SCP-956
tumblr_lnkjqq3osj1qzzmx1o1_500.jpg
SCP-956 หลังจากที่ถูกแยกออกมาจากกองของ SCP-956-1 และ [ข้อมูลปกปิด]

วัตถุ# SCP-956

ระดับ: Safe Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-956 ไว้กลางห้องคอนกรีตขนาด 18 x 18 x 4 เมตร ไว้ตลอดเวลา ประตูนั้นต้องล็อกไว้โดยมียามติดอาวุธเฝ้ามิให้ใครเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต อนุญาตให้บุคลากรฝ่ายวิจัยเข้าไปในห้องได้ก็ต่อเมื่อ SCP-956 อยู่ในสภาพสงบนิ่งเท่านั้น การนำผู้ทดลองเข้าไปในห้องจะต้องได้รับอนุญาตจาก O5 ก่อน เพื่อลดการเกิดของ SCP-956-1 กับ [ข้อมูลปกปิด] ด้วย นอกจากเพื่อการทดลองแล้ว ห้ามมิให้บุคคลที่มีลักษณะครบตามเงื่อนไขที่ SCP-956 จะทำงานเข้าไปในระยะ 200 เมตรของพื้นที่กักกัน SCP-956 ให้ทำการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

SCP-956-1 จำนวน ██ เม็ดนั้นถูกเก็บไว้ในห้องใกล้เคียงและต้องรักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้ละลายหรือแตกสลาย การใช้งาน SCP-956-1 จะต้องได้รับอนุญาตจาก O5 อย่างน้อยหนึ่งคน และต้องดำเนินการในห้องที่เหมือนกับห้องกักกัน SCP-956 ทุกประการ SCP-956-1 ที่เพิ่มเกินมาจากการทดลอง SCP-956 นั้นจะต้องเผาทำลายทิ้ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยบุคลากรระดับ4ขึ้นไป ตัวอย่างของ SCP-956 ที่เกินจากนี้ก็ให้ทำแบบเดียวกัน

รายละเอียด: SCP-956 มีลักษณะเป็นปิญาตาธรรมดาซึ่งดูเหมือนสัตว์สี่เท้าที่ไม่รู้จัก การทดลองได้เปิดเผยว่า แม้มันจะดูเหมือนกระดาษมาเช แต่ SCP-956 ก็ทำจากกาว █████ น้ำตาล ขนสัตว์ที่ระบุชนิดไมได้ และเนื้อเยื่อของมนุษย์ ในปริมาณต่างๆกัน SCP-956 นั้นมีความทนทานต่อการทุบ โดยการบดกระแทกอย่างรุนแรงนั้นไม่ได้ทำให้มันเสียโครงสร้างไปเลย แต่การใช้อาวุธปืน รวมทั้งความร้อนและไฟนั้นได้ผลดี

โดยปกติแล้ว SCP-956 จะอยู่ในสภาวะสงบนิ่ง มันไม่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือสติปัญญา และไม่มีท่าทีเป็นอันตราย ตราบใดที่ความต้องการการใช้งานของวัตถุไม่ถูกต้อง วัตถุจะคงอยู่ในสภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดู ข้อมูลเพิ่มเติม 956-a

SCP-956 จะเข้าสู่สภาวะทำงานเมื่อมีเด็กมนุษย์อายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าใกล้มันในระยะ ██ เมตร ประมาณ █ ถึง ██ วินาทีหลังจากที่เข้าไปในขอบเขตการทำงาน เด็กคนนั้นก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้และนิ่งอยู่ในท่าที่เป็นอยู่ในตอนนั้น เหยื่อนั้นจะขยับตัวหรือพูดไม่ได้เลย แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของนัยตาก็บ่งชี้ว่ายังรู้สึกตัวอยู่ด้วย SCP-956 จะขยับตัวไปหาเหยื่อแล้วกระแทกเขาหรือเธอ จนกระทั่งส่วนลำตัวฉีกขาด ตอนที่แตกออกนั้นก็จะมีลูกกวาดไม่มียี่ห้อออกมาจากร่างของเหยื่อตั้งแต่ ██ ถึง ████ เม็ด ลูกกวาดเหล่านี้ถูกตั้งรหัสว่า SCP-956-1, SCP-956 จะทำแบบนี้ไปเรื่อยกับเหยื่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทุกคน ก่อนจะกลับสู่สภาพสงบนิ่ง

การนำเหยื่อออกจากพื้นที่ทำการของ SCP-956 สามารถกระทำได้ถ้าพาออกมาอย่างเร็ว เมื่อเหยื่อห่างจากมันออกมา ██ เมตร SCP-956 ก็จะกลับไปอยู่ในสภาวะสงบ แต่เหยื่อนั้นไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นจากสภาพที่ขยับไม่ได้ และดูเหมือนจะตกอยู่ในสภาพนั้นไปเรื่อยๆ การชันสูตรเหยื่อที่ยังไม่แตกนั้นพบว่าร่างกายของพวกเขาจะขาดน้ำอย่างรุนแรง ทำให้กรอบร่วน การชันสูตรยังทำให้เห็นว่า SCP-956-1 ได้เริ่มงอกออกมาจากอวัยวะของเหยื่อแล้วโดยประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อ ดูเหมือนว่าปริมาณของ SCP-956-1 จะมีความสัมพัยธ์โดยตรงกับระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ทำการของ SCP-956

ผลกระทบของSCP-956-1นั้นแตกต่างไปตามอายุของมนุษย์ที่กินมันเข้าไป มนุษย์ที่อายุ 12 ปีหรือมากกว่านั้นจะเกิดอาการเกร็งใน█นาทีหลังจากที่กิน โดยมีโอกาส█%ที่หัวใจจะหยุดเต้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้ถูกผลกระทบจะมีโอกาสรอดชีวิตประมาณ██% สัตว์ก็จะมีอาการแบบเดียวกันโดยไม่เกี่ยวกับอายุ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีลงมานั้นจะมีอาการอีกแบบ โดยในตอนแรกนั้นจะอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเหยื่อของSCP-956 แต่จะสามารถลุกขึ้นยืนโดยห้อยแขนไปด้านหน้าได้ จากนั้นร่างกายก็จะ[ข้อมูลปกปิด] กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ█นาทีจึงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเหยื่อจะกลายไปเป็นSCP-956อีกตัว ตัวเลียนแบบนี้จะมีพฤติกรรมเหมือนกับSCP-956ทุกประการ โดยที่เหยื่อมีโอกาสรอด0%

ภาคผนวก 956-a:
เมื่อไม่นานมานี้ SCP-956 เริ่มจะเคลื่อนไหวเองนอกการทดลองแล้ว มันเดินวนตามพื้นที่กักกัน เลาะไปตามขอบห้อง มันทำแบบนั้นอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะหันไปจ้องตำแหน่งหนึ่งของผนัง การตรวจสอบภาพวีดีโอก็แสดงให้เห็นว่ามันหันไปผนังด้านนี้เมื่อสิ้นสุดการทดลองครั้งก่อนๆด้วย ฝ่ายความปลอดภัยยืนยันแล้วว่าทางที่ SCP-956 หันไปนั้นเป็นโรงเรียนประถม โรงเรียนดังกล่าวอยู่ห่างออกไป ██ กิโลเมตร ขอยื่นเรื่องปรับระดับเป็น Euclid
ดร.น███


อนุมัติการปรับระดับเป็น Euclid หากดูเหมือนว่าผลกระทบของมันจะออกไปนอกพื้นที่กักกันได้ก็จะทำการย้ายมันไปศูนย์-██ ซึ่งน่าจะกันมันให้ไกลจากผู้ที่อาจเป็นเหยื่อของมันได้ไกลพอ ให้เอาตัวเหยื่อที่เป็นอัมพาตหรือ SCP-956-1 มาให้หมด แล้วก็ทำการลบความทรงจำแบบAกับพยานและครอบครัวด้วย เราไม่ต้องการให้มีสิ่งนี้มากกว่านี้แล้ว
O5-█

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License