SCP-863
crabscp.jpg

SCP-863-1 ที่อยู่ในที่ขัง

วัตถุ# SCP-863

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-863-1 ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ปิดขนาด 2 x 2 เมตร และให้สารอาหารตามที่มีรายละเอียดอยู่ในตารางสารอาหาร 863-1-1 เนื่องจากมีโอกาสที่มันจะหลุดจากการกักกันน้อย จึงให้ฝ่ายความปลอดภัยเฝ้าระวัง SCP-863-1 หนึ่งคน ในกรณีที่แขนขาขาด SCP-863-1 ก็จะได้รับของทดแทนจากปูที่มีสัดส่วนพอๆกัน

SCP-863-2 ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ปิดขนาด 6 x 6 เมตร และให้สารอาหารตามที่มีรายละเอียดอยู่ในตารางสารอาหาร 863-1-1 ให้ยามสองคนทำหน้าที่เฝ้าระวัง SCP-863-2 ในกรณีที่แขนขาขาด SCP-863-2 ก็จะได้รับของทดแทนตามความเหมาะสม

SCP-863-3 ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ปิดขนาด 10 x 10 เมตร และให้สารอาหารด้วยมือกลตามที่มีรายละเอียดอยู่ในตารางสารอาหาร 863-1-1 ให้ยามหกคนทำหน้าที่เฝ้าระวัง SCP-863-3 ไว้ตลอดเวลา ห้ามมิให้บุคลากรเข้าไปในพื้นที่เก็บของ SCP-863-3 ในกรณีที่แขนขาขาด SCP-863-3 ก็จะได้รับศพหนึ่งศพไว้ใช้ทดแทน

ตัวอย่างใดๆของ SCP-863 ที่พบตามธรรมชาตินั้นให้ทำลายทิ้ง

รายละเอียด: SCP-863 เป็นปูชนิดที่พบในพื้นที่███████ ตัวอย่างของ SCP-863 นั้นวัดขนาดเมื่อแรกเกิดได้สูงประมาณสามเซนติเมตรและหนักหนึ่งกรัม แต่จะสามารถโตได้ถึง[ข้อมูลปกปิด] เมื่อโตเต็มที่นั้น ตัวอย่างจะมีลักษณะโดยผิวเผินคล้ายกับปูแมงมุมญี่ปุ่น ตัวของ SCP-863 นั้นเมื่อเกิดมาจะไม่มีแขนขา และจะผ่านกระบวนการซึ่งมันจะนำแขนขาหรือแม้แต่ทั้งตัวของสิ่งมีชีวิตอื่นมาใช้แทนของตนเอง

หลังจากที่เกิดมา SCP-863 จะใช้ระยางค์จำนวนหนึ่งซึ่งติดอยู่กับข้อต่อของตนเองเคลื่อนที่ไปตามพื้น เมื่อ SCP-863 พบแขนขาหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเหมาะสม มันก็จะใช้ระยางค์นั้นเจาะแล้วดึงกลับมาสวมสิ่งมีชีวิตหรือแขนขานั้นกับข้อต่อ จากนั้น SCP-863 ก็จะควบคุมระบบประสาทของแขนขาหรือสิ่งมีชีวิตนั้นได้โดยใช้คลื่นไฟฟ้า กระบวนการนี้ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และแขนขาหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกใช้งานนั้นก็มักจะมีการกระตุกเป็นระยะ

ตัวอย่างของ SCP-863 มีพฤติกรรมหวงถิ่นอย่างมากและตัวอย่างขนาดใหญ่ก็สามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เมื่อถูกยั่วยุ ในบางกรณีนั้นก็เคยพบ SCP-863 เป็นกลุ่มล่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดึงแขนขนออกมา ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่นั้นจะใช้สิ่งมีชีวิตทั้งตัวเนื่องจากขนาดของแขนขาที่ไม่เหมาะสม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License