SCP-871
Cake.jpg

SCP-871

วัตถุ# SCP-871

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-871 แต่ละชิ้นนั้นจะถูกเก็บแยกกันไว้ในห้องคอนกรีตโดยวางบนจานโลหะที่ตรึงไว้กับโต๊ะไม้ซึ่งขยับไม่ได้ ห้องที่ใช้เก็บ SCP-871 นั้นให้จับตาดูตลอด 24 ชั่วโมงด้วยกล้องวงจรปิด และให้ตรวจสอบสัญญาณจากแต่ละห้องทุก 15 นาที

เมื่อมี SCP-871 เกิดขึ้น ให้ยามติดอาวุธนำตัวคลาส-D จำนวน 3 คนเข้าไปในห้องที่เก็บแล้วล็อกไว้พร้อมได้รับคำสั่งให้กินมัน ห้ามใช้เวลาเกิน1ชั่วโมงในการทำงานนี้ หากต้องสร้างแรงจูงใจ ก็อนุญาตให้กำจัดคลาส-D ที่ได้รับมอบหมายได้หนึ่งคน หลังจากกินหมดแล้ว ห้ามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องจนกว่าจะได้รับการตรวจร่างกายและห้องว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเหลืออยู่ จากนั้นให้ทำความสะอาดห้อง โต๊ะ และจาน เพื่อรอการปรากฏตัวครั้งต่อไป

คลาส-D ที่ให้ความร่วมมือในการกิน SCP-871 นั้นอาจอาสากินเพิ่มได้ บุคลากรที่พิสูจน์ตนเองได้ว่ามีประโยชน์อย่างโดดเด่นนั้นก็อาจให้ระงับการกำจัดทิ้งตอนสิ้นเดือนด้วย และไม่ให้บุคลากรจำพวกนี้ข้องแวะกับ SCP อื่นๆอย่างเด็ดขาด

ห้ามบริการของหวานใดๆในอาคารที่ใช้เก็บ SCP-871

รายละเอียด: SCP-871เป็นเค้กจำนวน 237 ชิ้น แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันด้านขนาดและลักษณะอย่างมาก มีอยู่ทุกอย่างที่มนุษย์เราเรียกว่า”เค้ก” SCP-871 ที่เล็กที่สุดเป็นคัพเค้กที่มีมวล 15 กรัม ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นเค้กขอนไม้ 22 กิโลกรัม กว้าง 2 เมตร

เมื่อ SCP-871 ชิ้นหนึ่งถูกมนุษย์หรือกลุ่มมนุษย์กิน เค้กแบบเดียวกันก็จะปรากฏตัวมาแทนในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงต่อมา เค้กนั้นจะปรากฏบนพื้นผิวราบในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ชิ้นเดิมถูกกิน หากเค้กพวกนี้ถูกทำลายโดยวิธีอื่นๆ รวมทั้งการให้สัตว์อื่นที่มิใช่มนุษย์กิน เค้กชิ้นใหม่ก็จะปรากฏแทนที่ทันที โดยเค้กที่ปรากฏแทนในกรณีนี้ก็จะยังคงจังหวะเวลาของชิ้นเดิมไว้ ขณะนี้ยังไม่ทราบวิธีการที่ SCP-871 ทดแทนตัวเอง

SCP-871 แต่ละชิ้นนั้นดูจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยแต่ละชิ้นที่ปรากฏขึ้นมานั้นจะมีลักษณะต่างจากเดิมเล็กน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดนั้นก็คือ 5% ไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายใดๆจากการกิน SCP-871 แม้ว่าจะกินเข้าไปเป็นปริมาณมากก็ตาม นอกเหนือจากอาการที่คาดได้จากการกินเค้กเข้าไปมากๆ

อันตรายของ SCP-871 นั้นมาจากผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมันไม่ถูกกิน SCP-871 ชิ้นที่ไม่ถูกกินจะสร้างเค้กชิ้นใหม่ขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงต่อมา แม้ว่านี่จะคล้ายกับกระบวนการทดแทนตัวเอง แต่เค้ก SCP-871 ชิ้นเดิมก็ยังคงลักษณะผิดปกติอยู่ สร้างตัวใหม่เมิ่อถูกทำลายและ ”ทดแทน” ตัวเองทุก 24 ชั่วโมง พฤติกรรมนี้พบเห็นได้จากทุกกรณีที่มันมีส่วนที่ไม่ถูกกินอยู่เกิน 10% เนื่องจากยังไม่ทราบวิธีการที่ SCP-871 ทดแทนตัวเอง ทุกชิ้นที่ไม่ถูกกักเก็บไว้จึงอาจเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่อาจจัดการได้ ในขณะนี้ยังไม่มีแผนการกักกัน SCP-871 มากกว่า 20,000 ชิ้น ประมาณการว่าการเพิ่มจำนวนโดยไม่มีการควบคุมของ SCP-871 เพียงชิ้นเดียวก็จะทำให้โลกนี้อาศัยอยู่ไม่ได้ใน 80 วัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License