SCP-931
scp-931.jpg
รูปที่ไม่มี
ผลกระทบใดใด,
ของเก้าสามหนึ่ง.

วัตถุชิ้นหนึ่ง
เลขที่เก้าสามหนึ่ง
ระดับSafeชนิดหนึ่ง

มันถูกจองจำ
ในมาตรการหนึ่ง
เพื่อวัตถุพิเศษหนึ่ง

จองจำในไซต์สิบเก้า
ในล็อกหมายเลขสอง
ไร้ซึ่งผู้คุ้มครอง

เข้าถึงนั้นไซร้
จำกัดทั่วไป
ให้ระดับสาม

ผิดปกติเกิดขึ้น
ทุกครั้งที่มี
รูปภาพของมัน
ไม่ว่ามุมใด

เขียนถึงมันไป
ไม่ว่าอย่างไร
ก็ผิดปกติ

กล่าวรายละเอียด
ของเก้าสามหนึ่ง
มันคือถ้วยชาม

มีสีขาวงาม
ประกอบสีฟ้า
ข้างในของถ้วย

สามนิ้วความสูง
สี่นิ้วทางขวาง
(เมตริกไม่คล้องจอง)

ไม่พบรอยเด่น
คาดว่าทำใน
ศตรวรรษที่สิบเก้า

เมื่อจ้องหรือสัมผัส
มักจะทำให้
คนนั้นเขียนบทกลอน

คำพูดไม่เปลี่ยน
แต่เขียนหรือพิมพ์
เปลี่ยนเป็นบทกลอน

(ไม่สนอย่างไร
รอบข้างเป็นไร
สี่-สี่-สี่ไซร้
นั่นคือแบบเขียน)

เมื่อรับความผิด
ปกติเมื่อไร
ชั่วโมงนึงหายไป

แต่จะอย่างไร
จะนานเท่าใด
ขึ้นอยู่กับคน

อะไรเขียนถึง
ตัวมันนั้นจะ
เปลี่ยนเป็นบทกลอน

ถึงเขียนโดยคน
ที่เคยเขียนบทกลอน
ก็เปลี่ยนบทกลอน
แต่ไพเราะยิ่งขึ้น

หากเขียนโดยคน
ไม่เคยมาเขียน
บทกลอนใดใด

หรือคนนั้นไซร้
เขียนกลอนมาน้อย
หรือไม่ก็ตาม

วัตถุไม่สน
ว่าเคยเขียนบท
กลอนไม่ก็ตาม

ยังไงก็ตาม
คนนั้นก็จะ
เขียนได้แต่บทกลอน

ผลกระทบนั้น
มาได้อย่างไร
ไม่มีใครรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม
นั้นเป็นไฟล์เสียง
ที่ดอกเตอร์สตีเฟน

เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
เป็นเสียงบันทึก
ล้มเหลวสิ้นเชิง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License