SCP-976
scp976.jpg

SCP-976


วัตถุ# SCP-976

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-976 จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์วิจัยที่ถูกแยกจากเครือข่ายในไซต์-█ ข้อมูลทั้งหมดที่มาจาก SCP-976 ต้องถูกเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุก ๆ 24 ชั่วโมง การวิจัยข้อมูลที่มาจาก SCP-976 ต้องการเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป

ห้ามนำ SCP-976 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในไซต์-█ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกเด็ดขาด การเข้าถึง SCP-976 โดยตรงด้วยวัตถุประสงค์ใดๆนอกจากการซ่อมบำรุงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 อย่างน้อยสองคนเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-976 เป็นฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อ เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital) รุ่น ████████ ที่ระบุความจุไว้ที่ 32 GB ลักษณะภายนอกเหมือนกับฮาร์ดดิสก์รุ่นเดียวกันทุกประการ และมีการเชื่อมต่อแบบ Parallel ATA-100 SCP-976 มีน้ำหนักมากผิดปกติ และความพยายามที่จะถอดฝาครอบด้านนอกนั้นประสบความล้มเหลว

SCP-976 ได้ค้นพบที่คอมพิวเตอร์คลังข้อมูลวิจัยของสถาบันในไซต์-█ ซึ่งถูกค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อยืนยันการทำลายข้อมูลสำคัญก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความผิดปกติได้ค้นพบเมื่อช่างเทคนิคได้พบว่าการติดตั้งนั้นขัดกับหลักการกำหนดค่าอุปกรณ์มาตรฐาน และถูกนำไปกักเก็บเมื่ออุปกรณ์ถูกเข้าถึงและข้อมูลถูกวิเคราะห์แล้ว ซึ่งการที่ SCP-976 ไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่เป็นที่ทราบในขณะนี้

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และเปิดใช้งานแล้ว SCP-976 จะใช้งานได้ตามปกติ แต่จะมีเสียงฮัมแหลมๆที่ไม่ตรงกับฮาร์ดดิสก์รุ่นใดๆ เมื่ออ่านข้อมูลด้วยโปรแกรมต่อประสานที่ออกแบบมาโดยพิเศษ SCP-976 นั้นจะแสดงข้อมูลที่บรรจุในฮาร์ดดิสก์และข้อมูลเหล่านั้นคือ ’ส่วนหนึ่ง’ ของข้อมูลที่ความใหญ่กว่า โดย 'ส่วนหนึ่ง' นั้นมีขนาดประมาณ 32 GB ขณะนี้ประมาณการว่าข้อมูลเต็มนั้นมีขนาดมากกว่า ███ TB

‘ส่วนหนึ่ง’ ของข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 24 ชั้วโมงที่เวลา 00:11:53 AM ซึ่งมีความจำเป็นที่ข้อมูลทั้งหมดต้องดาวน์โหลดเป็นรายวันเพื่อการวิเคราะห์และศึกษาวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า █,███ ข้อมูลของ ‘ส่วนหนึ่ง’ ดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้

  • ส่วนของรายงานข่าว รวมไปถึงรูปภาพ และบางส่วนของวิดิโอจำนวนมาก ข่าวพวกนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่ตรงกับข่าวทั้งหมดที่ถูกเก็บโดยสถาบัน
  • เอกสารสำคัญที่เคยเป็น [ข้อมูลปกปิด] และ [ข้อมูลปกปิด] เทคโนโลยีที่ไม่เคยประดิษฐ์ หรือไม่สำเร็จลุล่วงในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
  • มาตรการการกักกันและบันทึกการทดลองของ SCP-███ วัตถุที่ถูกทำลายระหว่างการนำมา และไม่เคยถูกกักกัน
  • บันทึกการทดลองอย่างละเอียดของ SCP-███ ที่ไม่เคยได้รับอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอันตรายในการทดลองที่กล่าวมา
  • คำอธิบายของ SCP-███ และ SCP-███ ที่ไม่มีอยู่จริง
  • รายการทรัพย์สินและวัตถุ SCP ที่เก็บไว้ในไซต์ ██ ซึ่งไม่มีอยู่จริง

ข้อมูลทั้งหมดที่กู้มาได้ตรงกับรูปแบบมาตรฐานของสถาบัน แต่ไม่ตรงกับข้อมูลถูกเก็บโดยสถาบัน ขณะนี้มีทฤษฎีว่า SCP-976 อาจเป็น’หน้าต่าง’ไปยังแหล่งข้อมูลของสถาบันในจักรวาลอื่นๆ

ส่วนข้อมูลอื่นที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

ภาคผนวก 976-1: วันที่ ██/██/200█ ดร. ███████ และ ดร. ███████ เสียชีวิตลงระหว่างการเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏว่าพบตัวกลางสังหารแบบมีมซึ่งใกล้เคียงกับ [ข้อมูลปกปิด] การเพิ่มการรักษาความปลอดภัยถูกร้องขอสำหรับข้อมูลของ SCP-976 และต้องมีการการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งก่อนที่จะเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License