SCP-879

วัตถุ# SCP-879

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: แก้ไขเมื่อ ██/██/20██ จากที่ประสบความสำเร็จในการจับ SCP-879 จึงกักกันมันเอาไว้ในถังน้ำที่ทำจากคอนกรีตขนาด 30 X 20 X 10 เมตรภายในไซต์-██ SCP-879 จะถูกทำให้โคม่าด้วนสารเคมีผ่านทางเส้นเลือดดำ ไม่มีการให้อาหารใดๆทั้งสิน้นอกจากให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่านั้น

อุปกรณ์ที่นำมาสัมผัสกับ SCP-879 แล้วนั้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยไม่ตั้งใจหรือสัมผัสกับฟีโรโมน

สถานที่ที่เคยเป็นไซต์-55 และตัวอย่าง SCP-879-2 ทั้งหมดที่อยู่ภายในนั้นจะถูกเฝ้าสังเกตจากระยะไกลโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่อยู่ในเรือ Andromeda, Alcatraz, และ Black Martin ในระยะ 20 กม.รอบๆไซต์-55 ตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-879 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลที่ยาว 26 เมตร (85.3 ฟุต) ที่มีความคล้ายคลึงกับซีทาเซีย มันมีผิวที่เรียบสีดำมีจุดสีขาวอ่อนและเคลื่อนไหวโดยใช้ครีบกับหางที่มีประมาณสิบครีบโดยจะใช้สองครีบหน้าทำหน้าที่ในการแหวกว่ายเป็นหลัก

SCP-879 จะปล่อยฟีโรโมนออกทางผิวหนังคล้ายน้ำมันที่มีผลกระทบให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในมนุษย์ที่อยู่ในระยะ 100 เมตร เช่นเดียวกับความสามารถในการแพร่กระจายทางการสัมผัส ผู้ที่สัมผัสกับฟีโรโมนนี้จะมาหา SCP-879 อย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆ การศึกษาสารเคมีในสมองตัวอย่างพบว่า 'คล้ายกับการดึงดูดทางเพศ' เมื่อเจอกับ SCP-879 ตัวอย่างจะถอดเสื้อผ้าของตนออกแล้วติดต่อทางกายภาพกับมัน และ[ข้อมูลปกปิด] การผ่าตัดพวกเขาทำได้ภายในชั่วโมงแรกที่มีการติดต่อเท่านั้น แต่ก็เป็นไปได้เพียง █.█% ของความพยายามทั้งหมด

SCP-879 ในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสามคนและแต่ละคนก็ดูดกลืนเข้าร่างกายตัวเองแล้วซึ่งตอนนี้ก็กระจุกอยู่กันเป็นกลุ่มของอวัยวะ ระบบประสาท หัวใจ และเส้นเลือดของตัวอย่าง 'ได้เชื่อมต่อกับ SCP-879' ในขณะที่ระบบย่อยอาหารไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และระบบหายใจก็เสื่อมลง มันมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ SCP-879 มีชีวิตอยู่ได้ รวมถึงฟังชั่นต่างๆที่ได้จากการปลูกถ่ายนี้ ร่างที่ถูกดูดกลืนกันจะเป็นกลายหนึ่งในสามแบบ ดังนี้:

  • เพศ: จะถูกเอาไปเป็นอวัยวะเพศสืบพันธุ์ ผลิตไข่ และสเปิร์มให้กับ SCP-879 ซึ่งทำให้มันเป็นได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
  • การสังเคราะห์แสงทางเคมี: ถูกเอาไปเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเพาะเชื้อแบคทีเรียจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ไว้ให้ SCP-879 กินเป็นอาหาร และใช้เป็นแหล่งพลังงาน
  • ไม่เจาะจง: ถูกนำไปเป็นอวัยวะใช้สำหรับการดูดกลืนต่อไป

SCP-879 ปรากฏครั้งแรกในปี 1976 ตอนที่มันได้มาเกยตื้นอยู่บนเกาะที่ตอนนั้นคือไซต์-55 (พิกัตที่[ถูกปกปิด] นอกชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกา) และได้ทำการดูดกลืนพนักงานก่อนจะวางไข่ที่เป็นุร่นแรกของ SCP-879-2 สถานที่นั้นจึงถูกนำมาใช้เพื่อการผสมพันธุ์สำหรับรุ่นต่อๆมาทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ปีระหว่างที่เกิดปะการังฟอกขาว นอกจากบันทึกการแพร่พันธุ์ของ SCP-879 ก่อนกักกันนั้นก็ยังมีการดูดซับซัลไฟด์ไฮโดรเจนที่ออกมาจากช่องระบายน้ำลึก และรูปแบบการเคลื่อนที่อพยพย้ายถิ่นที่อยู่ภายในพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.กม.ในเขตหาสมุทรแอนตาร์กติกและแปซิฟิกใต้

ในบันทึกครั้งที่เก้าของ SCP-879-2 (จัดให้เป็น SCP-879-a กับ SCP-879-2i) รวมบุคลากรแปดสิบหกคนที่อาศัยอยู่ในไซต์-55 วันที่ ██/██/20██ ลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น: รุ่นก่อนหน้านั้นคล้ายกับมนุษย์มากในขณะที่ตัวสุดท้านจะเหมือนกับ SCP-879 พวก SCP-879-2 นั้นจะก้าวร้าวต่อการบุกรุกของเจ้าหน้าที่ที่เกิดอยู่ในไซต์-55 พวกมันเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นระยะบนฝั่ง และว่ากันว่า SCP-879-2 ที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มรูปแบบนั้นเป็นรุ่นที่สิบสอง

ภาคผนวก-01: ██/██/20██: เนื่องจาก SCP-879 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการย้ายถื่นที่อยู่ซึ่งทำให้มันได้เข้าไปใกล้กับแทสมาเนีย และชายฝั่งออสเตรเลีย จึงได้มีคำสั่งจากคณะ O5 ให้มีการดำเนินการ “Belly Flop” โดยดร.██████████ และเอเย่น █

ภาคผนวก-02: ██/██/20██: ขั้นตอน “Belly Flop” นั้นประสบความสำเร็จทำให้ SCP-879 ถูกนำมาอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน แต่เนื่องจาก SCP-879 บาดเจ็บมากกว่าที่คาดไว้ ทำให้ดร.██████████ ต้องถูกสอบวินับที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับวัตถุ SCP

ภาคผนวก-03: ██/██/2010: ภาพที่บันทึกได้จากเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ไซต์-55 ได้พบกับ SCP-879-2 สองตัว (879-2i-3 และ 879-2h-6 ตามลำดับ) พวกมันแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุืกัน และผลของมันยังคงค้างคา ทำให้ต้องเฝ้าสังเกตไซต์-55 ให้มากขึ้น และสมาชิกห้าคนของทีมแกรมมา-6 ได้ถูกส่งมาบนเรือ Black Martin เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License