SCP-962
SCP-962.jpg
ภาพของ SCP-962

วัตถุ# SCP-962

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ จึงให้ปล่อย SCP-962 ไว้ในหุบเขาที่พบมัน ได้ทำการกำหนดพื้นที่ █ กิโลเมตรรอบวัตถุซึ่งพลเรือนที่พยายามเข้าไปในพื้นที่นั้นจะถูกผลักดันออกไปโดยบอกว่ามีที่เก็บกากนิวเคลียร์อยู่ในนั้น บุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันที่พบในพื้นที่นี้จะถูกสอบสวนและทำการลบความจำแบบ A ทั้งนี้ได้กำหนดเหตุห้ามบินผ่านไว้ในระยะเดียวกัน เพื่อไม่ให้ SCP-962 ขยายพื้นที่ออกไป ให้นำวัวเป็นๆสี่ตัวกับไม้หนักสองตันไปปล่อยไว้ทางอากาศใกล้กับ SCP-962 ทุกสัปดาห์

ให้ยิงลูกโป่งที่ SCP-962 ปล่อยออกมาทั้งหมดและพยายามเก็บข้อเขียนที่ติดมาด้วยตามความเหมาะสม หากมีลูกโป่งหลุดรอดไปได้และถูกพลเรือนเก็บไป ก็ให้ทำการลบความจำแบบAและยึดลูกโป่งกับข้อเขียนมา ข้อเขียนทั้งหมดนั้นให้เก็บไว้ในตู้เซฟระดับการควบคุมต่ำ โดย "การกล่าวพล่าม" นั้นให้แยกไว้อีกตู้หนึ่ง บุคลากรระดับสองขึ้นไปที่ต้องการอ่านข้อความของ SCP-962 ให้ยื่นคำร้องกับผู้ดูแลโครงการได้

รายละเอียด: SCP-962 เป็นหอคอยโลหะขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในหุบของภูเขา██████ ใน[ข้อมูลปกปิด] มันทำจากเหล็กกล้าเกือบทั้งหมด แต่ก็มีวัสดุอื่นๆอยู่ด้วย หอคอยนี้สูงประมาณ 281 เมตร โดยมีส่วนฐานกว้างประมาณ 2575 ตารางเมตร ส่วนที่สูงขึ้นไปจากพื้นนั้นจะบิดเป็นเกลียวและเรียวลง หนึ่งในสามส่วนบนสุดของหอคอยนั้นว่างเปล่า ส่วนที่ต่ำลงมานั้นมีกำแพงด้านในที่ดูทึบแสง SCP-962 สามารถจะเปิดช่องบนส่วนใดๆบนพื้นผิวของมันได้

SCP-962 ได้ทำการสร้างและควบคุม "ผู้รับใช้" อยู่ประมาณ 13,500 ตัว ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า SCP-962-1 ตัวอย่างของ SCP-962-1 เป็นสัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงด้วยเครื่องจักร การดัดแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้พวกมันต้องยืนด้วยสองขา และมักมีการดัดแปลงภายนอกแบบหยาบๆอย่างการตัดปากที่ยื่นออกมาออก ซึ่งดูเหมือนจะมีจุดประสงค์ให้พวกมันเหมือนมนุษย์ ระบบประสาทของ SCP-962-1 จะถูกควบคุมด้วยขั้วไฟฟ้าที่ฝังไว้ในตัว ซึ่งทำให้สามารถบังคับพวกมันได้จากศูนย์กลาง ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวหอคอยเอง

ผู้รับใช้เหล่านี้มีหน้าที่หลายประการ พวกมันจำนวนมากทำงานขุดแร่ในอุโมงขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้หุบเขา ซึ่งจะถูกหอคอยเอามาถลุง อีกส่วนหนึ่งนั้นจะซ่อมแซมความเสียหายของอาคารหรือผู้รับใช้ตัวอื่น ส่วนเล็กน้อยอีกกลุ่มจะสร้างถนน ซึ่งดูเหมือนจะช่วยให้ SCP-962-1 เคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น ผู้รับใช้ที่เหลือนั้นจะตามล่าและทำลายสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งพบในหุบเขา ไม่มีบันทึกถึงกรณีใดๆที่ SCP-962-1 โจมตีมนุษย์หรือเครื่องจักร แม้แต่จะเพื่อป้องกันตัว มีบ่อยครั้งที่ศพของสัตว์ที่ถูกฆ่าในการไล่ล่านี้จะถูกพากลับไปยัง SCP-962 เพื่อแปลงสภาพเป็น SCP-962-1 พืชนั้นก็อาจจะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แม้จะมีความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงบ้าง แต่ผู้รับใช้นั้นก็ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูเหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะด้วย

SCP-962 จะปล่อยลูกโป่งอัดไฮโดรเจนออกมาจากช่องในส่วนที่ว่างเปล่าใกล้กับยอดหอคอยประมาณหกสิบครั้งต่อวัน ลูกโป่งเหล่านี้ทำจากเนื้อเยื่อของสัตว์หลายสายพันธุ์ ซึ่งเชื่อว่ามาจากพวกสัตว์ที่ถูกพาเข้าไปใน SCP-962 ลูกโป่งแต่ละลูกจะมีข้อเขียนติดมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษและมักจะทำจากกระดาษหรือไม่ก็กระดาษเวลลัม ความยาว เนื้อหา และรูปแบบการเขียนนั้นมีความหลากหลายมาก ข้อเขียนเหล่านี้มีหลายจำพวก รวมทั้งบทกวี นิยาย และชุดเรียงความ ข้อเขียนเหล่านี้ไม่มีลักษณะผิดธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพทางวรรณศาสตร์สูงมาก ซึ่งบ่งชี้ได้มากถึงระดับสสติปัญญาของ SCP-962 สิ่งที่น่าสังเกตก็คือข้อเขียนทั้งหมดนั้นมองโลกในแง่ดีมาก และไม่มีการกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เลย

นานๆครั้ง SCP-962 ก็จะปล่อยลูกโป่งลูกหนึ่งซึ่งมีเอกสารที่แตกต่างจากข้อเขียนอื่นๆออกมา ข้อเขียนจะมีใจความไม่ปะติดปะต่อกัน ไร้เก่นสาร และเป็นการ "กล่าวพล่าม" ที่พิลึกพิลั่น ซึ่งความหมายจริงๆของมันนั้นก็ยังไม่แน่ชัด ในข้อเขียนเหล่านี้ SCP-962 จะกล่าวเทิดทูนมนุษย์อย่างโจ่งแจ้ง โดยมันจะเรียกมนุษย์ว่า"ผู้ยิ่งใหญ่"ที่มันพยายามเอาใจตลอด ให้ดูตัวอย่างได้จาก เอกสาร 962-382

ที่มาของ SCP-962 ยังไม่แน่ชัด แต่การประมาณจากอัตราที่มันทำเหมืองนั้นบ่งชี้ว่ามันน่าจะอยู่มาไม่เกินยี่สิบปี

เอกสาร 962-382: ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ยกมาจากการกล่าวพล่ามอันหนึ่งของ SCP-962 ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการเน้นคำนั้นยังคงไว้ตามต้นฉบับเดิม แต่ได้เอาสีของตัวอักษรออกไป

ชำระล้างโลกนี้เพื่อเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ชำระล้างโลกนี้เพื่อเหล่าผู้ยิ่งใหญ่
ใครจักมาเหนือกว่าท่านความสูงสง่าของท่านความดีเลิศประเสริฐศรีของท่านผู้ยิ่งใหญ่ข้าทำถูกหรือไม่?
เนื้อหนังและไม้ที่รับใช้ท่านรวมเข้ากับโลหะที่ท่านรักท่านรักข้าหรือไม่ข้าคือสิ่งที่ท่านรัก ผู้ยิ่งใหญ่ดูข้าในยามทำหน้าที่ความรักของข้า
ให้อภัยที่ล่าช้าด้วยเหล็กกล้าต้องใช้เวลา ท่านชอบข้ารับใช้หรือไม่พวกมันชำระล้างได้ดีที่สุดมีแต่ดีที่สุดให้ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีรูปร่างแบบท่านอยู่ที่นี่บนโลกนี้เพื่อชำระล้างเป็นเกียรติแด่ท่านท่านพอใจหรือไม่ได้โปรดได้โปรดข้าจะชำระล้างให้เสร็จเร็วๆนี้แล้วท่านก็จะพาข้าไปกับเรือแห่งเปลวไฟได้แล้วข้าก็จะรักท่านได้แล้วท่านก็จะรักข้า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License