SCP-890
890.jpg
SCP-890 กำลังเตรียมการผ่าตัด

วัตถุ# SCP-890

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-890 อยู่ที่ศูนย์-17, SCP-890 ถูกกักกันไว้ในห้องขนาด 5 x 6 เมตร ตกแต่งด้วยเตียงนอน โต๊ะหัวเตียง ตู้หนังสือสองตู้ซึ่งมีตำราแพทย์อยู่เต็ม กับโต๊ะเขียนหนังสือ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องใช้ของ SCP-890 มาแต่เดิม วัตถุไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสกับเครื่องกลไก สิ่งประดิษฐ์ หรือ SCPs ที่ไม่มีชีวิตอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ของสถาบันด้วย ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่ระหว่างการดำเนินการผ่าตัดซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว การสังเกตการ SCP-890 นั้นจะต้องกระทำด้วยตนเองและบันทึกไว้ในกระดาษ

SCP-890 อาจเข้าใช้แผนกพยาบาลได้เพื่อทำการผ่าตัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรระดับ 4 คนใดคนหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินซึ่งทำให้อาจต้องใช้ห้องเพื่อการอื่น พนักงานที่ต้องการนำของไปให้ SCP-890 จะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 4 ก่อน ผู้ใดก็ตามที่พยายามพบกับ SCP-890 โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะถูกลงโทษทางวินัยได้ถึงขั้นย้ายไปศูนย์อื่น

เพื่อเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมดีและการให้ความร่วมมือกับมาตรการกักกัน จึงอนุญาตให้เอาอุปกรณ์ที่จงใจทำให้เสียหายให้ SCP-890 ทำการซ่อมแซมได้เป็นระยะ

รายละเอียด: SCP-890 มีลักษณะเป็นชายเชื้อสายคอเคเซียนอายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี และสูงประมาณ 1.75 เมตร โดยรวมแล้ววัตถุไม่มีจุดเด่น โดยมีลักษณะของช่วงอายุตามปกติ ยกเว้นดวงตาซึ่งเป็นสีเทา บุคลากรควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เพราะดูเหมือนว่ามันทำให้วัตถุกังวลพอสมควร ส่วนใหญ่แล้ววัตถุจะสวมชุดผ่าตัดสีเขียว และก็สวมหมวกกับหน้ากากผ่าตัดบ่อยๆด้วย

หากมีอุปกรณ์การแพทย์แบบมาตรฐานแล้ว SCP-890 ก็จะสามารถทำการผ่าตัดเครื่องจักรได้ราวกับว่ามันทำจากเนื้อหนังของสิ่งมีชีวิต จากการทดลองนั้นสามารถยืนยันได้ว่าเวชภัณฑ์ใดๆที่ SCP-890 เป็นผู้ใช้จะเกิดผลเช่นนี้ ดูเหมือนว่าวัตถุจะสามารถผ่าตัดเครื่องจักรใดๆที่ต้องใช้พลังงานบางอย่างในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกลไกเฟือง ไอน้ำ ไฟฟ้า หรือ [ข้อมูลปกปิด]

ระหว่างการผ่าตัดนั้น เครื่องกลไกก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต รวมทั้งผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ และระบบอวัยวะอื่นๆ และมีเลือดกับเยื่อประสาทด้วย เนื้อเยื่อเหล่านี้สามารถตัดออกมาและทิ้งไปได้ แต่มันจะไม่กลับเป็นเครื่องกลไกตามเดิม จากการตรวจ DNA ของชิ้นเนื้อที่ถูกทิ้งนี้ได้เผยว่า[ข้อมูลปกปิด] การเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อนี้ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเครื่องกลไก อย่างเช่นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดจะกลายเป็นเหมือนผิวหนัง ไม่ว่าจะทำจากวัสดุอะไร จากการสังเกตการของบุคลากรพยาบาลของสถาบันนั้น ระบุว่าอวัยวะที่อยู่ในเครื่องกลไกตรงกับอวัยวะที่รู้จักกันในสัตว์ที่มีชีวิต

การผ่าตัดของ SCP-890 นั้นมีผลแตกต่างกันไป ประมาณ 20% ของกรณีทั้งหมดนั้น เครื่องกลไกจะ "เสียชีวิต" ระหว่างการผ่าตัด ทำให้มันหยุดทำงาน หากว่าผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้แล้ว ไม่ว่าจะทำการซ่อมแซมอย่างไรก็จะทำให้มันกลับมาทำงานอีกได้เลย แม้จะดำเนินการโดยช่างทีได้รับการฝึกฝนมาเพื่อซ่อมและดูแลกลไกนั้นๆโดยเฉพาะก็ตาม แต่ก็สามารถแยกชิ้นส่วนมันแล้วเอาไปใช้เป็นอะไหล่ได้ ในบางกรณีนั้นก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นระหว่างการผ่าตัด ทำให้การทำงานของกลไกไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือผิดไปจากที่คาดหมายไว้ ซึ่ง SCP-890 สามารถแก้ไขกรณีเหล่านี้ได้โดยการผ่าตัดเพิ่มเติม

ในทุกกรณี เครื่องกลไกจะต้องรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่มันจะทำงานได้เต็มที่อีกครั้ง ระยะเวลาที่มันต้องพักนี้ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของอุปกรณ์นั้นๆ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นชิ้นเดียวจะฟื้นตัวเร็วกว่ากลไกที่ซับซ้อน ระยะเวลารักษาตัวนี้ก็เร็วกว่าการผ่าตัดที่ซับซ้อนพอๆกันที่กระทำกับมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ปกติแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส่วนอุปกณณ์ที่ซับซ้อนมากนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะหายดี

SCP-890 นั้นมีความสามารถที่แปลกประหลาดในการหาตำแหน่งของสิ่งของซึ่งมันอ้างว่าต้องการการรักษาจากมัน ก่อนจะทำการผ่าตัดนั้น SCP-890 จะทำการพูดคุยกับสิ่งของก่อน ภาพวีดีโอที่บันทึกไว้ระบุว่าเป็นการปรึกษาก่อนผ่าตัดตามปกติแม้จะพูดอยู่ข้างเดียว โดย SCP-890 จะถามคำถามตามรูปแบบกับสิ่งของเกี่ยวกับสุขภาพของสิ่งของและอาการของปัญหา จากนั้น SCP-890 ก็จะยื่นข้อเสนอจำนวนหนึ่งให้สิ่งของ จดบันทึกเล็กน้อย แล้วก็รายงานกลับมา ไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นว่าสิ่งของตอบคำถามของ SCP-890

วัตถุนั้นแสดงลักษณะว่าไม่สนใจมนุษย์หรือสัตว์มีชีวิตอื่นๆ โดยบอกว่ามันไม่ผ่าตัด"สัตว์"เพราะว่ามันเป็น"ศัลยแพทย์ ไม่ใช่สัตวแพทย์"

สถาบันนั้นทราบเรื่องของ SCP-890 จากการค้นหาด้วยคำค้นตามปกติก่อนกำหนดการขึ้นพิจารณาคดีของมันที่████████, ██ เรื่องคดีการฆาตกรรม[ข้อมูลปกปิด] ในวันที่ 1█ มีนาคม 20██ ซึ่งวัตถุได้ทำการ "ผ่าตัดฉุกเฉิน" เพื่อช่วย "ชีวิต" ของเครื่องกระตุ้นหัวใจ และทำให้[ข้อมูลปกปิด]ซึ่งเป็นเจ้าของเสียชีวิต จากการทดลองหลังจากนั้นพบว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนั้นกลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ปูมการสัมภาษณ์ 890-01

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License