SCP-895-TH
rating: +1+x

วัตถุ# SCP-895-TH

ระดับ: Euclid (อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็น Safe)

uranus_true_and_false.jpg

ภาพของ SCP-895 ขณะอยู่บริเวณวงโคจรดาวพลูโต

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะกักกันได้ จึงทำได้เพียงแต่สังเกตการณ์ในทุกๆวันโดยคณะนักดาราศาสตร์ของไซต์-██ และปกปิดข้อมูลทั้งหมดของ SCP-895 ไม่ให้สื่อมวลชนรับรู้

รายละเอียด: SCP-895 เป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใกล้เคียงกับดาวยูเรนัสและมีระดับของสติปัญญาอย่างไม่ทราบที่มา ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี 20██ โดยคณะนักดาราศาสตร์ของไซต์-██ , SCP-895 มีพฤติกรรมที่แปลกจากดาวเคราะห์ทั่วๆไปคือ มันมีวงโคจรที่เป็นอิสระ ไม่โคจรรอบดวงอาทิตย์ และโดยส่วนมาก SCP-895 จะอยู่แถบบริเวณเมฆออร์ต(ห่างไปราว 50,000 AU)

ในเวลาปกติวัตถุจะไม่แสดงพฤติกรรมใดๆนอกจากโคจรไปเรื่อยๆ แต่เมื่อวัตถุแสดงพฤติกรรมการเฝ้ามอง บริเวณรอบขั้วของวัตถุจะเกิดการเปลี่ยนสีของแก๊สแบ่งออกเป็นชั้นๆอย่างชัดเจนโดยไม่ทราบวิธีการ จนมีลักษณะคล้ายคลึงกับดวงตาที่กำลังมองมาที่โลก

จากการสังเกตพฤติกรรมของ SCP-895 ผ่านกล้องโทรทัศน์กำลังสูงชื่อ TS895-1 เมื่อวันที่ 09/10/20██ พบว่าวัตถุได้เข้ามาใกล้โลกที่สุดโดยอยู่ในวงโคจรของดาวพลูโตพอดี นอกจากนั้นวัตถุเองก็กำลังเฝ้ามองมาที่โลกด้วย และในเวลาต่อมามีข้อความวิทยุขนาด 30 Hz ส่งมาที่ไซต์-██ คาดว่ามาจากวัตถุเอง ส่งมาเป็นภาษาที่ไม่มีบนโลก

7 วันถัดมาหลังจากมีการส่งข้อความมาจากวัตถุ วัตถุยังคงอยู่ ณ วงโคจรเดิม แต่มีสิ่งผิดปกติใหม่คือทางไซต์-██ ได้รับข้อความวิทยุขนาด 30 Hz จากวัตถุทั้งหมด 12 ฉบับ ฉบับละ 1 ภาษา เมื่อแปลออกมาแล้วพบว่าสื่อความหมายเหมือนกัน โดยมี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษากรีก ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอินเดีย ภาษาจีน(กลาง) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี(ใต้) ภาษาเวียดนามและภาษาไทย โดยข้อความฉบับภาษาไทยมีเนื้อความดังนี้

กล่าวสวัสดีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์โลก ถ้าพวกท่านได้รับข้อความต่อไปนี้และสามารถเข้าใจได้ นั่นหมายความว่าพวกเราสามารถเจรจาต่อกันได้ ก่อนสิ่งอื่นใด พวกท่านคงสงสัยว่าข้าพเจ้าเป็นใคร มาทำอะไรกันแน่ ข้าพเจ้าเองก็ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าข้าพเจ้าเป็นใครหรือมาจากที่แห่งไหน แต่ข้าพเจ้ายังจำได้ดีว่าออกเดินทางมาเพื่ออะไร นั่นก็คือตามหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถสื่อสารกับข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้าก็พบระบบสุริยะนี้เมื่อ ██,███ ปี เวลาของท่าน ข้าพเจ้าได้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของระบบสุริยะของพวกท่านมาตลอด และแน่นอนข้าพเจ้าได้เฝ้ามองพวกท่านอยู่เป็นระยะเช่นกัน ที่ข้าพเจ้าส่งข้อวามนี้ไปหาท่านโดยเฉพาะ เพราะคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พวกเราควรจะรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน

แต่ข้าพเจ้าก็มิได้ส่งข้อความไปหาพวกของท่านทั้งหมดเพราะข้าเล็งเห็นว่าสิ่งที่พวกท่านเรียกตัวเองว่า สถาบัน SCP นั้นสามารถรับมือและสามารถสื่อสารกับข้าพเจ้าอย่างเข้าใจได้โดยมิให้ผู้อื่นตื่นตระหนก สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่อยากจะส่งถึงพวกท่านคือหากวันใดวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหมดจากดาวเคราะห์โลกไปแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำเรื่องราวของพวกท่านนี้ไปสืบทอดต่อให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา ณ ดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลนี้ได้รับรู้สืบไป

ภาคผนวก: ปัจจุบัน SCP-895 กลับไปอยู่ ณ กลุ่มเมฆออร์ตตามเดิม แต่ก็ยังคงมีการสื่อสารไปมาระหว่างกันเป็นบางครั้งบางคราว โดยบางครั้งวัตถุเองก็ถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ ความเป็นอยู่ของคนในสถาบัน การเดินทางของตนในอวกาศมาเป็นเวลานาน หรือแม้แต่ตัดพ้อว่าอยากเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ

หมายเหตุ: เพิ่งรู้ว่าดาวเคราะห์แก๊สก็เฮิร์ตเป็นด้วย - ดร.████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License