SCP-978
978%20camera%20new.jpg

SCP-978 ในระหว่างการวิเคราะห์เบื้องต้น

วัตถุ# SCP-978

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-978 ไว้ในล็อคเกอร์นิรภัย H-J-12 ที่ศูนย์ 17 และให้บุคลากรระดับ 2 ขึ้นไปเอาออกมาหรือใช้งานได้เท่านั้น ทีมทดลองอาจขอเบิกฟิล์มและกระดาษพิมพ์ได้ตามความต้องการ ห้ามใช้ SCP-978 เพื่อการขู่กรรโชก ความบันเทิง หรือใช้งานส่วนตัว
ก็หมายถึงคุณนั่นล่ะ ~ O5-██
ภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายด้วย SCP-978 นั้นให้จัดหมวดหมู่พร้อมกับบันทึกการทดลองฉบับเต็ม คำร้องขอให้ทำลายภาพถ่ายเหล่านี้อาจให้บุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปดำเนินการได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมทดลอง

รายละเอียด: SCP-978ดูเหมือนกล้องโพลารอยด์วันสีโครเมียมดำธรรมดา ไม่มีตำหนิหรือสัญลักษณ์ใดๆที่เป็นเครื่องหมายพิเศษ SCP-978นั้นทำงานเหมือนกล้องถ่ายภาพธรรมดาและไม่มีคุณสมบัติผิดปกติอื่นๆนอกจากภาพที่ถ่ายได้ เมื่อถ่ายภาพสิ่งใดด้วย SCP-978 แล้ว ภาพที่ออกมานั้นจะไม่ตรงกับอิริยาบถในตอนที่ถ่ายภาพ แต่เป็นสิ่งที่อยากทำในขณะนั้นมากกว่า

ผลกระทบนี้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีรูปแบบใดๆ บางครั้งภาพที่ได้ก็เปลี่ยนไปมากตามความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไว้ บางครั้งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม SCP-978นั้นดูเหมือนจะสามารถเปิดเผยความปรารถนาทั้งของมนุษย์และสัตว์อื่นๆได้ (ดูบันทึกการทดลอง) และจะสื่อถึงความปรารถนาที่เรียบง่ายได้ง่ายที่สุด ถ้าถ่ายภาพสองสิ่งที่ความปรารถนาขัดแย้งกัน ความปรารถนาที่แสดงออกมาก็จะผสมกัน (ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูในบันทึกการทดลอง)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เจ้าตัวสามารถยื่นเรื่องขอเอาภาพถ่ายตัวเองไปเก็บไว้ได้ ฟังนะทุกคน การที่ภาพมันแสดงสิ่งที่ดูแย่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำมันจริงๆ ~ดร. ████

บันทึกการทดลอง

รูปแบบการบันทึก
สิ่งที่ถ่าย:
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ:
ภาพที่ได้:

การทดสอบ 05/██/██
การศึกษาทีมทดลองอย่างง่ายๆ

สิ่งที่ถ่าย: นักวิจัยผู้ช่วย เจมส์ ██████
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ยิ้มให้กล้อง ท่าทางปกติ
ภาพที่ได้: ท่าทางดูเหนื่อยและไม่เป็นงานมากๆ ดื่มน้ำจากกระติกน้ำอยู่

สิ่งที่ถ่าย: นักวิจัยผู้ช่วย ██████ █████
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ยิ้มให้กล้อง ท่าทางปกติ
ภาพที่ได้: สวมชุดลำลองเหมือนกำลังจะออกเที่ยวกลางคืน ผู้ทดลองยอมรับว่าเธออยากกลับบ้านแล้ว

สิ่งที่ถ่าย: นักวิจัยผู้ช่วย███ ██████
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ยิ้มให้กล้อง ท่าทางปกติ
ภาพที่ได้: [ข้อมูลปกปิด] ให้นักวิจัยผู้ช่วย███ ██████พักงานชั่วคราวด้วยเหตุผลทางจิต

สิ่งที่ถ่าย:ดร. ██████
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ยิ้มให้กล้อง ท่าทางปกติ
ภาพที่ได้: สวมเน็คไทคนละเส้น

สิ่งที่ถ่าย: ดร. ████████
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ยิ้มให้กล้อง ท่าทางปกติ
ภาพที่ได้: [ข้อมูลปกปิด] ดร.████████มีท่าทางอายอย่างมากและขอโทษเรื่องนี้

เอาล่ะ การทดลองรอบแรกได้ผลไม่เลวนักเลย ยกเว้นสองคนนั่นนะ…ไปลองกับคลาส D แล้วก็บุคลากรคนอื่นดีกว่า ดูซิว่าจะได้ผลแปลกๆกว่านี้มั้ย - ดร.█ █████ - ดร.█ █████

การทดลอง 05/██/██
การทดลองเพื่อดูผลของ SCP-978 ต่อสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

สิ่งที่ถ่าย: หนูทดลองสีขาวทั่วไปจำนวนหลายตัว
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: หนูทั้งหมดอยู่ในตู้กระจกสำหรับถ่ายภาพ
ภาพที่ได้: หนูแต่ละตัวกำลังกิน ผสมพันธุ์ หรือทำทั้งสองอย่าง

สิ่งที่ถ่าย: นกฟินช์ลาย สัตว์ทดลองทั่วไป
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: อยู่ในกรง มองตากล้อง
ภาพที่ได้: กรงที่เปิดอยู่ นกฟินช์ลายบินออกไปนอกกรอบภาพ เห็นเพียงปีกกับหางเท่านั้น

สิ่งที่ถ่าย: กระต่ายสีขาว สัตว์ทดลองทั่วไป
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: นั่งอยู่ในตู้กระจกสำหรับถ่ายภาพ
ภาพที่ได้: กำลังผสมพันธุ์กับกระต่ายอีกตัว

สิ่งที่ถ่าย: ลูกแมว (สัตว์ทดลองที่หลุดออกมา)
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ให้ดร.█████อุ้มไว้เพื่อถ่ายภาพ
ภาพที่ได้: [ข้อมูลปกปิด] – ฉันไม่มีทางทำแบบนั้นกับลูกแมวหรอก! - ดร.█████

สิ่งที่ถ่าย: สุนัขเฝ้ายาม (พันธุ์ผสมโดเบอร์แมน) และผู้ดูแล
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: ทั้งสุนัขเฝ้ายามและผู้ดูแลยืนอย่างแข็งขันให้ถ่ายภาพ
ภาพที่ได้: กำลังเล่นโยนของกันอยู่

สิ่งที่ถ่าย: แมลงสาปจำนวนหลายตัว สัตว์ทดลอง
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: แมลงสาบถูกใส่ในตู้กระจกสำหรับการถ่ายภาพ
ภาพที่ได้: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ถ่าย: แมงมุมตัวเล็กๆ
อิริยาบถขณะถ่ายภาพ: เกาะอยู่บนเพดาน ดร.█████บอกว่าถ่ายมาตามใจตอนเดินผ่านมันขณะเอา SCP-978 ไปเก็บในล็อคเกอร์
ภาพที่ได้: ใยแมงมุมขนาดใหญ่มากที่ปิดกั้นทั้งทางเดินไว้ และมีแมงมุมตัวเล็กๆอยู่

เอาล่ะ อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้กับสัตว์ได้น่ะนะ - ดร. █████

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCP-978 โปรดดูใน บันทึกบททดลองส่วนขยาย SCP-978

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License