SCP-995
995.jpg
ภาพถ่ายในพื้นที่อาณานิคมเดิมของ SCP-995-B

วัตถุ# SCP-995

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-995 ถูกเก็บรักษาความปลอดภัยเอาไว้ในสวนตู้ขนาดสอง (2) ถึงสาม (3) เมตร ภายในห้องกักกันขนาดสี่ (4) X สี่ (4) เมตร สวนตู้ต้องได้รับการทำความสะอาดสัปดาห์ละสองครั้ง ในระหว่างที่ทำความสะอาด SCP-995 ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของสวนตู้ของมัน บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังจากที่เข้าไปในห้องกักกัน SCP-995 จะถูกกักกันอยู่ในสวนตู้ที่ได้แยกแต่ละกลุ่มออกจากกัน ตอนนี้มีอยู่ 4 อาณานิคม; สวนตู้แต่ละสวนได้ทำมาเพื่อให้พอดีกับจำวนและขนาดของ SCP-995 ที่อยู่ในอาณานิคมนั้น SCP-995 ถูกย้ายไปยังห้องกักกันที่มีขนาดใหญ่ 20 X 20 เมตร สวนตู้ต้องได้รับการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ ถ้าอาณานิคมใดถึงขีดจำกัดของประชากร SCP-995 บางตัวจะถูกสุ่มกำจัด เฉพาะบุคลากรระดับ 2 หรือสูงกว่าสามารถเข้าถึง SCP-995 ได้โดยการเห็นชอบจากนักวิจัยระดับ 3 ที่ได้รับมอบหมายงานกับ SCP-995 การให้อาหารจะทำสัปดาห์ละสองครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในระหว่างนี้การั่วไหลใดๆภายในห้องจะต้องถูกฆ่าเชื้อโดยการเผา

รายละเอียด: SCP-995 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบรรดาเชื้อรากับบรรดาสัตว์ ชีวิตของ SCP-995 จะเริ่มจากการเป็นสปอร์ โดยสปอร์จะอยู่นิ่งๆจนกว่าจะพบเจอพื้นที่ที่มีแสงน้อยและชื้น อย่างไรก็ตาม สปอร์ของ SCP-995 มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างสังเคราะห์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน; เครื่องหนัง ไวนิล และเส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นที่ชื่นชอบ ที่นั่นสปอร์จะเติบโตขึ้นอย่างเบาๆโดยมันจะจับพวกอินทรีย์สารในอากาศเป็นอาหาร มันจะเติบโตขึ้นแล้วงอกอวัยวะที่ทำให้มันเคลื่อนย้าย ปากกับฟันและระบบย่อยอาหาร ที่เรียบง่าย SCP-995 ในระยะเต็มวัยจะกินสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เช่น แมลงและหนู จากนั้นมันจะเริ่มสร้างตัวอย่างของ SCP-995 ออกมาโดยการผลิตสปอร์ SCP-995 เป็นที่รู้กันว่าจะมีขนาด [ข้อมูลปกปิด] ของเส้นผ่านศูนย์กลาง เหยื่อของมันจะเป็นเด็กทารกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ถ้าประชากรของ SCP-995 เติบโตในพื้นที่ขนาดเล็ก SCP-995 จะเริ่มย้ายเข้าไปเข้าไปในบ้านของผู้คนประมาณนับร้อยภายในไม่กี่วัน

แรกเริ่มนั้น SCP-995 ได้ถูกค้นพบใน ██████ ร้านขายเฟอนิเจอร์ ███████████ ที่ได้มีการปิดตัวลงในเดือนก่อนหน้านั้นเนื่องจากปัญหาทางการเงิน กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ได้บุกเข้ามาในร้าน และได้พบกับบางส่วนของร่างกายคนที่ถูกกินไปบางส่วนภายในร้านดังกล่าว เมื่อตำรวจมาถึงก็ได้ค้นพบอาณานิคมขนาดใหญ่ของ SCP-995 อยู่ภายในโกดัง ทีมของสถาบันจึงถูกส่งไปตรวจสอบพร้อมกับให้ยาลบความทรงจำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งอาณานิคมของ SCP-995 ได้ถูกมายังไซต์-██

ภาคผนวก: SCP-995 ได้รับการขนย้ายไปอยู่ห้องกักกันที่มีขนาดใหญ่ตั่งแต่ที่อาณานิคมทั้ง 3 ถูกค้นพบและได้กำหนดรายการอาณานิคมไว้ในปัจจุบันและลักษณะที่แตกต่างกันของพวกมัน

รายชื่อของอาณานิคมใน SCP-995

อาณานิคม: SCP-995-A
ค้นพบ: 3/3/██
จำนวน: 349
รายละเอียด : SCP-995-A เป็นอาณานิคมเดิมของ SCP-995 มีสีฟ้าอมเทา มีขนาด 8 ซม. ถึง 40 ซม. เมื่อโตเต็มที่
ลักษณะพิเศษ: SCP-995-A เคลื่อนไหวได้หลังจากผ่านไป 4 วัน ด้วยเท้า และเล็บ อีกทั้งยังมีอัตรการขยายพันธุ์ได้รวจเร็วที่สุด

อาณานิคม: SCP-995-B
ค้นพบ: 6/██/██
จำนวน: 10
รายละเอียด : SCP-995-B มีเขียวเข้ม มีขนาด 30 ซม. จนถึง ██ ซม. ในช่วงโตเต็มที่
ลักษณะพิเศษ: SCP-995-B เป็นสายพันธุ์ที่มีความก้าวร้าว และมีจมูกที่ยาวแหลมคมเหมือนเข็ม ที่อาจทำให้เป็นอัมพาตได้ด้วยวิธีที่ไม่รู้จัก

อาณานิคม: SCP-995-C
ค้นพบ: 1/02/08
จำนวน: 264
รายละเอียด : SCP-995-C มีสีดำ มีขนาด 5 ซม. โตเต็มที่จะมีขนาด 20 ซม.
ลักษณะพิเศษ: SCP-995-C มีขนาดเล็กสุด มีความสามารถในการขับสารเคมีที่มีความเป็นกรดสูงได้จากตาทั้ง 4 ของพวกมัน

อาณานิคม: SCP-995-D
ค้นพบ: 5/30/11
จำนวน: 23
รายละเอียด : SCP-995-D มีสีแดง มีขนาด 10 ซม. จนถึง ██ ซม. ในช่วงโตเต็มที่
ลักษณะพิเศษ: SCP-995-D มีความสามารถในการเปร่งเสียงรบกวนที่มีความแตกต่างกันออกมาได้ เช่น เสียงของเด็กทารก ขึ้นอยู่สถานการณ์ว่าเสียงนี้ทำเพื่อเป็นการล่อเหยื่อมาในที่ ๆ SCP-995-D อาศัยอยู่ ก่อนจะทำการโจมตี ดูเหมือนว่า SCP-995-D จะเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์และฉลาดอย่างมาก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License