SCP-900-TH
rating: +25+x
blank.png
900-TH.jpg

หนึ่งในบริเวณที่ดูซับซ้อนของ SCP-900-TH


วัตถุ# SCP-900-TH

ระดับ: Thaumial

มาตราการกักกันพิเศษ: SCP-900-TH ยังคงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันและถูกตั้งให้เป็นเซคเตอร์-900 ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนารองลงมาจาก [ข้อมูลถูกลบ] จากเจ้าหน้าที่ติดอาวุธของสถาบันเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่นเข้าถึง SCP-900-TH

นักวิจัยที่ทำงานกับวัตถุนั้นจะต้องมีระดับความปลอดภัยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป และยืนยัน DNA เพื่อป้องกันปลอมแปลงจากองค์กรฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาเพื่อหาข้อมูลจาก SCP-900-TH และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารหรือกล้องเข้าไปภายในอาคารโดยเด็ดขาด

SCP-900-TH จะได้รับการดูแลจากบุคลากรผู้มีความรู้และความชำนาญในด้านวิศวกรรม1 ทุกๆ 1 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่า SCP-900-TH พร้อมสำคัญการใช้งานในสถานการณ์ K อยู่เสมอ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ K การใช้งานวัตถุจะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจาก O5 จำนวน 3 คนขึ้นไป และให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเตรียมดำเนินมาตรการ ดีฟอลต์ เซ็ตติ้ง (Protocol Default Setting) ทันที

รายละเอียด: SCP-900-TH ตั้งอยู่อย่างถาวรภายในอาคารขนาดใหญ่สูง 30 เมตร ด้านในของอาคารไม่ได้เป็นชั้นๆและเป็นที่เก็บวัตถุ SCP-900-TH นั้นมีลักษณะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อันซับซ้อนที่ดูเก่าและเทอะทะ ทำจากโลหะชนิดต่างๆ มีเครื่องยนต์ 3 ตัวที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ประกอบไปด้วย แผงวงจรต่างๆที่ดูซับซ้อนจำนวน 37 แผง เครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล่ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีตัวควบคุมด้วยแผงคันโยกไฟฟ้าทั้งหมด 10 อันอยู่ภายในกรงเหล็กสนิมที่เสมือนเป็นกรงฟาราเดย์ ห่างจากตัวเครื่อง 5 เมตร ทั้งหมดนี้ใช้พลังงาน ███ GW จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับมาจากแหล่งที่ยังไม่ทราบ ทุกครั้งที่มีการใช้งาน SCP-900-TH จะมีฟ้าผ่าลงมายัง SCP-900-TH จำนวน █ ครั้ง เฉพาะแค่ตอนเริ่มต้นการเปิดใช้งานวัตถุเท่านั้น

900-1.jpg

หนึ่งในแผงวงจรขนาดใหญ่จากทั้งหมด 37 แผง

SCP-900-TH มีการทำงานโดยการแทรกแซงระบบดาวเทียมและระบบสื่อสารแบบไร้สายด้วยวิธีการที่ไม่ทราบเพื่อบังคับให้อุปกรณ์ดังกล่าวปล่อยคลื่นสัญญาณผิดธรรมชาติที่ไม่เป็นที่รู้จักออกมา โดยคลื่นดังกล่าวสามารถตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจจับกัมมันตรังสีปรกติ (ทั้งๆที่ตัววัตถุไม่ได้มีการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดกัมมันตรังสี)

SCP-900-1-TH มีคุณสมบัติในการ รีเซ็ต เหตุการณ์ที่เป็นระดับ NK-class ที่เกิดจากสิ่งผิดปกติภายพื้นที่ที่เกิดผลกระทบนั้นๆ2 ขณะนี้ยังไม่สามารถกู้คืนข้อมูลถึงข้ออธิบายว่าทำไมคลื่นนี้จึงมีผลแค่กับ SCPs เท่านั้น และพื้นที่ที่ถูกรีเซ็ตจะถูกทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลา 1-█ วัน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ อย่างไรก็ตามการใช้งานในแต่ละครั้งนั้นจะต้องรอถึง 1 ปีนับจากการใช้งานครั้งล่าสุด จึงสามารถเปิดระบบของ SCP-900-TH ขึ้นมาอีกครั้งได้ ฉะนั้นการใช้งานวัตถุนั้นจึงต้องใช้ในสถาวะคับขันเท่านั้น

การ รีเซ็ต ใดๆนั้นจะทำให้สภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือคงที่3 และตัววัตถุ SCPs ที่ก่อผลกระทบนั้นจะหยุดชะงักไปชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายตัวซ้ำ

SCP-900-TH ยังมีความทนทานต่อผลกระทบจาก SCPs แทบทุกชนิดรวมถึงการทำลายในระดับปรกติที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ อย่างไรก็ตามวัตถุก็ยังคงเปราะบางต่อน้ำ เนื่องจากน้ำจะไปทำให้แผงวงจรเสียหายได้ และควรระลึกไว้เสมอด้วยว่าเมื่อเริ่มการทำงาน ภายใน 90 วินาทีนับตั่งแต่ที่ฟ้าผ่า SCP-900-TH จะเริ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 1000 โวลต์ออกมารอบๆตัว ดังนั้นจึงต้องมีการกันคนออกจากพื้นที่ก่อนเปิดการทำงานและผู้สับแผงคันโยกห้ามออกจากบริเวณกรงเป็นอันขาด

ภาคผนวก-1: จากเอกสารบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร นั้นอาจเป็นไปได้ที่ว่า SCP-900-TH ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 จากกลุ่มคนที่ไม่เป็นที่รู้จัก4 ซึ่งก่อนหน้านั้นอาคารหลังนี้เป็นเพียงพื้นที่โล่งๆที่มีกำแพงล้อมรอบ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารภายในปี 1923 เพื่อป้องกันความเสียหาย ก่อนที่จะให้มันดูเป็นอาคารที่ดูรกร้างโดยการเอาขยะจำนวนมหาศาลมากองเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการพบเห็นของฝ่ายศตรูในปี 19405 ทั้งนี้ไม่มีการบันทึกว่าได้มีการใช้งาน SCP-900-TH ไปจำนวนกี่ครั้งแล้ว

ภาคผนวก-2:

มาตรการ ดีฟอลต์ เซ็ตติ้นี้จะถูกใช้ตอนเกิดสถานการณ์ NK-class เมื่อมีการรายงานและยืนยันถึงเหตุการณ์การรั่วไหลของวัตถุ SCPs ที่มีผลกระทบต่อระบบทางธรณีวิทยา และไม่สามารถควบคุมผลกระทบได้จนเกิดความเสียหายทางสภาพแวดล้อมเป็นส่วนมาก

หากมนุษยชาติเกือบสูญพันธุ์ให้ทำการติดต่อกับบุคลากรที่ทำงานกับ SCP-2000 ทันทีเพื่อเริ่มการกู้คืนอารยธรรม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License