SCP-957
mummy%20thing.jpg

SCP-957

วัตถุ # SCP-957

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-957 นั้นจะต้องถูกสังเกตการณ์ผ่านระบบวีดีโอที่ถูกติดตั้งไว้ ณ บ้านที่วัตถุได้อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถเข้าถึงวัตถุและสัมภาษณ์วัตถุได้ตามความเหมาะสมหากได้รับอนุญาจากเจ้าหน้าที่ระดับสามหรือสูงกว่าอย่างน้อยสี่คน
ให้จัดบุคคลากรระดับ D-Class อย่างน้อยหนึ่งคนไว้ ณ บ้านที่อยู่ใกล้กับ SCP-957 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสู่สาธารณะชน บ้านพักอาศัยที่มี SCP-957 อาศัยนั้นให้ทำการสังเกตการณ์ SCP-957-1 เช่นกัน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกว่าตนนั้นตาบอดและต้องการความช่วยเหลือ หากพบว่า SCP-957-1 มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้จัด D-Class ไปคุ้มกัน SCP-957-1 กลับมายังบ้านพักอาศัย

รายละเอียด: SCP-957 คือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างมนุษย์ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเมือง ██████ รัฐเคนตักกี้ มีความสูงโดยประมาณ 2 เมตรและหนัก 75 กิโลกรัมและดูเหมือนว่าจะไม่มีอวัยวะภายใน จากการที่สังเกตผ่านช่องท้องที่เปิดออก มากไปกว่านั้น วัตถุดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการการพักผ่อนหรืออาหารก็ตาม จากการที่เจ้าหน้าที่มีปฎิสัมพันธ์กับวัตถุ พบว่าวัตถุสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีแต่เลือกที่จะใช้ภาษาที่ไม่รู้จักแทน วัตถุนั้นไม่แสดงท่าทีเข้าคุกคามอย่างเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน แต่ทว่าวัตถุนั้นเลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันในการทดลอง ความพยายามใดๆที่จะกักขังหรือจับตัววัตถุนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากวัตถุนั้นมีกำลังที่มากผิดปกติ

SCP-957 นั้นมักจะเลือกที่จะอาศัยในบ้านที่มีเจ้าของอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวจะถูกระบุว่าเป็น SCP-957-1 เมื่อเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเสียชีวิตลง SCP-957 จะไม่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและจะปรากฎตัว ณ บ้านหลังใหม่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแทนหากเงื่อนไขของบ้านดังกล่าวตรงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อวัตถุเริ่มทำการย้ายที่อยู่อาศัย ลำตัวช่วงอกผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังที่เป็นเป้าหมายจะ ”เปิดออก” และเข้าไปอาศัยอยู่ภายในร่างดังกล่าวอย่างน้อยสี่ (4) ชั่วโมงก่อนจะออกจากอกของผู้นั้น หลังจากนั้น ดวงตาของ SCP-957-1 นั้นจะหายไปและแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของความทรงจำอย่างหนัก เหล่าตัวอย่างนั้นจะระบุว่าตนตาบอดตั้งแต่เกิดและมักจะชื่อว่า SCP-957 นั้นเป็นสมาชิกครอบครัว, เพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากแต่บาดเจ็บจากอาการไฟใหม้อย่างรุนแรง จากสิ่งที่ตัวอย่างระบุ SCP-957-1 นั้นมักเลี่ยงที่จะจับตัววัตถุ

ในทุกๆเดือน SCP-957-1 นั้นมักจะเข้าไปยังพื้นที่ๆมีคนจำนวนมากและแสดงท่าทีต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากตนตาบอดเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นเข้าไปช่วยตนที่บ้าน1 เมื่อ SCP-957-1 สามารถล่อลวงคนไปยังบ้านได้สำเร็จ ตัวอย่างจะเริ่มล็อคประตู, ตะโกนไปมา, เดินไปยังห้องอาหารและนั่งลงและเรียก SCP-957 ให้ลงมาเจอเหยื่อดังกล่าว ในขณะนี้ SCP-957 จะเริ่มไปหามนุษย์ผู้นั้นและ ”เกราะ” ที่มีลักษณะทรงกลมดำทึบจะเริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆ SCP-957-1 และ SCP-957 เกราะทรงกลมนั้นจะคงตัวอยู่ไปอย่างน้อยห้า (5) ชั่วโมง และดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเจาะทะลุได้และประกอบขึ้นจากสสารที่ไม่เป็นที่ยืนยัน อย่างไรก็ตามจากการบันทึกพบว่าเกราะจะสลายตัวไปเร็วขึ้นกว่าปกติอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีหรือสลายตัวช้าลงจากปกติยี่สิบเจ็ด (27) ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างนี้ร่างกายของมนุษย์ที่ถูกล่อมานั้นจะถูกแปรสภาพทางกายภาพอย่างหนัก ซึ่ง 30% ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ร่างกายของมนุษย์ผู้นั้นจะเปลี่ยนให้เหลือเพียงอวัยวะส่วนต่างๆที่ไม่พบในมนุษย์ปกติ2และ SCP-957 มักจะใช้อวัยวะเหล่านั้นในการประกอบอาหารให้แก่ SCP-957-1 ส่วน เหตุการณ์ 70% ที่เหลือนั้นมักจะนำอวัยวะเหล่านั้นไปเผาทิ้งในเตาผิงของบ้าน

ภาคผนกวที่-957-แกมม่า: ณ วันที่ 16/10/2006 ได้มีการบันทึกว่ามีการล่อมนุษย์มายังบ้านหลังดังกล่าว และเหตุการณ์ผิดปกติรวมไปถึง ”เกราะ” นั้นก่อตัวตามปกติ แต่ทว่าเกราะดังกล่าวนั้นได้ถูกเปลี่ยนจากทึบเป็นใสสลับไปมาอย่างสุ่ม จากการรายงานของเจ้าหน้าที่สถาบันที่สักเกตการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น พบว่าภายในเกราะนั้น พบตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับ SCP-957 จำนวนมาก รวมตัวกันอยู่ ณ ตรงกลางและล้อมรอบวัตถุที่มีลักษณะทรงกรวยซึ่งไม่สามารถระบุแน่ชัด เนื่องจากตัวอย่างของ SCP-957 นั้นขวางการมองเห็น อย่างไรก็ตาม มนุษย์ที่ถูกจับเป็นเหยื่อนั้นได้ถูก [ข้อมูลถูกลบ] และจะยังคงดำเนินไปเป็นเวลาห้า (5) ชั่วโมง ในขณะนี้ มนุษย์ ที่คาดว่าเสียชีวิตนั้นถูกนำออกจากวัตถุทรงกรวยดังกล่าวและถูกแยกชิ้นส่วนออกจนเหลือแต่เพียงกองอวัยวะเท่านั้น และหลังจากนั้นเกราะดังกล่าวได้หายไปและ SCP-957 นั้นกลับมาพร้อมกับกองชิ้นส่วนมนุษย์

ภาคผนวกที่-957-แลมป์ดา: ณ วันที่ 13/03/2007 เจ้าหน้าที่ภาษาประจำสถาบันสามารถแปลภาษาที่ SCP-957 พูดนั้นได้สำเร็จด้วยการใช้การถอดรหัสแบบง่ายๆประโยคต่อประโยค ซึ่งข้อมูลนี้ SCP-957 ไม่ทราบว่าสถาบันสามารถแปลภาษาได้และเจ้าหน้าที่สถาบันนั้นถูกแนะนำว่าให้ติดต่อกับวัตถุด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

ภาคผนวกที่-957-โอเมก้า: วันที่ 06/06/2008 เจ้าหน้าที่สถาบันสามารถบันทึกการสนทนาระหว่าง SCP-957 กบัคู่สนทนาที่ไม่ทราบตัวตน การบันทึกนั้นสามารถบันทึกได้จากเครื่องบันทึกเสียที่ซ่อนในบ้านด้วยภาษาของ SCP-957 เจ้าหน้าที่ภาษาของสถาบันสามารถถอดรหัสได้ดังนี้

<เริ่มการบันทึก>

SCP-957: ข้าต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนกัน?

ไม่ทราบ: อีกสักพักนะ <สหาย/พี่น้อง> เจ้าทำงานงานอันแสนโสมมได้อย่างดีเยี่ยมและ [ไม่ทราบคำแปล “WOFRET”] ของเจ้ามันน่าไว้ใจยิ่งนัก อย่างน้อยก็ดีกว่า [ข้อมูลปกปิด]3 และแกพูดภาษาเราได้อย่างปกติแล้วใช่มั้ย

SCP-957: เจ้าพูดถูก เจ้าพูดถูก แต่ตรงนี้ที่ข้าอยู่มันน่าเบื่อและเหนื่อย ไม่แปลกใจว่าทำไม [ไม่ทราบคำแปล “PLECEVIP”] ฆ่า [ไม่ทราบคำแปล “WOFRET”] ของเขา ไอพวก <ตัวตน/ร่างกาย> <มีเนื้อหนัง/ของจริง/โสมม> พวกนี้มันช่าง <น่าอดสู/ทรมาน> [SCP-957 กรีดร้อง]

ไม่ทราบ: อดทนสิ อดทน เราให้พวกมันดูเราไปก่อน เพื่อให้ <ครอบครัว/กลุ่ม> ของเราทำงานสะดวกขึ้นไง เราจะเสร็จ <การทดลอง/งาน> ของเราเร็วๆนี้ละ ไม่ต้องห่วง

SCP-957: รู้ละ

ไม่ทราบ: ดีมาก ไว้เราค่อยคุยกันใหม่นะ [ไม่ทราบคำแปล “OLLIT”] แล้วเมื่อไหร่แกจะล่อคนมาอีกละ?

SCP-957: ไม่นานนี่ละ4 เจอกันใหม่

<จบการบันทึก>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License