SCP-919-TH
rating: +13+x
blank.png

วัตถุ# SCP-919-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ได้ทำการกักกัน SCP-919-TH ไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบโดดเดี่ยวภายในศูนย์-██ กล้องวงจรปิดภายในห้องกักกันนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นทุกส่วนเพื่อไม่ให้ SCP-919-TH มีโอกาสลอบทิ้งข้อความใดไว้ได้ บุคลากรที่ประจำโครงการนี้นั้นให้คัดเลือกจากผู้ที่แน่ใจได้เต็มที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเคออสอินเซอเจนซีเท่านั้น การเข้าถึงภายในห้องกักกันของ SCP-919-TH นอกเหนือจากการดูแลตามเวลาแล้วให้ขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการศูนย์-██ก่อน ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับ SCP-919-TH ได้ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลประจำนั้นให้สวมชุด HAZMAT ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบหารอยฉีกขาดทั้งก่อนเข้าไปภายในห้องและหลังจากที่ออกมาแล้ว บุคลากรที่ตั้งใจถอดชุดออกระหว่างที่อยู่กับ SCP-919-TH นั้นให้กักตัวไว้เพื่อพิจารณาโทษและหากขัดขืนก็อนุญาตให้กำจัดทิ้งได้ทันที เนื่องจากสภาพจิตที่เลวร้ายของ SCP-919-TH จึงให้รับการปรึกษากับจิตแพทย์ทุกสัปดาห์

รายละเอียด: SCP-919-TH เป็นมนุษย์เพศชาย สัญชาติไทย เดิมมีชื่อว่า███ นามสกุล██████ SCP-910-THนั้นมีความพิการคือ ตาข้างขวาบอด หัวแม่มือกับนิ้วชี้ข้างซ้ายขาด และอัณฑะก็[-ข้อมูลปกปิด-] ซึ่งห้องกักกันของ SCP-919-TH นั้นได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว

SCP-919-TH นั้นสามารถมองเห็นความทรงจำของมนุษย์คนอื่นได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังของบุคคลที่ยังมีชีวิต แม้จะยังไม่ทราบหลักการที่แน่ชัดแต่ก็ดูเหมือนว่า SCP-919-TH จะมีแนวโน้มที่จะเห็นความทรงจำที่ส่งผลทางอารมณ์อย่างเหตุการณ์สะเทือนใจ หรือสิ่งที่กระทำเป็นประจำจนขึ้นใจอย่างเช่น รหัสผ่านประตู SCP-919-TH นั้นระบุว่าเขาสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสได้ทั้งหมด และจากการทดลองกับ D คลาสก็สามารถยืนยันได้ว่า SCP-919-TH นั้นสามารถรับรู้ได้แม้แต่รายละเอียดที่ผู้ทดลองไม่ใส่ใจหรือลืมไปแล้ว SCP-919-TH อาจมองเห็นความทรงจำยาวนานหลายนาทีได้จากการสัมผัสระยะสั้นเพียงไม่กี่วินาที แต่ก็ไม่ทราบหลักการที่ชัดเจนนัก แม้จะยืนยันได้ว่า SCP-919-TH จะมองเห็นความทรงจำได้นานขึ้นตามระยะเวลาที่สัมผัสกับผู้ทดลอง แต่ความทรงจำดังกล่าวก็อาจจะไม่ปะติดปะต่อกัน ส่วนพื้นที่หรือตำแหน่งของผิวหนังที่สัมผัสนั้นไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด

ดูเหมือนว่าลักษณะผิดปกติของ SCP-919-TH นั้นจะส่งให้มีความต้านทานต่อกระบวนการลบความทรงจำ แม้ว่าในเบื้องต้นนั้นจะสามารถลบความทรงจำได้สำเร็จ แต่ก็มีโอกาสที่ SCP-919-TH จะระลึกถึงความทรงจำดังกล่าวได้เองเสมอ ทั้งนี้ มีบ่อยครั้งที่ SCP-919-TH ไม่สามารถแยกแยะความทรงจำของตนเองกับผู้อื่นได้ ซึ่งทำให้เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีอาการซึมเศร้า โรคจิตเภท และอาการจิตใจบอบช้ำหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายซึ่งอาจกำเริบได้เสมอ

ภาคผนวก-1 สถาบันได้ช่วยเหลือ SCP-919-TH มาจาก [-ข้อมูลปกปิด-] ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวของกลุ่มเคออสอินเซอเจนซีในประเทศไทย SCP-919-TH นั้นบอกว่าเขามีความผิดปกติดังกล่าวมานานแล้วโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยบอกใคร จนกระทั่งในวันที่ ██/██/20██ เขาได้สัมผัสมือของเจ้าหน้าที่ของอินเซอเจนซีซึ่งปลอมตัวเป็นนักท้องเที่ยวระหว่างที่รับเงินค่าสินค้า เมื่อเห็น[-ข้อมูลปกปิด-]เขาก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ ทำให้เขาถูกพวกเคออสอินเซอเจนซีจับตัวไว้และนำไปสอบสวนทรมานให้ร่วมมือด้วย ซึ่งเป็นที่มาของความบาดเจ็บพิการของเขา แต่การฆาตกรรมพยานรู้เห็นของอินเซอเจนซีซึ่งรวมถึงครอบครัวของ SCP-919-TH นั้นเองที่ทำให้สถาบันสามารถระบุฐานปฏิบัติการของพวกมันและเข้าจู่โจมได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน [-ข้อมูลปกปิด-]

ภาคผนวก-2 ในช่วงแรกที่ยังไม่ทราบถึงความต้านทานต่อกระบวนการลบความทรงจำของ SCP-919-TH นั้น สถาบันได้ใช้ SCP-919-TH ในการตรวจสอบความทรงจำของบุคคลซึ่งรวมถึง D-คลาสที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด ██ คน จนกระทั่งเมื่อทราบถึงความต้านทานดังกล่าวจึงได้ระงับการใช้ SCP-919-TH ในการตรวจสอบดังกล่าวไปด้วยเหตุผลด้านความการรักษาปลอดภัย

ภาคผนวก-3 จากลักษณะผิดปกติของ SCP-919-TH ประกอบกับที่ความต้านทานต่อกระบวนการลบความทรงจำและการทดลองที่ผ่านมานั้นทำให้เป็นไปได้ว่า SCP-919-TH อาจจะระลึกได้ถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก ทั้งยังมีความระแวงว่าการได้ตัว SCP-919-TH มานั้นอาจจะเป็นกับดักของเคออสอินเซอเจนซีเนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่ประจวบเหมาะเกินไป จึงได้อนุมัติให้ทำการกักกันโดดเดี่ยวที่ศูนย์-██

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License