SCP-904

วัตถุ#: SCP-904

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ควรจดบันทึก SCP-904 ไว้บนกระดาษธรรมดาเมื่อไม่ได้ถูกจับตามองหรือการวิจัย กระดาษนี้ถูกกักกันในห้องนิรภัยที่ล็อคแบบไม่ใส่รหัสอย่างแน่นหนาและเก็บไว้ให้ห่างๆจากเครื่องมือบันทึกใดๆ SCP-904 นั้นควรได้รับการจัดการหรือดูแลโดยบุคลากรคลาส-D โดยตรงโดยที่บุคลากรนั้นไม่มีความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี การเขียนหรือศิลปะ บุคลากรคนใดที่ดู SCP-904 แล้วมีอาการประสาทหลอนหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายให้นำัวออกจากพื้นที่นั้นทันที

รายละเอียด: SCP-904 นั้นถูกพบบนผนังห้องน้ำในแผนกวรรณกรรมของมหาวิทยาลัย████████ หลังจากได้รับรายงานว่าพบพฤติกรรมที่ผิดปกติในการพูดของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ประมาณ 300 คน ทางสถาบันจึงได้ส่งทีมเคลื่อนที่พิเศษ Eta 10 ("See No Evil") หลังจากที่รู้ตัวถึงลักษณะในการการแพร่กระจาย แม้ว่าบุคลากรคลาส-D ที่ร่วมในการขนย้ายจะถูกผลกระทบผ่านทางสายตาทั้งหมด วัตถุก็ถูกขนย้ายไปยังไซต์-██ โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

SCP-904 นั้นมีผลกระทบแบบมีมเพียงเล็กน้อยกับทุกๆคนที่อ่าน เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จำพวกหนึ่ง บุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถกระจายผลกระทบนี้ไปสู่บุคคลอื่นได้และแนวโน้มที่จะลงท้ายเป็นท่วงทำนองอย่างควบคุมไม่ได้ การอ่าน SCP-904 หลายๆครั้งหรืออยู่ใกล้วัตถุหลังจากอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวจะส่งผลให้พวกเขามีการพัฒนารูปแบบของบทกวีที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นจนถึง iambic pentameter หรือรูปแบบของโคลงที่ซับซ้อนยิ้งขึ้นหรือจังหวะที่เหมาะสม

ผลกระทบนั้นจะไม่ถาวร บางคนอาจได้รับผลกระทบนานถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงในขณะที่บางคนหายการผลกระทบภายในสิบนาที ปกติแล้วผลกระทบที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจะมีระยะเวลาของผลกระทบที่สั้นกว่าบุคคลที่สัมผัสกับวัตถุโดยตรง

อย่างไรก็ตามหากบุคคลนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้มีภูมิหลังด้านบทกวีและศิลปะก็ยากที่จะหายจากผลกระทบนี้ได้ ในกรณีที่พบได้ยากนั้นจะไม่หายจากผลกระทบและจะก่อให้เกิดภาพหลอนว่า "ติดกับ" (ในกรง ในโลงศพ และอื่นๆ) เกิดสภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงและรู้สึกอีกว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆของพวกเขาได้เหมือนกับกำลังถูกครอบงำจากบางอย่างอยู่บ่อยครั้งจนพวกเขาเลือกที่จะกำจัดตัวเอง นักวิจัยควรใช้ดุลยพินิจในการเลือกบุคลากรที่จะมาดูแล SCP-904

ภาคผนวก 1: บุคลากรคลาส-D ที่ดู SCP-904 และได้รับผลกระทบแล้วนั้น เมื่อผู้ทดสอบถูกขอให้ลงท้ายประโยคด้วยคำว่า “ninth” (เป็นคำที่ไม่มีคำคล้องจองในภาษาอังกฤษ), [ข้อมูลถูกลบ] สังเกตว่าในขณะที่ผู้ทดสอบไม่ได้ตั้งใจเลือกที่จะใช้คำที่คล้องจองในบทกวี ผู้ทดสอบสามารถทำได้แต่ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต ตามคำขอร้องของทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดเลือด จึงไม่ขอแนะนำให้นักวิจับทำการทดลองลักษณะนี้อีก

ภาคผนวก 2: ถ้ามันหลุดไปได้ล่ะก็ฉิบหายแน่ จะเป็นกวีฆ่าตัวตายหรืออะไรก็เถอะ - ดร.█████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License