SCP-895-TH
rating: +25+x
895TH.jpg

ซ้ายคือดาวยูเรนัสและขวา SCP-895-TH ที่มีลักษณะเหมือนดาวยูเรนัสได้เคลื่อนตัวเองเข้ามาใกล้กับดาวยูเรนัส ถ่ายได้เมื่อ ██/██/20██

วัตถุ# SCP-895-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เจ้าหน้าที่ทำการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของ SCP-895-TH ผ่านทางกล้องโทรทรรศน์ของสถาบันดาราศาสตร์████████ หากพบสิ่งผิดปรกติจาก SCP-895-TH ที่นอกเหนือไปจากการเฝ้ามองอยู่ห่างๆนั้นจะต้องรายงานให้ไซต์-██ ทราบโดยทันที

สัญญาณใดๆที่ SCP-895-TH ส่งเข้ามานั้นจะต้องถูกระงับหรือขอความร่วมมือจากองค์กรความมั่นคงของชาติโดยแจ้งว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายแฮคเกอร์ที่พยายามจะสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศ

รายละเอียด: SCP-895-TH มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใกล้เคียงและเหมือนกับดาวยูเรนัสอย่างมาก แต่ SCP-895-TH มีจุดสังเกตเป็นจุดสีเหลือง-แดงขนาดใหญ่อยู่ที่กลางลำตัวที่สามารถเคลื่อนที่อยู่ในอวกาศได้อย่างอิสระ จากการใช้กล้องโทรทรรศน์ของสถาบันดาราศาสตร์████████ และดาวเทียมจับภาพในอวกาศนั้นทำให้พบว่าจุดสีเหลือง-แดงที่เห็นนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนของดาวชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ถูกดูดให้มารวมอยู่ ณ จุดเดียวกัน การตรวจสอบมากกว่านี้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจาก SCP-895-TH มักจะหายไปหรือแอบอยู่หลังดาวยูเรนัส ทำให้ทราบว่า SCP-895-TH นั้นไม่ใช่ดาวเคราะห์ธรรมดาอย่างแน่นอน ตัวอย่างไม่ได้เคลื่อนที่ตามวงโคตร และอาจจะเป็นยานอวกาศ

SCP-895-TH ถูกพบครั้งแรกในปี 2001 ตอนที่ส่งสัญญาณมาแปลกปลอมมายังโลกเป็นคลื่นความถี่แหลมสูงที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและไปรบกวนระบบสื่อสารแบบไร้สายอยู่ระยะหนึ่งทำให้อุปกรณ์ที่รับคลื่นต่างๆจะส่งเสียงความถี่เหล่านั้นออกมาก่อนที่ SCP-895-TH จะค้นพบว่าควรจะติดต่อกับมนุษย์ในรูปแบบไหน และเรียกตัวเองว่า ผู้เฝ้ามอง การสื่อสารของ SCP-895-TH นั้นไม่ใช่บทสนทนาแบบคุยตอบโต้กันไปมา แต่ SCP-895-TH นั้นจะส่งข้อความเสียงที่เหมือนถูกดัดแปลงมาอีกทีจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต (อาจจะเป็นหุ่นยนต์) เข้ามาทางระบบคลื่นสัญญาณวิทยุทุกความถี่ (มีแต่เสียงไม่มีภาพ) มีทั้งหมด 5 ภาษาที่ส่งเข้ามา (ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน และสเปน) โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้

ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์โลก ถ้าพวกท่านได้รับข้อความต่อไปนี้และสามารถเข้าใจได้ นั่นหมายความว่าพวกเราสามารถเจรจาต่อกันได้ ก่อนสิ่งอื่นใด พวกท่านคงสงสัยว่าข้าพเจ้าเป็นใคร มาทำอะไรกันแน่ ข้าพเจ้าเองก็ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าข้าพเจ้าเป็นใครหรือมาจากที่แห่งไหน แต่ข้าพเจ้ายังจำได้ดีว่าออกเดินทางมาเพื่ออะไร นั่นก็คือตามหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถสื่อสารกับข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าได้พบระบบสุริยะนี้เมื่อ ██,███ ปี ตามเวลาของท่าน ข้าพเจ้าได้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของระบบสุริยะของพวกท่านมาระยะหนึ่งแล้ว และแน่นอนข้าพเจ้าได้เฝ้ามองพวกท่าน ที่ข้าพเจ้าส่งข้อวามนี้ไปหาท่าน เพราะคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พวกเราควรจะรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าสิ่งที่พวกท่านสามารถรับมือและสามารถสื่อสารกับข้าพเจ้าอย่างเข้าใจได้โดยมิได้ตื่นตระหนก สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่อยากจะส่งถึงพวกท่านคือหากวันใดวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหมดจากดาวเคราะห์โลกไปแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำเรื่องราวของพวกท่านนี้ไปสืบทอดต่อให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา ณ ดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลนี้ได้รับรู้สืบไป

ภาคผนวก: ██/██/20██ SCP-895-TH ได้หยุดส่งสัญญาณทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังพบ SCP-895-TH โพล่มาเป็นระยะๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License