SCP-895
rating: 0+x

ภาพสด พื้นที่กักกัน 895-06 (30 ม.)

วัตถุ# SCP-895

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-895 ถูกปิดผนึกและเก็บไว้ในห้องเดี่ยวใต้ดินลึกประมาณ100เมตร ห้ามนำกล้อง ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์รับภาพอื่นๆเข้าไปในระยะ 10 เมตร "โซนแดง" ของ SCP-895 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 3 อย่างน้อยสองคน

บุคลากรที่ศูนย์ซึ่งมีพฤติกรรมหรืออาการทางจิตผิดปกตินั้นให้รับการตรวจทันที จากนั้นให้ย้ายไปจากศูนย์หรือกำจัดทิ้งตามแต่สถานการณ์

รายละเอียด: SCP-895 เป็นโลงศพไม้โอ๊คแบบหรูหราซึ่งบุคลากรของสถาบันเก็บมาจากสถานเก็บศพ█████ █████ ในวันที่ ██/█/██ หลังจากที่ได้รับรายงานเรื่องสัญญาณภาพแปลกๆจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ติดไว้ เจ้าหน้าที่ของสถานเก็บศพไม่สามารถระบุที่มาหรือวิธีที่ SCP-895 มาอยู่ในที่นั่นได้ จากการลองเปิด SCP-895 นั้น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเห็นว่ามันว่างเปล่า แต่ผู้ดูแลซึ่งสังเกตการณ์ผ่านกล้องนั้นถูก[ข้อมูลปกปิด] จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่น ก็ให้ปิดมันไว้ตลอดเวลา

SCP-895 จะทำให้เกิดความปั่นป่วนในอุปกรณ์บันทึกภาพอย่างกล้องและกล้องวีดีโอที่อยู่ในระยะ50เมตร ซึ่งทำให้เห็นสิ่งที่เหมือนภาพหลอนโดยมีระยะเวลาและความถี่เป็นต่างกันไปตามระยะห่างจาก SCP-895 ภาพที่เก็บมาจากระยะห้าเมตรนั้นทำให้เกิดอาการทางจิตอย่างรุนแรงกับคนส่วนใหญ่ได้ แต่ผู้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับ SCP-895 จะไม่เห็นความผิดปกตินั้น

ภาคผนวก 895-01: บันทึกเสียงจากการเก็บ SCP-895 (██/█/██)

03:41L - Command: ทีมวัน คอมมานด์ พวกพลเรือนได้รับการกันบริเวณและพาออกไปหมดแล้ว พวกคุณพร้อมเข้าไปเก็บมาได้เลย
03:41L - T1Lead: คอมมานด์ วันลีด รับทราบ เราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้
03:43L - T1Lead: พวกเรามาถึงล็อบบี้แล้ว ตรวจสัญญาณวีดีโอ
03:44L - Command:ทีมวัน คอมมานด์ เราได้รับ…(หยุดไป)…เราเห็นเลือดบนผนัง ยืนยันด้วย
03:44L - T1Lead: ไม่ คอมมานด์ ที่นี่สะอาดดี ไม่มีอะไรผิดปกติ
03:45L - Command: …หายไปแล้ว ทีมวัน เสนอว่ามันอาจมีผลกระทบแบบมีม
03:45L - T1Lead: รับทราบ คอมมานด์ ทีมวันจะเข้าไปในพื้นที่เก็บ
03:47L - T1Lead: พวกเราอยู่ในพื้นที่เก็บแล้ว พบเป้าหมาย
03:48L - Command: พระเจ้า มันขยับอยู่…ทีมวัน ยืนยัน เป้าหมายดูเหมือนมีชีวิตและขยับได้
03:48L - T1Lead: …คอมมานด์ ไม่ เราไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลย เป้าหมายดูธรรมดา
03:48L - T1Lead: สอง เปิดมันออก
03:48L - เสียงเตรียมอาวุธ ตามด้วยเสียงเอี๊ยดเมื่อเปิดของ
03:49L - T1-2: ว่างเปล่าครับ
03:50L - T1Lead: คอมมานด์ วันลีด เป้าหมายดูเหมือนจะว่างเปล่า
03:51L - T1Lead: คอมมานด์ คุณได้ยินหรือเปล่า?
03:51L - Command: เสียงตะโกนและอาเจียน
03:51L - T1Lead: คอมมานด์ คุณได้ยินหรือเปล่า?!
03:52L - T1Lead: บ้าเอ๊ย ถอนกำลัง ปิดมัน!

ภาคผนวก 895-02: จากเหตุการณ์[ข้อมูลปกปิด]และเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปสามคน ให้ขยายเขตแดงของ SCP-895 จาก5เมตรเป็น 10 เมตร และร่นการเปลี่ยนเวรยามเป็นกะละ 4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไว้ก่อน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License