SCP-8900-EX
หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการกักกัน SCP-8900-EX ให้อยู่ในพื้นที่ได้
SCP-8900-EX.jpg
ทหาร US หลายนายที่ได้รับผลของ SCP-8900 ใน [ถูกปกปิด]

วัตถุ# SCP-8900-EX

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-8900 ได้ถูกกำหนดให้เป็น keter เนื่องจากความยากอย่างมากในการกักกัน อันที่จริงแล้วไม่ปรากฏวิธีการกักกันในตอนนี้

คนและสิ่งของที่ได้รับผลกระทบของ SCP-8900 จะถูกกักกันและถูกกำจัดโดยการเผาอย่างรวจเร็วในทันที เปลวไฟที่เกิดจากกระบวนนี้จะถูกดับด้วยสูญญากาศในความมืดสนิทอย่างเสร็จสมบูรณ์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์นี้จะไม่มีบุคลากรของสถาบันเข้ามาติดต่อกับคนหรือสิ่งของที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-8900

ภาคผนวก 8900-1: ได้ค้นพบว่าความมืดสนิทมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่กระจายอาการของ SCP-8900 ในสิ่งที่มีชีวิต เอเย่นฮาร์เกอร์และมิเรียมจะถูกกักตัวและเก็บเอาไว้เพื่อศึกษา

รายละเอียด: SCP-8900 เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่มีผลต่อการรับรู้การมองเห็นสเปกตรัม ดูเหมือนว่ามันจะแพร่กระจายโดนการสัมผัส มันสามารถถ่ายภาพโดยการใช้เทคนิคบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการของการถ่ายภาพที่ผิดปกติดูเหมือนจะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายตัวของมันได้รวจเร็วขึ้น และถือว่าไม่สมควร

ปัจจุบันในทางทฤษฏีนั้น SCP-8900 ยังไม่ถูกกักกันและยังไม่มีวิธีกักกัน มันปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงกลางถึงปลายยุค 1800 ที่เป็นผลข้างเคียงบางอย่างในเทคนิคการถ่ายภาพ แต่ถูกจำกัดเฉพาะกับแผ่นฟิล์มของมันและไม่ได้แพร่กระจาย บันทึกลักษณะอาการของ SCP-8900 ในภาพเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะ [ถุกปกปิด] ที่พัฒนาแล้วของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ในขณะนี้เราได้รู้ว่า SCP-8900 ดูเหมือนจะมีการพัฒนาขึ้นประมาณปี 1935 ที่อาจเป็นผลมาจาก█████ การทดลองของบริษัทกับ "เครื่องชิ้งฟิล์มอินทิกรัล" ของ ██████████ เทคโนโลยี

ภาคผนวก 8900-2:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License