SCP-970

วัตถุ# SCP-970

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: สถานที่ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบของ SCP-970 ได้ถูกซื้อโดยสถาบันพร้อมกับมีมาตรการในการกักกันที่เหมาะสม พลเรือนที่พยายามเข้ามาในสถานที่นั้นจะถูกทำให้หมดความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในขอบเขตของกฏหมายภายในท้องถิ่น; ผู้บุกรุกจะถูกลบความทรงจำ

ในแง่ของการทดสอบ-04 และภาคผนวก 970-02 นั้น เจ้าหน้าที่ติดอาวุธจะถูกส่งไปประจำการในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ

รายละเอียด: SCP-970 นั้นเป็นปรากฏการณ์ด้านมิติที่ทำให้ห้องวนซ้ำอยู่ภายในตัวมันเอง ตัวอย่างทั้งหมดที่พบนั้นในที่นี้หมายถึงประตูที่ปรากฏอยู่กับกำแพงเดินทางเป็นเส้นตรง มันเป็นไปได้ว่าเมื่อเดินไปข้างหน้าก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับห้องและพื้นที่อยู่ใกล้ๆ การปรากฏตัวของสิ่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก

SCP-970-01 คือห้องขังที่อยู่ในเซคเตอร์-19 เป็นตัวอย่างแรกของ SCP-970 ที่ถูกพบโดยสถาบัน มันถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจของคลาส-D ที่ปฏิบัติงานเมื่อ ██/██/████ ตอนที่พวกคลาส-D พยายามจะหลบหนี การตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การค้นพบประตูนี้ในห้องขังที่นำไปสู่ประตูที่อยู่ตรงข้ามกับทางเดิน มันได้ถูกจัดว่าเป็นรูปแบบของอาคารที่อยู่นอกเหนือจากห้องพักที่เคยมีอยู่และรูปทรงทางเรขาคณิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีการปรากฏของ ██ ตัวอย่างที่ถูกค้นพบ กับ ██% ของสิ่งนี้เกิดขึ้นในรัศมี 800 กิโลเมตรจากเซคเตอร์-19 ตัวอย่างน่าสนใจนั้นเกิดขึ้นในปีกทางตะวันตกของพระราชวังนิติบัญญัติ[ข้อมูลถูกปกปิด]; กรณีนี้สถาบันไม่สามารถที่จะกักกันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นถึงการกักกันที่จะนำมาใช้ แต่สิ่งนี้ก็ได้มีมติให้อนุมัติในอีกหกเดือนต่อมาในช่วงที่เกิดการรัฐประหารมันทำให้อาคารถูกทำลาย และ[ข้อมูลปกปิด]ก็ถูกกักกันโดย Mobile Task Forces Rho-8 และ Pi-1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายกบฏ

ภาคผนวก 970-01: บันทึกการทดสอบกับ SCP-970

ภาคผนวก 970-01: บันทึกทางจิตเวช นักวิจัยเทย์เลอร์ได้เข้ามารับการรักษาทางจิตเวช และคนอื่นๆของทีมวิจัยที่มีอาการแบบเดียวกันแต่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงน้อยกว่า จากการทดสอบ-04 เชื่อว่าเป็นสาเหตุของอาการที่บุคลากรเป็นอยู่โดยพวกเขาจะได้รับยาลบความทรงจำระดับ B ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพวกเขา การทดสอบใน SCP-970 อาจจะถูกยกเลิกในอนาคตอันใกล้นี้และการรักษาความปลอดภัยนั้นจะถูกยกระดับให้สูงขึ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License