SCP-878-TH
rating: +14+x
blank.png
SCP-878-TH.jpg

ภาพถ่ายมุมสูงของ SCP-878-TH ถ่ายจากโดรน

วัตถุ# SCP-878-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นที่ของ SCP-878-TH ได้ถูกกำหนดให้เป็นเอเรีย-878 กำแพงคอนกรีตสูง 4 เมตรได้ถูกนำมาก่อสร้างเอาไว้รอบๆบริเวณรอบนอกของเอเรียตลอดทั้งแถบพร้อมทั้งติดป้ายเตือนว่าเป็นเขตที่มีการปนเปื้อนสารพิษจากโรงงาน SCP-878-TH จะถูกเฝ้าสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางกล้องที่ติดไว้ที่กำแพง และด้านนอกของอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี SCP-878-TH-2 หลุดออกมาได้ ในกรณีที่ SCP-878-TH-2 พยายามที่จะออกมาจากบ้าน ให้ทำการส่งคลาส-D เข้าไปในพื้นที่เพื่อหลอกล่อให้ SCP-878-TH-2 เข้าไปภายในบ้าน และบุคลากรไม่ควรเข้าไปในพื้นที่หากไม่มีคำสั่งใดๆ

หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ บุคลากรต้องสวมหน้ากากและชุดป้องกันสารพิษแบบเต็มรูปแบบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบจากสารพิษภายใน SCP-878-TH และควรมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธไปด้วยอย่างน้อย 3 คน

บุคคลใดที่สงสัยว่าจะได้รับผลกระทบของ SCP-878-TH-2 จะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการโดยทันที

รายละเอียด: SCP-878-TH-1 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีแต่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวจำนวน 24 หลัง ตั้งติดๆกันอยู่หลังภูเขาที่เป็นชนบทห่างจากตัวจังหวัด████████ ไปประมาณ 60 กม. ถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษที่ไม่ทราบชนิดที่มีผลต่อระบบประสาทที่ไม่รุนแรงมาก ไม่พบว่ามีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่ สิ่งของภายในบ้านถูกขนย้ายออกไปจนว่างเปล่า การสำรวจครั้งแรกได้พบกับหัวกระโหลกของมนุษย์จำนวน ████ ชิ้น อยู่ภายในบ้านแต่ละหลัง พบว่ามีหัวกระโหลกที่ยังเน่าเปื่อยไม่หมดอีก 13 ชิ้น ที่คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ไม่พบโครงกระดูกอื่นๆภายในพื้นที่ จากการสันนิฐานคาดว่าลำตัวของพวกเขาน่าจะกลายมาเป็น SCP-878-TH-2 ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากนับแล้วว่ามีจำนวนเท่ากับหัวกระโหลกที่ถูกพบภายในบ้านเหล่านั้น

SCP-878-TH-2 มีลักษณะเป็นร่างกายของมนุษย์ที่ไม่มีหัว มีสีดำ ลำคอของตัวอย่างยึดติดอยู่บนเพดานตลอดเวลา และจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อมีมนุษย์เข้ามาภายในบ้านด้วยการเคลื่อนที่ไปบนเพดาน ผนัง และพื้นโดยที่ส่วนที่เป็นคอยังติดอยู่กับพื้นผิว เมื่อใดที่มีคนเข้ามาในบ้าน SCP-878-TH-2 ทุกตัวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะพากันมาล้อมรอบตัวของเป้าหมายอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกระจายตัวออกจากเป้าหมาย และรวมกลุ่มกันอีกครั้งโดยที่ไม่ได้ทำร้ายเป้าหมายเลยแม้แต่น้อย ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะค่อย ๆ เกิดรอยช้ำสีดำขึ้นตามร่างกายยกเว้นส่วนของศีรษะ จากนั้น 2 วัน พวกเขาก็จะไร้ซึ่งความรู้สึก ไม่มีการตอบสนอง ไม่เจ็บ ไม่นอน และเนื้อตัวซีดมีสภาพไม่ต่างจากคนที่พึ่งตายใหม่ๆ และอีก 3-4 วัน รอยสีดำจะกระจายปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย พวกเขาจะหยุดทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงหยุดหายใจและตาย ศีรษะของพวกเขาก็มีสภาพที่เน่าเหมือนตายมาแล้วหลายวัน โดยที่ลำตัวไม่ได้เน่าตาม สุดท้ายแล้วศีรษะก็จะหลุดออกจากลำคอและร่างกายก็ถูกดูดขึ้นไปติดกับเพดานและกลายเป็น SCP-878-TH-2 ในทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขากลายสภาพมาเป็น SCP-878-TH-2 การตรวจสอบ SCP-878-TH-2 ไม่สามารถทำได้เพราะ SCP-878-TH-2 จะโจมตีทุกคนที่เข้าใกล้พวกมัน และอาจทำให้ได้รับผลกระทบตามมาในภายหลัง

ภาคผนวก: วันที่ ██/██/20██ ทางสถาบันได้กักกันคลาส-D ที่กลายเป็น SCP-878-TH-2 จำนวน 3 คนเอาไว้ภายในห้องกักกันที่ไซต์-██ การวิจัยและเฝ้าสังเกตการณ์พบว่า SCP-878-TH-2 ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ SCP-878-TH-1 จะเคลื่อนไหวได้ช้าลง และกระจายตัวกันอยู่ตามมุมของห้อง ไม่มีการรวมกลุ่มกัน และตอบสนองต่อคนอื่นน้อยลง นอกจากนี้ภายในห้องกักกันยังตรวจพบก๊าซพิษที่เหมือนกับที่ตรวจพบในพื้นที่ SCP-878-TH-1 เป็นไปได้ว่าก๊าซพิษดังกล่าวนั้นถูกผลิตโดย SCP-878-TH-2 ด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฏ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License