลับโดยสารไปกับเครื่องบินซึ่งในวันที่ █/██/73 เครื่องบินได้หายสาบสูญโดยไร้ร่องรอยในระหว่างการปฏิบัติภารกิจใกล้ๆกับ [ข้อมูลถูกลบ] จากบันทึกครั้งแรกระบุว่าเครื่องบินนั้นตกด้วยสาเหตุมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและได้ยุติการค้นหาซากหลังที่ทำการค้นหาซากเป็นเวลาสามเดือนแต่ไม่พบซากเครื่องบินใดๆ

ณ วันที่ █/█/79 เรือลาดตระเวนของกองทัพเรือสหรัฐสามารถจับสัญญาณวิทยุที่ไม่ทราบที่มาได้ในบริเวณที่จับสัญญาณครั้งสุดท้ายของ SCP-998 ได้ หลังจากที่ตรวจสอบเนื้อหาและการส่งสัญญาณ SCP-998 จึงถูกขึ้นทะเบียนและเริ่มจัดตั้งมาตรการกักกันขึ้น

นับตั้งแต่ปี 1973 SCP-998 ได้ส่งสัญญาณติดต่อกับสถาบันเป็นจำนวน 11 ครั้ง

ภาคผนวกที่-998-1 : บันทึกการติดต่อกับ SCP-998

วันที่ :█/█/79
เรือที่จับสัญญาณได้ : USS ████ เรือลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐ
รายละเอียด : วัตถุได้ส่งสัญญาณมาเป็นเวลา 3 นาที ก่อนสัญญาณจะขาดไป ซึ่งเสียงจากปลายสัญญาณนั้นเมื่อตรวจสอบจึงระบุว่าชื่อ [ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งเป็นนักบินของเครื่องบินลำดังกล่าว นักบินรายงานว่าอุปกรณ์นำร่องนั้นเสียหายอย่างหนักและร้องขอให้ระบุตำแหน่งของตน เรือ USS ████ ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้และสัญญาณขาดหายไปหลังจากนั้นไม่นาน

วันที่ :█/█/82
เรือที่จับสัญญาณได้ : SCPS ไฮดร้า เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : สถาบันจับสัญญาณได้เป็นเวลา 15 วินาที เนื้อหาในสัญญานนั้นไม่มีเนื้อหาใดๆที่น่าสนใจ

วันที่ :█/█/83
เรือที่จับสัญญาณได้ :SCPS ไฮดร้า เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : สถาบันสามารถจับสัญญาณได้เป็นเวลา 32 วินาที เนื้อหานั้นสามารถจับเป็นคำพูดได้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อการวิจัย

วันที่ :█/█/88
เรือที่จับสัญญาณได้ :SCPS อาร์ทีมีส เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : สถาบันสื่อสารได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยมีความยาว 93 วินาที ซึ่งเสียงของผู้พูดนั้นไม่ชัดเจนและต้องการขอให้ระบุตำแหน่งของเครื่องบิน สัญญาณได้ถูกตัดเมื่อนักบินระบุว่าเครื่องบินกำลังบินเข้าไปในหมอก

วันที่ :█/█/89
เรือที่จับสัญญาณได้ : SCPS อาร์ทีมีส เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่สถาบันติดต่อกับนักบินได้นานที่สุด สถาบันติดต่อกับนักบินเป็นเวลา 27 นาทีก่อนสัญญาณจะขาดหายไป ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ให้คำแนะนำกับนักบินและลูกเรือในการระบุตำแหน่งของเครื่องบินเพื่อหาต้นตอของสัญญาณ นักบินระบุว่าตัวเขานั้นไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย นอกจากหมอกหนาทืบและความมืด นักบินระบุว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือภูมิประเทศใดๆเช่นกัน และสัญญาณได้ขาดหายไปเมื่อนักบินระบุว่าเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในหมอก

วันที่ :█/█/93
เรือที่จับสัญญาณได้ : SCPS เทารัส เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : สัญญาณที่จับได้นั้นมีความเจือจางเป็นอย่างมาก ซึ่งการบันทึกครั้งนี้สามารถบันทึกได้โดยระบบบันทึกอัตโนมัติของสถาบันและเจ้าหน้าที่บนเรือนั้นไม่รับรู้ว่าเกิดการบันทึกขึ้นจนนำเทปดังกล่าวมาตรวจสอบ เสียงบันทึกนั้นมีเพียงเสียงขัดข้องติดกัน 3 ครั้งและคำว่า “ช่วยด้วย” จำนวนหลายครั้ง

วันที่ :█/█/94
เรือที่จับสัญญาณได้ : SCPS เทารัส เรือจับสัญญาณของสถาบัน
รายละเอียด : การติดต่อครั้งนี้มีความยาว 19 วินาที สัญญาณนี้นมีความชัดเจนสูงมาก และเสียงที่บันทึกได้นั้นเป็นเสียงกรีดร้องของมนุษย์จำนวนหลายคนและถูกตัดขาดลงอย่างทันที ไม่พบคำพูดใดๆที่จับใจความได้

วันที่ : [ข้อมูลถูกลบ]
เรือที่จับสัญญาณได้ : [ข้อมูลถูกลบ]
รายละเอียด : [ข้อมูลถูกลบ]

วันที่ : [ข้อมูลถูกลบ]
เรือที่จับสัญญาณได้ : [ข้อมูลถูกลบ]
รายละเอียด : [ข้อมูลถูกลบ]

วันที่ : [ข้อมูลถูกลบ]
เรือที่จับสัญญาณได้ : [ข้อมูลถูกลบ]
รายละเอียด : [ข้อมูลถูกลบ]

วันที่ : [ข้อมูลถูกลบ]
เรือที่จับสัญญาณได้ : [ข้อมูลถูกลบ]
รายละเอียด : [ข้อมูลถูกลบ]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License