SCP-946
kUIaz.jpg
SCP-946 ในห้องกักกัน

วัตถุ# SCP-946

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-946 ต้องเก็บไว้กลางห้องกักกันเก็บเสียง และไร้หน้าต่างขนาด 5 ม x 5 ม x 5 ม แสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในห้องต้องมาจากสปอร์ตไลท์ที่อยู่เหนือ SCP-946 กล้องและเครื่องบันทึกเสียงต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อบันทึกกิจกรรมทุกอย่างของ SCP-946 ต้องมีนักโต้วาทีฝีมือดีอย่างน้อย 1 คนพร้อมทำงานทุกเมื่อ ใครก็ตามที่ดูการโต้วาทีระหว่าง SCP-946-1 และ SCP-946-2 เกี่ยวกับข้อมูลลับของสถาบันที่อยู่เหนือระดับความปลอดภัยของตน ต้องเข้ารับการลบความจำระดับ A

รายละเอียด: SCP-946 เป็นโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ทานข้าวอีก 2 ตัว เมื่อไรก็ตามที่มีการแทรกแซงโดยอาจทราบล่วงหน้า จำนวนครั้งตั้งแต่ 2 ถึง 4 ครั้งต่ออาทิตย์ จะมีชาย 2 คนปรากฏตัวและนั่งลงบนเก้าอี้ (ให้เรียกว่า SCP-946-1 และ SCP-946-2) จากนั้นทั้ง SCP-946-1 และ SCP-946-2 จะเริ่มการโต้วาทีในหัวข้อที่สุ่มขึ้นมา หัวข้อนั้นหลากหลายมีตั้งแต่เรื่องแนวคิดของสิ่งที่รู้จักกันดีจนถึงเรื่องราวปกติหรือเรื่องไม่สำคัญ ในบางกรณีการโต้วาทีจะเน้นไปที่เรื่องเหตุการณ์เชิงสมมุติฐาน และผลดีจากสิ่งที่เกิดจากมัน ในกรณีนี้ผลลัพธ์จากการโต้วาทีจะกลายเป็นจริง และระหว่างเวลาใดในการโต้วาที บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่อ โดยจะมีเก้าอี้ปรากฏเพิ่มขึ้นมา และขนาดของโต๊ะจะเปลี่ยนไปเพื่อให้พอดีกับจำนวนคน หาก “แขก” คนใดก็ตามออกความเห็นตามความรู้สึกส่วนตัวหรือจงใจออกความเห็นแบบผิดๆ SCP-946-1 จะวิจารณ์ตัวคนๆนั้น และถ้าบุคคลคนนั้นยังทำต่อไป SCP-946-1 จะกล่าวว่าเขาไม่เป็นที่ต้อนรับในการโต้วาทีนี้อีกต่อไป ซึ่งจุดนี้เองที่เก้าอี้จะหายไป ความพยายามใดๆก็ตามที่จะสื่อสารกับ SCP-946-1 และ SCP-946-2 จะถูกเมินเฉย

จากเหตุการณ์ 946-██ (ดูบทเพิ่มเติม 2) เป็นที่ชัดเจนว่าทั้ง SCP-946-1 และ SCP-946-2 ดูจะมีความรอบรู้ หรืออย่างน้อยก็ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับหัวข้อที่คุยกัน

ทั้ง SCP-946-1 และ SCP-946-2 มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนบุคคลธรรมดา SCP-946-1 เป็นชายผิวดำตัวสูง มีผมสั้นสีเทาและเครายาว ที่เรียกแทนกันว่า “ฮาร์มอน” SCP-946-2 เป็นชายผิวขาว ผอม หัวล้าน ที่เรียกแทนกันว่า “การ์เซีย” เมื่อเริ่มการสนทนาทั้งสองคนดูจะสามารถสร้างภาพ 3 มิติ หรือจัดหาวัตถุขนาดเล็กเพื่อใช้เหมือนเป็นเครื่องกระตุ้นหรือให้ข้อมูลเสริม

ภาคผนวก-1: ในวันที่ 07/24/████ (ดูบันทึกเหตุการณ์ 946-12) ทั้ง SCP-946-1 และ SCP-946-2 ร้องขอให้ SCP-946 ไม่ถูกแสงสว่างจากหลายแห่งในระหว่างการสนทนา ในเหตุการณ์ที่มันถูกแสงสว่างมากกว่าหนึ่ง แสงสว่างทุกอันยกเว้นอันเดียวใช้การไม่ได้หมด ไม่อาจทราบแน่ชัดได้ว่า SCP-946 ใช้วิธีการใดในการเลือก ก่อนการร้องขอนี้ SCP-946 ไม่เคยแสดงพฤติกรรมเช่นนี้มาก่อน เมื่อสอบถาม SCP-946-2 อธิบายว่าการถกเถียงกันนำไปสู่ผลสรุปที่ว่าแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวช่วย “เพิ่มบรรยากาศ”

ภาคผนวก-2: บันทึกเหตุการณ์ 946-12: ในวัน 04/08/████ หัวข้อการสนทนาระหว่าง SCP-946-1 และ SCP-946-2 เปลี่ยนเป็นเรื่องแรงโน้มถ่วงโดยฉับพลัน การโต้วาทีกล่าวถึงแนวคิดต่างๆในทฤษฏีฟิสิกส์รวมถึงทฤษฏีสตริง [ปกปิด] และ [ข้อมูลถูกลบ] ทั้งสองคนดูจะเข้าใจในแนวคิดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่คุ้นเคย เช่นเดียวกับที่รู้ถึงข้อมูลลับหลายอย่างขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกการทดลองของ SCP-536 ในตอนนั้น SCP-946-1 กำลังโต้เถียงถึงการมีตัวตนของแรงดึงดูด ในขณะที่ SCP-946-2 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ประมาณ 14 นาทีให้หลัง นักวิจัยที่ทำงานในวันนั้น ดร.███████ เข้าไปในห้องกักกันของ SCP-946 และเข้าร่วมการโต้วาที การสอบถาม ดร.███████ ในภายหลัง เขาอ้างว่าตนแค่พยายาม “หยุดหายนะที่อาจเกิดขึ้น” เขาแย้งว่าหากไม่มีแรงโน้มถ่วง จักรวาลโดยรวมในรูปแบบปัจจุบันจะสลายไป SCP-946-1 ตอบกลับโดยชี้แจงว่ารูปแบบใหม่ในอนาคตอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่า SCP-946-2 เห็นด้วยกับ ดร.███████ ที่ยังคงเถียงสู้กับ SCP-946-1 อยู่เกือบ 2 ชั่วโมงก่อนที่ SCP-946-1 จะเหนื่อยจัดและยอมแพ้ ได้เพิ่มมาตรการกักกันหลังจากเหตุการณ์นี้ การเปลี่ยนเป็นระดับ Keter ยังคงรอการอนุมัติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License