SCP-975
scp975.jpg

SCP-975-1 ที่เปิดอยู่ สิ่งที่ทำให้ภาพที่บันทึกเปลี่ยนสีและผิดเพี้ยนไปนั้นยังคงไม่ทราบ

วัตถุ #: SCP-975

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-975 จะต้องถูกกันกันโดยใช้วิธีการกักกันแบบโดยตรงกับสถานที่จริง อุโมงค์ที่ใช้ในการกักกัน SCP-975-1 นั้นจะต้องถูกปิดตายด้วยแผ่นไทเทเนียมอัลลอยเป็นระยะห่างตัววัตถุโดยตรงเป็น 50 เมตร โดยส่วนที่สามารถใข้เข้าไปยังวัตถุนั้นจะต้องถูกปิดด้วยระบบแอร์ล็อกหนึ่งชั้นและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธอย่างน้อยสองคนตลอดเวลาและส่วนอุโมงค์นี้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางและลบออกจากสารบบทีเกี่ยวกับอุโมงค์ใต้ดินทั้งหมดเพื่อป้องกันมิให้กลุ่มสำรวจอุโมงค์ใต้เมืองเข้ามายังส่วนกักกันโดยมิได้ตั้งใจ

การสื่อสารกับ SCP-975-2 นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับ O5 ก่อนเสมอและการสื่อสารนั้นจะต้องได้รับการควบคุมโดย O5 โดยตรงเสมอ ซึ่งมีสิทธิในการยกเลิกการสื่อสารได้ทันที หากพบว่า SCP-975-2 พยายามหลบหนีนั้นจะต้องทำการจับกุมวัตถุทันที

รายละเอียด: SCP-975-1 คือรอยแยกที่มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งร้าง โดยรอยแยกนั้นมีความกว้างประมาณ 1.2 เมตร ซึ่งส่วนดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้างมาอย่างน้อย 40 ปี รอยแยกนั้นูเหมือนว่าจะมีส่วนประกอบของชิ้นส่วนจากสิ่งมีขีวิตและดูเหมือนว่าจะไม่มีการแยกใดๆเพิ่มเติมจากส่วนที่เป็นอยู่และมีความลึกที่เห็นได้ชัดจากการสังเกตแบบคร่าวๆ

ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน SCP-975-1 นั้นจะเปิดขึ้นและเริ่มพบกับ SCP-975-2 ปรากฏตัวขึ้น ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับกบ แต่ทว่าไม่พบลักษณะใดๆที่ตรงกับสิ่งมีขีวิตบนโลกและมีอวัยวะที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานกับสภาวะต่างๆของโลก SCP-975-2 นั้นมีสติปัญญาดีเยี่ยมและสามารถสื่อสารกับมนุษย์ด้วยภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนจากการปรากฏตัวครั้งแรก ปัจจุบันสถาบันสามารถกักกันวัตถุได้แล้วทั้งสิ้น 33 ตัว

SCP-975 ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่ █/██/██ จากการที่ได้รับรายงานจากกลุ่มคนไร้บ้านใน [ข้อมูลถูกลบ] โดยจากการจับกุมนั้น ชายไร้บ้านผู้หนึ่งได้ระบุว่าตนพบเจอกับ “กบเอเลี่ยนพูดได้. ในอุโมงค์ [ข้อมูลถูกลบ] หลังจากนั้นสถาบันได้ทำการลบความทรงจำระดับ A และปล่อยตัวพยานทั้งหมดไปและได้ทำการกักกันวัตถุได้สำเร็จ

ภาคผนวกที่ 975-01: บันทึกการสื่อสารกับ SCP-975-2-03 ในวันที่ ██/█/██

ดร.█████: คุณมีจุดประสงค์ใดๆที่มาที่นี่

SCP-975-2-03: เราหนี

ดร.█████: คุณหมายความว่ายังไงนะ?

SCP-975-2-03: เรา หนี มา ไกล ให้ ห่าง จาก อันตราย

ดร.█████: คุณหนีอะไรมา

SCP-975-2-03: เรา หนี ไกล เรา ต้อง ปลอดภัย จาก อันตราย เรา อยาก บ้าน

ดร.█████: คุณมาที่นี่ได้ยังไง?

SCP-975-2-03: ประตู ส่ง เรา มา ส่ง เรา มา จาก [หยุดชั่วขณะ] เรา ต้อง การ บ้าน

ดร.█████: ประตูนี่สามารถไปกลับได้มั้ย?

SCP-975-2-03: [เริ่มสั่นกลัว] เรา ไม่ ไป อันตราย มากมาย กำ ลัง มา

ดร.█████: เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเราจะได้ทำงานของเราต่อได้ คุณบอกอะไรเราได้มั้ยว่าคุณหนีมาจากอะไร?

SCP-975-2-03: [สั่นกลัว] ไม่ เอา

[จบการบันทึกเนื่องจาก SCP-975-2-03 ปฎิเสธในการตอบคำถามอื่นๆ]

ภาคผนวกที่ 975-02: เหตุการณ์ที่ 975-01

ในวันที่ █/█/██ สถาบันได้รับรายงานถึงค่ารังสี่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันภายในส่วนที่ใช้กักกัน SCP-975 และทำให้วัตถุหลบหนีออกจากการกกักกันและตามมาด้วยการที่ส่วนกักกันและบริเวณโดยรอบศูนย์เสียพลังงาน สถาบันได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเข้าควบคุมสถานการณ์หลังจากที่ได้รับรายงานว่า SCP-975-2 จำนวนหนึ่งตัวอย่างได้หายไปและส่วนตัวอย่างที่เหลือเกิดอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรง

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ SCP-975-2 ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและพยายามหลบหนีออกจากส่วนกักกันและมักระบุว่า “อันตรายมาถึงแล้ว” และระบุว่าพื้นที่นี้ “ปลอดภัยไม่พอ”

ภาคผนวกที่ 975-03: รายงานของนักวิจัย วันที่ █/██/██

SCP-975-2 ยังคงแสดงความก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องและไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับสถาบันตลอดช่วง ██ สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าว SCP-975-2 นั้นปฎิเสธการตอบคำถามใดๆจนกว่าสถาบันจะสามารถทำให้พื้นที่นี้ “ปลอดภัยอีกครั้ง”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License