SCP-885-J
dirty-dishes.jpg
ตัวอย่าง f-284 ของ SCP-885-J วันที่ 02/10/2012 เวลา 12:45 น.

วัตถุ# SCP-885-J

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-885-J อยู่ในศูนย์-13 แต่ว่าบุคลากรของสถาบันก็คาดคะเนว่าน่าจะมีตัวอย่างอื่นๆอยู่ที่บ้านของนักวิจัยจาคอบส์อีก การสืบสวนว่าคนเราใช้ชีวิตแบบนั้นได้ยังไงนั้นกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

การพยายามยุติปรากฏการณ์นี้โดยการสื่อสารโดยตรงกับแหล่งกำเนิดนั้นล้มเหลวเสมอมา การเกิดตัวอย่างของ SCP-885-J แต่ะครั้งนั้นสามารถยับยั้งได้ชั่วคราวด้วยมาตรการแลมดา-8 ("ระงับสิทธิการใช้ห้องพักของจาคอบส์จนกว่าเขาจะหยุดวางจานสกปรกไปทั่วเสียที") หรือเดลตา-9 ("วางจานสกปรกของจาคอบส์ไว้บนโต๊ะของเขาจนกว่าเขาจะรู้ตัว") หากเกิดเหตุการณ์เซตา-4 ("จาคอบส์ทำความสะอาดสิ่งที่ตัวเองทำไว้เหมือนที่มนุษย์เขาทำกัน")เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็ถือว่า SCP-885-J หมดสภาพแล้ว แต่การจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนั้นดูจะมีโอกาสน้อยมาก

รายละเอียด: SCP-885-J เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นักวิจัยดาริล จาคอบส์รับประทานอาหารที่ห้องพักของศูนย์-13 ไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไร ก็จะมีจานจำนวนมาก1 ที่ถูกวางไว้ในอ่างโดยไม่ล้าง ที่ต่างจากจานธรรมดาซึ่งมาจากคนที่มีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและไม่ได้หวังให้มีใครมาล้างให้เหมือนยังเป็นเด็กแปดขวบก็คือ จานเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้โดยไม่ล้างไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณหนึ่งถึงสามวัน ก่อนที่บุคลากรของสถาบันคนอื่นจะทนดูไม่ได้แล้วล้างซะเอง

ภาคผนวก 885-J-e34: ณ วันที่ 07/09/2012 นักวิจัยจาคอบส์ได้ปรับตัวตามคำขอร้องของแฟนที่เป็นฮิปปี้ที่ให้ "กินอย่างถูกต้อง" ตัวอย่างของ SCP-885-J ก็เริ่มมีกรณีของชาสมุนไพรกลิ่นเหมือนตูด แป้งพิลึกๆ และเศษผักอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ ห้องพักของศูนย์-13 จึงมีแมลงวันทองเข้ามาแล้ว การเลื่อนระดับเป็น Keter นั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

dirty-dishes.jpg
ตัวอย่าง f-284 ของ SCP-885-J วันที่ 02/11/2012 เวลา 14:26 น. ที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License