SCP-905
MrChameleon.png

SCP-905 สีแดงที่ด้านหลังเป็นฉากสีขาว

วัตถุ# SCP-905

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-905 อยู่ในห้องกักกันขนาด 6 X 6 X 3 เมตรที่ทาสีดำทุกด้าน ในห้องนั้นจะปราศจากกระจกหรือหน้าต่างและติดตังไฟ LED ไว้ในห้องของ SCP-905, SCP-905 จะต้องได้รับอาหารเป็นเวลา 20 นาทีในทุกๆสี่ชั่วโมง และให้เรียกว่า "นาย" SCP-905 นั้นอาศัยอยู่ในโถง██ของไซต์-██

รายละเอียด: SCP-905 คือสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ประกอบไปด้วยโฟตอน โฟตอนเหล่านี้ถูกอธิบายว่ามีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์ "แบบคลุมเคลืออย่างแท้จริง" มันสูง 1.75 เมตร; อย่างไรนั้นมวลของมันก็มีมากจนนับไม่ถ้วน SCP-905 สามารถพูดและจัดการกับอนุภาคในอากาศได้ด้วยวิธีการที่ไม่ทราบ

SCP-905 สามารถเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่มนุษยืเคลื่อนไหวได้ ทว่าตามธรรมาชาติของโฟตอนนั้นไม่สามารถจัดการกับวัตถุที่เป็นของแข็งได้นอกจากเปร่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆออกมา ฉะนั้นประตูที่เป็นของแข็งจึงต้องมีการเปิดให้ SCP-905 เพื่อให้เข้าออกจากห้องได้

SCP-905 สามารถทะลุผ่านหน้าต่างหรือวัตถุโปร่งใสอื่นๆได้ โฟตอนของ SCP-905 นั้นมีกฏความน่าจะเป็นกับกรณีนี้และสะท้อนไปกลับวัตถุโปร่งใส่ในอัตรา ~ 5% โฟตอนที่แยกตัวออกจาก SCP-905 นั้นมันได้อธิบายว่าเจ็บแต่ก็พอทนได้

SCP-905 มีโฟตอนจำกัดอยู่ที่ 0.001% ของปริมาณร่างการต่อวินาที โฟตอนเหล่านี้จะปล่อยความยาวคลื่นออกมา ~ 380 นาโนเมตรถึง ~ 780 นาโนเมตร หรือที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ SCP-905 สามารถเปลียนความยาวของคลื่นที่ปล่อยออกมาให้ตรงกับสีของด้านหลังมัน SCP-905 นั้นไม่มีเงาที่ตรวจจับได้สิ่งนี้ยังคงเป็นปริศนา

SCP-905 แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถดูดซับสีได้เนื่องจากจะทำให้สูญเสียงโฟตอนบางส่วนไป SCP-905 จะต้อง "เลี้ยง" โฟตอนเอาไว้เพื่อรักษาความสมดุล

ในทางตรงข้าง การให้อาหารกับ SCP-905 ในจำนวนที่มากเกินไปจะทำให้เกิดจำนวนที่มากขึ้นของโฟตอน SCP-905 จะเจ็บปวกคล้ายกับการถูกไฟเผาไหม้ในมนุษย์ หากวางกระจกไว้ใกล้ SCP-905 ขณะให้อาหาร SCP-905 จะปล่อยรังสีออกมาทำให้ SCP-905 ไม่สบาย หากถาม SCP-905 ก็จะตอบกลับมาว่า "คุณจะสนุกกับการกิน[ข้อมูลถูกปกปิด]ของคุณไหม?"

SCP-905 ถูกพบที่[ข้อมูลถูกปกปิด]ทางเข้าไซต์-██

ภาคผนวก SCP-905-1: ข้อความว่า "มิสเตอร์ เปลี่ยนสี, จากลิตเติ้ล มิสเตอร์® โดยด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์" ถูกประทับลงที่ขาซ้ายของ SCP-905 เห็นได้ชัดว่า SCP-905 ไม่สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นออกจากตรานี้ได้ กำหนดให้เป็น 1 " ในเอกสาร SCP-909-a

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License