SCP-984
restroom.jpg

SCP-984

วัตถุ# SCP-984

ระดับ: Safe-impetus

มาตรการกักกันพิเศษ: อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ SCP-984 นั้น (จากนี้ไปจะเรียกว่า ศูนย์ 48) ในขณะนี้เป็นของบริษัท██████████ ซึ่งเป็นบริษัทหน้าฉากของสถาบัน ประตูที่เข้าไปยัง SCP-984 นั้นให้ล็อกด้านนอกไว้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับห้องกั้นใน SCP-984 เว้นแต่เพื่อการทดลอง เฉพาะบุคลากร D-คลาสเท่านั้นที่จะให้เข้าไปใน SCP-984 ได้โดยไม่ต้องสวมเครื่องป้องกันและอาวุธปืน

ให้บุคลากรฝ่ายพยาบาลระดับ 0 อย่างน้อยสามคนประจำอยู่ที่ศูนย์ 48 ตลอดเวลา หากว่า SCP-984 ทำงานขึ้นมาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้ว ให้ตามบุคลากรดังกล่าวไปยัง SCP-984 เพื่อมำการพยาบาลบุคคลที่ออกมาจาก SCP-984

รายละเอียด: SCP-984 เป็นห้องน้ำที่อยู่ใน[-ข้อมูลปกปิด-] ในตอนที่เข้ากักกันนั้นพบว่ามีหลอดไฟสามดวงที่ถูกทุบแตกแล้ว

ในสถานการณ์ธรรมดานั้น ความผิดปกติอย่างเดียวของ SCP-984 ก็คือมันเก็บเสียงในระดับหนึ่งทั้งที่ใช้วัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด SCP-984 นั้นจะแสดงลักษณะผิดปกติที่ชัดเจนออกมาภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เปิดของ SCP-984 เลย
  • มีคนหนึ่งคนอยู่ในห้องกั้นห้องหนึ่งของ SCP-984 เพียงคนเดียวเท่านั้น และประตูห้องดังกล่าวจะต้องปิดและล็อกไว้
  • หลอดไฟภายใน SCP-984 อย่างน้อยหนึ่งหลอดต้องเสียหรือปิดไว้

เมื่อใดก็ตามที่มีเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน เมื่อบุคคลดังกล่าวออกมาจากห้องกั้นก็จะมี SCP-984-1 หนึ่งตัวหรือมากกว่าปรากฏขึ้น SCP-984-1 นั้นมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆกันซึ่งดุร้ายมาก ตัวอย่างของ SCP-984-1 ทั้งหมดนั้นหายไปเก้านาทีหลังการปรากฏตัว SCP-984-1 นั้นจะไม่ยอมออกมาจาก SCP-984 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และจะหายไปหากว่าถูกบังคับให้ออกมา

SCP-984-1 นั้นมีอาการและพฤติกรรมของการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าระยะกลางถึงระยะสุดท้าย แต่ที่ต่างจากสัตว์ซึ่งติดเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ก็คือ SCP-984-1 นั้นจะมีท่าทีดุร้ายอย่างชัดเจนกับมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ใดก็ตามที่เข้าไปใน SCP-984 เนื่องจากว่าคนที่อยู่ใน SCP-984 นั้นโดยปกติแล้วจะไม่ได้เตรียมการรับมือสัตว์ที่เป็นอันตราย ส่วนใหญ่แล้วจึงถูกกัดไปหลายครั้งก่อนจะสามารถป้องกันตัวได้ ในกรณีที่มี SCP-984-1 ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือแข็งแรงเป็นพิเศษแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่ SCP-984-1 จะฆ่าเหยื่อได้ในเวลาไม่นานหลังการปรากฏตัว

หากว่าเหยื่อรอดจากการโจมตีของ SCP-984-1 มาได้แล้วก็จะเกิดความมึนงงอย่างมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใน SCP-984 ในบางกรณีนั้นเหยื่อจะคิดว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเหตุการณ์ธรรมดาซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดบาดแผลดังกล่าว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License