SCP-912
V8Pym.jpg

รูปของวัตถุที่ถ่ายระหว่างการทดลองด้วยการทำในยุทธวิธีระยะสั้น

วัตถุ#: SCP-912

ระดับ : Safe

มาตรการกักกันพิเศษ : SCP-912 ถูกเก็บไว้ในสถานนีวิจัย ███ ในห้องกักกันแบบมาตรฐาน โดยประตูของห้องขังจะต้องทนต่อแรงกระแทกในระดับ 3A หรือมากกว่า หลีกเลี่ยงการจับต้องวัตถุโดยตรงเพื่อมิให้มีปฎิกริยาตอบโต้อย่างรุนแรงต่อผู้จับต้อง

นักวิจัยทุกคนจะต้องได้รับการฝึก SCP-914-002A ("การรับมือด้านความปลอดภัยของ SCP-912") และ SCP-912-002B ("วิธีรับมือกับการจับกุมของ SCP-912") หากวัตถุแสดงการจับกุมเมื่อใด ให้ผู้ทดลองหยุดแสดงท่าทีขัดขึนต่อวัตถุแล้วรอให้เจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจของกรมตำรวจ██████ เข้ามาช่วยเหลือ

หากการทดลองใดๆมีการใช้อาวุธปืน ให้แจ้งดร.██████ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อที่จะจัดเตรียมการรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝัน

รายละเอียด: SCP-912 คือชุดอุปกรณ์และเครื่องป้องกันของหน่วยของหน่วย SWAT หลายๆชิ้นที่ประกอบเข้าด้วยกัน แต่ละชิ้นสามารถแยกออกจากกันได้และเคลื่อนไหวอย่างอิสระได้ด้วยตัวมันเอง รูปแบบชุดของ SCP-912 นั้นคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของหน่วย SWAT มาตรฐานของกรมตำรวจ██████ ที่ถูกใช้ในปี ██/20██ ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดนั้น อยู่ในลักษณะที่เหมือนถูกมนุษย์ในความสูง 185 เซนติเมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) สวมใส่อยู่แต่ตรวจไม่พบว่ามีมนุษย์อยู่ข้างใน SCP-912 จะไม่ตอบรับต่อคำสั่งโดยตรง นอกเหนือจากมนุษย์ที่สั่งนั้นสวมเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรมตำรวจ██████

SCP-912 นั้นประกอบไปด้วย:

 • หมวกป้องกันสีเทาดำของกรมตำรวจ███ 1 ใบ
 • หน้ากากคลุมหัวสีดำ ยี่ห้อนอร์แม็กซ์® โดยไม่ทราบที่มาของผู้ผลิต 1 ใบ
 • เสื้อเกราะของกรมตำรวจ██████ ที่ผลิตโดยบริษัท██████จำกัด มีคำว่า "SWAT" ปักอยู่กลางหลังอย่างชัดเจน 1 ชุด เสื้อเกราะยังประกอบไปด้วย
  • กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับใส่กระสุน/ลูกระเบิด ที่ดูเหมือนข้างในว่างเปล่าแต่วัตถุตอบโต้เมื่อจะตรวจดู
  • กระเป๋าหนึ่งใบใส่ "พลาสติคัฟฟ์" (กุญแจมือพลาสติก) ที่จำนวนดูเหมือนจะไม่ลดลงตามจำนวนของ "การจับกุม"
 • สนับเข่าของบริษัท██████จำกัด 1 คู่
 • สนับศอกของบริษัท██████จำกัด 1 คู่
 • รองเท้าคอมแบ็ตมาตรฐานที่ไม่ทราบที่มาของผู้ผลิต 1 คู่
 • ถุงมือสำหรับต่อสู้ของบริษัท██████จำกัด 1 คู่
 • ซองใส่ปืนสั้นแบบคาดเอวที่ไม่ทราบที่มาของผู้ผลิต 1 ชุด
 • กระบองเหล็กชนิดยึดหดได้ขนาด 53 เซนติเมตร (21 นิ้ว) 1 อัน ซึ่งด้ามจับเป็นพลาสติกแข็ง

ในสภาวะปกติวัตถุจะไม่มีการแสดงท่าทีคุกคามใดๆ หากการกักกันมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล ให้ปฏิบัติตามที่ SCP-912-002A และ SCP-912-002B ระบุไว้

หากวัตถุได้รับคำสั่งจากผู้ทดลองที่สวมชุดเครื่องแบบของกรมตำรวจ██████ว่า "จับกุม <ชื่อของผู้ทดลองหรือวัตถุ>" SCP-912 จะทำการแสดงสถานะ "การจับกุม" ในรัศมีการมองเห็นของตัววัตถุ โดยจะทำการ "ปลดอาวุธ" และกดผู้ถูกจับกุมลงกับพื้นพร้อมกับเอามือไขว้หลังแล้วใส่กุญแจมือพลาสติกที่อยู่ในกระเป๋าบนเสื้อเกราะ หากผู้ถูกจับกุมยิ่งขัดขืน วัตถุจะยิ่งเพิ่มแรงกดมากเท่านั้น ซึ่งลักษณะและท่าทางการจับกุมนั้น ได้ตรงกับ การฝึก และ คู่มือคำแนะนำของกรมตำรวจ██████ ทุกประการ

หากผู้ทดลองนั้นแสดงท่าที ที่จะ "ทำร้าย" ตัววัตถุ หรือ เจ้าหน้าที่ที่สวมเครื่องแบบตำรวจ วัตถุจะเริ่มทำการ "โจมตี" ผู้รับการทดลอง โดยจะใช้กระบองตำรวจที่ติตตัววัตถุเข้าไปหาผู้ทดลองแล้วจะเริ่มโจมตีผู้ทดลองบริเวณ คอ แขน และไหล่ จนกระทั่งผู้ทดลองหมดสติ แล้วจะเริ่มการจับกุมแบบปกติ เว้นแต่ ผู้ทดลองยอม "ปลดอาวุธ" ลงแล้ววัตถุจะทำการจับกุมแบบปกติเช่นเดียวกัน ตัววัตถุนั้นจะปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมถ้าหากได้รับคำสั่งจากผู้สวมเครื่องแบบตำรวจ

อาวุธที่ SCP-912 จะถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายและจะเข้าจับกุมทันที:
ปืนทุกชนิด,อาวุธที่มีคม (รวมถึงมีดทำครัวที่มีความยาวเกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไป) ,กระบองสั้น,อาวุธแบบตี(เช่น ตะบองเป็นต้น), สเปรย์พริกไืทยและเครื่องช็อตไฟฟ้า, [ข้อมูลปกปิด]

เครื่องมือที่ SCP-912 จะถือว่าเป็นอาวุธอันตรายเมื่อผู้ใช้แสดงท่าทีว่าจะทำร้ายตัววัตถุหรือผู้สวมเครื่องแบบ:
เครื่องมือทำงานช่างต่างๆ.เชือกขนาดยาว,โซ่ขนาดยาว,สนับมือ,อุปกรณ์การกีฬา (เช่นไม้เบสบอล,ไม้กอล์ฟ เป็นต้น)

วัตถุจะไม่แสดงท่าทีใดๆก็ต่อเมื่อ ผู้ที่ถืออาวุธข้างต้นนั้นสวมเครื่องแบบของตำรวจหรือผู้สวมทำร้ายผู้ที่ไม่สวม เว้นแต่ ทำร้ายผู้ที่สวมเครื่องแบบเหมือนกัน วัตถุจะเริ่มการจับกุมตามปกติ และหากผู้ทดลองที่ไม่สวมเครื่องแบบทั้งคู่ทำร้ายกันเอง วัตถุก็จะไม่แสดงท่าทีใดๆเช่นเดียวกัน


สรุปผลการทดสอบ: การตอบสนองต่อภัยคุกคาม/พฤติกรรมของ SCP-912 ( ██/██/20██)

การทดลอง : อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (ROV) ที่ติดเครื่องตัดนำเข้าไปจ่อใกล้กับคอของ D-Class (ถูกมัดติดกับเก้าอี้)
ผลการทดลอง : วัตถุไม่ตอบโต้ D-Class ที่เสียชีวิตคาเก้าอี้เนื่องจากบาดแผล
หมายเหตุ : ดูเหมือนว่าวัตถุจะไม่ถือว่าเครื่อง ROV จะเป็นภัยคุกคามและไม่สนว่า D-Class จะเป็นอะไรด้วย

การทดลอง : อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (ROV) เช่นเดียวกับข้างต้น แต่คราวนี้ D-Class ใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจ
ผลการทดลอง : วัตถุเข้าไปทำลาย ROV จนกระทั่ง ROV พัง วัตถุหยุดลงหลังจาก D-Class สั่งให้ "หยุด" เมื่อใบมีดเข้าไปจ่อคอได้ระยะ 2 ฟุต
หมายเหตุ : เหมือนว่าวัตถุจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ผู้สวมเครื่องแบบกำลังเผชิญไม่ว่าผู้ทำร้ายเป็นมนุษย์รึเปล่า

การทดลอง : ผู้ทดลอง D-Class สองคน (D-3075 และ D-3073) ทั้งคู่ไม่สวมเครื่องแบบ ทำร้ายกันเอง
ผลการทดลอง : วัตถุไม่มีการตอบโต้ใดๆ
หมายเหตุ : ดูเหมือนว่าวัตถุจะยังคงไม่ตอบโต้ใดๆถึงแม้ว่า D-3073 ทำร้าย D-3075 จนกระทั่งเลือดกำเดาออกก็ตาม

การทดลอง : ผู้ทดลอง D-Class (สวมเครื่องแบบตำรวจ) สั่งให้ทำร้าย D-Class (ไม่สวมเครื่องแบบ)
ผลการทดลอง : วัตถุไม่มีการตอบโต้ใดๆ
หมายเหตุ :ตามที่คาดไว้

การทดลอง : ผุ้ทดลอง D-3073 (ไม่สวมเครื่องแบบ) สั่งให้ทำร้าย D-3075 (สวมเครื่องแบบตำรวจ)
ผลการทดลอง : วัตถุชักกระบอกของตัวเอง แล้วเข้าไปทำร้าย D-Class ที่ไม่สวมเครื่องแบบ จนกระทั้ง D-Class สลบลงพร้อมกับกรามหัก
หมายเหตุ : การทดสอบเบื้องต้นเป็นไปอย่างปกติ แต่ในขณะที่ D-3075 กำลังป้องกันตนเองจาก D-3073 อยู่นั้น D-3075 ที่สวมเครื่องแบบนั้นได้เผลอเอามือสอดเข้าไปในช่องข้อต่อระหว่างแขนซ้ายกับมือของ SCP-912 ทำให้เขาถูกตีด้วยกระบองและกระทืบรองเท้าคอมแบ็ตจนเสียชีวิต นั้นแสดงว่าวัตถุไม่ต้องการให้ใครยุ่งกับสิ่งที่อยู่ในชุดไม่ว่าผู้นั้นจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องแบบก็ตาม

การทดลอง : D-3118 (ถือมืดขนาด 30 เซนติเมตร) และ D-3119 (ถึอปืนพกสั้น) สั่งให้เข้าไปทำร้าย D-3126 แต่ D-3119 สั่งให้วางปืนลงก่อนที่จะเข้าไปทำร้าย
ผลการทดลอง : วัตถุได้เดินเข้าไปหา D-Class ทั้งสองเมื่อเห็นอาวุธ D-3119 ถูกมองก่อนเป็นอันดับแรก แล้ววางปืนลงอย่างช้าๆ หลังจากนั้น วัตถุได้ตรงเข้าไปปลดอาวุธอย่างรุนแรงจาก D-3118 , D-3118 บาดเจ็บที่แขนขวา กระดูกหัก นิ้วกลางเเกือบขาดออกจากกันและ D-3119 ขัดขืนการจับกุมซึ่งทำให้ไหล่ทั้งสองข้างหลุด การทดลองหยุดกลางคัน และ D-Class ทั้งสองได้นำออกไปรักษาอาการบาดเจ็บ
หมายเหตุ :เหมือนวัตถุจะเรียงลำดับความอันตรายของอาวุธได้อย่างดี เราสามารถศึกษาความสามารถนี้ได้ต่อไปแต่เราคงต้องใช้บุคลากร D-Class จำนวนมากแน่ๆ


การทดลองกับ SCP-912 ด้วยการจำลองสถานะการณ์โดยนำหน่วย SWAT ของเจ้าหน้าที่██████และเจ้าหน้าที่██████ มาร่วมด้วยยังอยู่ในการรอการอนุมัติของ ดร.████████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License