SCP-991

วัตถุ# SCP-991

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-991-1 จะได้รับการกักเก็บไว้ที่กล่องบรรจุที่ปิดสนิทที่ไซต์-19, SCP-991-1 อาจไม่ได้รับการกักเก็บไว้หาก SCP-991-2 ปรากฏตัวขึ้น การเข้าถึง SCP-991-1 สำหรับการทดสอบหรือการใช้ในการไต่สวนหรือศึกษาอีกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4

รายละเอียด: SCP-991-1 เป็นกระบอกฉีดยายาว 19 ซม. ในขณะที่ที่สูบทำมาจากเหล็ก ตัวถังและหัวเข็มปรากฏว่าประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่รู้จักในก่อนหน้านี้ เมื่อฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของมนุษย์และดึงออกไปแล้ว SCP-991-1 จะเติมด้วยของเหลวสีดำที่ไม่รู้จักซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าเป็น SCP-991-2 เมื่อดึงออกจากตัวบุคคลแล้ว (ตั้งแต่นี้ไปจะเรียกว่าเป็นผู้บริจาค) ที่สูบของกระบอกฉีดยาจะไม่สามารถกดได้นอกจากว่าหัวเข็มของ SCP-991-1 ได้แทงเข้าไปในมนุษย์อีกราย การวิเคราะห์ด้วยการมองเห็น SCP-991-2 ได้แสดงให้เห็นว่าได้มีความหนืดในระดับต่ำมากกว่าเลือดอย่างเห็นได้ชัดแต่การวิเคราะห์โดยตรงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากธรรมชาติของ SCP-991-1 การพยายามนำ SCP-991-2 ออกจากเส้นเลือดใหญ่โดยการใช้หัวเข็มธรรมดาทันทีหลังจากที่ได้ฉีด SCP-991-1 เข้าไปนั้นได้ล้มเหลว ซึ่งชัดแจ้งว่าไม่ว่า SCP-991-2 จะกระจายทันทีที่ฉีดเข้าไปหรือกลายเป็นว่าไม่มีตัวตนก็ตาม

เมื่อฉีดด้วย SCP-991-2 ตัวบุคคลนั้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้รับการทดลอง) จะนำความคิดอ่าน อารมณ์และความทรงจำส่วนหน้าของจิตใจของผู้บริจาคในระหว่างที่ SCP-991-2 แพร่กระจายทันที ในภายหลังจากที่ที่สูบออกไป (นั่นคือการปรากฏที่มากขึ้นของ SCP-991-2) ความสามารถและความคงทนถาวรของไอเดียเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าความคิดอ่านแพร่หลายในจิตใจของผู้บริจาคที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายมามากที่สุด การควบคุมในบางระดับสามารถประสบความสำเร็จได้ กระบวนการนั้นไม่สมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามไอเดียที่ไม่ต้องการส่วนใหญ่มักจะปรากฏออกมาที่ผู้รับการทดลองควบคู่กับความปรารถนานั้น ไม่ว่านี่เป็นมุมมองของ SCP-991 หรือขาดการให้ความสนใจไปที่ส่วนของผู้บริจาคนั้นยังไม่มีความแน่นอนแต่อย่างใด

ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอย่างไรก็ตาม “ความคิดรั่วไหล” ที่เป็นสาเหตุมาจาก SCP-991 มักจะให้ผลลัพธ์ในผู้รับการทดลองที่กลายเป็นวิกลจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาหรือเธอรับการฉีดเป็นจำนวนนับหลายครั้ง พวกเขาเริ่มที่จะถือครองความขัดแย้งของทัศนคติและไอเดีย และแสดงอาการต่าง ๆ คล้ายกับพวกโรคจิตเภทแบบหวาดระแวง สำหรับเหตุผลนี้จะไม่นำบุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากร D-class มาใช้เป็นผู้รับการทดลองเป็นอย่างยิ่ง

SCP-991 ปรากฏว่าได้เปลี่ยนถ่ายความคิดอย่างแท้จริงในขณะที่ไอเดียใด ๆ ที่นำมาจากผู้บริจาคจะไม่ปรากฏในจิตใจของเขาหรือเธอ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนถ่ายความทรงจำ อารมณ์และแม้กระทั่งความคิดเห็นที่ดูราวกับหายไปจากผู้บริจาคเมื่อดึง SCP-991-1 ออกไปหลังจากที่การบริจาคซ้ำ ๆ ผู้บริจาคมักจะเริ่มแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์อย่างต่อเนื่อง ในบางกรณีนี่จะเป็นผลลัพธ์ในการสูญเสียศักยภาพขั้นพื้นฐานของผู้บริจาค เช่น การกลืน การหายใจหรือการกะพริบตา ในกรณีดังกล่าวนั้นตัวอย่างจะได้รับการการุณยฆาตเมื่อได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทางจิตวิทยาของพวกเขาไปแล้ว

การใช้ SCP-991 กับบุคลากรทางสถาบันจะไม่นำมาใช้เป็นอย่างยิ่งและจะต้องการความยินยอมจากทั้งผู้บริจาคและผู้รับการทดลอง พร้อมกับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 จำนวนสอง (2) คน

SCP-991 ได้พิสูจน์ว่ามีประโยชน์ในการใช้ในการสอบสวนเป็นอย่างมาก บุคลากร D-class ที่ทำงานร่วมกันจะสามารถใช้เป็นผู้บริจาคสำหรับไอเดียในการร่วมมือ ซึ่งจะได้รับการฉีดเข้าไปในตัวบุคคลหนึ่งที่จะได้รับการสอบสวน ในทางตรงข้ามตั้งแต่ที่ข้อมูลที่ต้องการมักจะมาจากส่วนหน้าของจิตใจของตัวบุคคลจะสามารถดึง SCP-991 ออกจากตัวบุคคลและฉีดเข้าไปยังบุคคลอื่นเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่บังคับมาได้ จะได้รับการแนะนำให้ใช้บุคลากร D-class สำหรับสิ่งนี้และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะป้องกัน “ความคิดรั่วไหล” ไปยังบุคลากรทางสถาบัน

SCP-991 ได้รับการกู้จากสถาบันจิตเวช █████████████ หลังจากที่ทางสถาบันได้รับรายงานของแพทย์ที่สถาบันจิตเวชว่ากำลังวิกลจริต ในเวลาที่เก็บกู้ SCP-991-1 ได้รับการค้นพบว่าเติมเต็มไปด้วย SCP-991-2 เมื่อฉีดเข้าสู่ตัวอย่าง D-class ตัวบุคคลเริ่มจะมีพฤติกรรมในลักษณะท่าทางที่สอดคล้องกับโรคหลายบุคลิก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License