SCP-989
Sugar_caster_MET_145033.jpg

SCP-989 ขณะอยู่ในห้องจัดเก็บ

วัตถุ# SCP-989

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-989 ถูกจัดเก็บเอาไว้ในล็อคเกอร์ ███-██ ณ ไซต์-22 จนกว่าจะมีการประกาศความเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป ภายในล็อคเกอร์ ███-██ จะมีเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานน้ำหนักปัจจุบันของวัตถุตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมวลรวมวัตถุทั้งก่อนและหลังของการทดสอบเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ +/- 1 กรัม จะต้องทำการรายงานทันทีและดำเนินแผนปฏิบัติการกักเก็บวัตถุรั่วไหล จำเป็นต้องมีระดับการกวาดล้างในระดับที่ 2 สำหรับการดำเนินงานวิจัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SCP-989 จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 เป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียด: SCP-989 เป็นสารเคมีที่มีองค์ประกอบของ C12 H22 O11(ซูโครส) ที่ผสมกับสารเคมี H7 Xe2 O4 C8 ในปัจจุบันทางสถาบันยังไม่ทราบวิธีการที่โมเลกุลดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเนื่องจากโมเลกุลที่พบในปัจจุบันมีความขัดแย้งต่อการรวมตัวทั้งองค์ประกอบและโครงสร้างของสารดังกล่าว

SCP-989 อยู่ในแก้วเขย่าสีเงินดูหรูหราถูกสลักด้วยโลโก้ของมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ ดารค์ สลักอยู่ก้นแก้ว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-989-2 โดยตัววัตถุไม่มีรอยต่อที่แลเห็นได้ ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่ทราบว่ามีวิธีการใดที่จะสามารถเติมของเหลวใน SCP-989-2 ได้ แม้ว่าสภาวะการทดสอบการวัดน้ำหนัก ณ ขั้นตอนดังกล่าวจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัตถุ จึงเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าตัววัตถุอาจจะมีการ “เติมปริมาตรด้วยตนเอง” เนื่องด้วยความผิดปกติของการ “เติมตัวเอง” จะสามารถสังเกตเห็นได้ก็ต่อเมื่อวัตถุถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ สถาบันไม่ทราบว่านี่คือคุณสมบัติที่ผิดปกติของ SCP-989 หรือ SCP-989-2 ในขณะนี้ แต่มีข้อสมมติฐานว่าสารประกอบทั้งสองชนิดข้างต้นกับ SCP-989-2 มีปฏิกิริยาต่อกันจึงทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว

เมื่อ SCP-989 ถูกโยนไปกลางอากาศ SCP-989 จะเริ่มฟุ้งกระจายไปในอากาศ ก่อนที่ผลึกของ SCP-989 จะล้อมรอบร่างกายของใครก็ตามที่โยนวัตถุขึ้นไปเป็นเวลา 7 นาที 18 วินาที ผลกระทบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อผู้ที่โยน SCP-989 กลางอากาศ เนื่องจาก SCP-989 จะไม่เข้าใกล้ต่อผู้ที่ขว้างวัตถุเป็นระยะ 2 มิลลิเมตร แม้บุคคลดังกล่าวจะเดินผ่านกลุ่มควันของ SCP-989 ก็ตาม

อย่างไรก็ตามหากมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เข้าไปภายในกลุ่มควันของ SCP-989 สารประกอบดังกล่าวจะเริ่มล้อมบุคคลที่อยู่ในเขตผลกระทบก่อนจะซึมผ่านเข้าไปยังเนื้อเยื่อกรองของเหยื่อก่อนจะทำให้เยื่อกรองดังกล่าวเกิดการฉีกขาดอย่างรุนแรงพร้อมกับเคลือบส่วนที่ฉีกขาดนั้นด้วยการก่อตัวของผลึกคล้ายกับสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่า “ลูกอมน้ำตาล” ทว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ร้ายแรงเท่ากับผลกระทบที่ทำให้ผู้ทดลองตาบอด หูหนวก หายใจลำบากปานกลางและได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ความพยายามที่จะล้างผลกระทบที่เกิดขึ้นของผลึกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ

หลังจากแพร่กระจายกลางอากาศแล้ว SCP-989 จะถูกวางลงในแนวนอนบนพื้นผิวใดๆ จนกว่าจะมีผู้ใช้งานโยนวัตถุอีกครั้งซึ่งจะเกิดผลกระทบที่กล่าวมาในข้างต้นอีกรอบ ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งเมื่อมีการแพร่กระจายสารในที่แห้ง การกระจายสารประกอบดังกล่าวในน้ำได้พิสูจน์แล้วว่าไม่พบความผิดปกติใดๆ

SCP-989 ถูกเก็บกู้จากบ้านของคุณ██████ ███████ ที่[ข้อมูลถูกลบ] ในเวลส์ หลังจากที่มีรายงานของผู้สูญหายหลายรายเชื่อมโยงกับคุณ██████ ███████ ที่เชื่อมโยงกับ มาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ ดารค์ โดยได้รับการพิสูจน์แล้ว นอกจากนี้ยังมีจดหมายและใบเสร็จรับเงินจาก มาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ ดารค์ จำกัด เป็นจำนวน[ข้อมูลถูกลบ] จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบตัวอย่างเพิ่มเติมของ SCP-989

ภาคผนวก-1: ข้อมูลส่วนนี้คือจดหมายที่ถูกเก็บกู้มาจากบ้านคุณ██████ ███████:

เรียน คุณ███████

ทางเราขอขอบคุณที่คุณได้อุดหนุนสินค้าชั้นเยี่ยมนี้กับเรา หวังว่าคุณจะถูกใจกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ แต่ทางเรามั่นใจว่าแขกที่มาร่วมรับประทานอาหารค่ำของคุณจะน่าถูกใจกว่านี้แน่นอน หากเราสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ เพิ่มเติมกับคุณในงานสังสรรค์มื้อเย็นให้คุณได้ เรายินดีที่จะช่วยคุณมากกว่านี้ ทางเราเองหวังว่าคุณจะได้ทำธุรกิจกับเราต่อไป เราเชื่อมั่นในตัวคุณเป็นอย่างยิ่งว่าคุณไม่ได้ทำตัวให้เป็นจุดเด่นกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่เราได้บอกเตือนคุณไป

ขอแสดงความนับถือ

มาร์แชล์ คาร์เตอร์ แอนด์ ดารค์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License