SCP-860
bluekey2.png
SCP-860

วัตถุ# SCP-860

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-860 ไว้ในกล่องไม้ขนาดเล็กในตู้นิรภัยที่เซคเตอร์-██ ตัววัตถุเองนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้และไม่ต้องการมาตรการกักกันใดๆนอกจากนี้

รายละเอียด: SCP-860 เป็นกุญแจสีน้ำเงินเข้มซึ่งรูปร่างไม่มีอะไรเด่น ในช่วงจังหวะเวลาที่ดูเหมือนจะไม่แน่นอนนั้น ชุดตัวเลขจะปรากฏขึ้นบนลูกกุญแจซึ่งต่อมาพบว่าเป็นพิกัด UTM ตัวเลขนี้ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดสามครั้งในช่วงที่ SCP-860 ถูกกักกันอยู่นี้ โดยให้พิกัดของ██████ (เยอรมัน) ██████ (อังกฤษ) และศูนย์-██

SCP-860 จะแทงกับกุญแจประตูใดๆซึ่งต้องใช้กุญแจในพื้นที่ของพิกัดในขณะนั้นได้ และจะใช้การได้เหมือนลูกกุญแจที่ถูกต้องของกุญแจนั้นทุกประการ SCP-860 ใช้ได้กับกุญแจประตูเท่านั้นและเฉพาะกับกุญแจที่เชื่อมติดกับประตูด้วย มันใช้การกับกุญแจอื่นๆไม่ได้

เมื่อใช้ SCP-860 ไขกุญแจและเปิดประตู ประตูนั้นก็จะไม่เปิดออกไปยังอีกด้านตามปกติ แต่จะเปิดไปยังป่าละเมาะเล็กๆซึ่งมีทางเดินกว้าง 80 ซ.ม.อยู่ ซึ่งได้เรียกว่า SCP-860-1 การตรวจดูดงไม้นี้จะเห็นหมอกสีน้ำเงินเสมอ

เมื่อใครก็ตามเข้าไปใน SCP-860-1 ประตูก็จะปิดตัวเอง จากภายใน SCP-860-1 นั้น ประตูจะดูเหมือนอยู่บนกำแพงคอนกรีตที่ไม่มีสิ้นสุดและล็อกไว้ ที่ผ่านมานั้นการพังประตูจากภายนอกโดยที่มีคนอยู่ใน SCP-860-1 นั้นล้มเหลวทั้งหมด การพังประตูจากภายใน SCP-860 นั้นจะทำให้เกิด [ข้อมูลปกปิด] ให้ดูรายละเอียดใน เอกสาร 860-III

woods_night.png
SCP-860-1

ทางเดินใน SCP-860-1 มักจะพาไปยังประตูที่อีกบานที่อยู่บนกำแพงคอนกรีตที่ไม่มีสิ้นสุด ประตูที่สองนี้จะพาไปยังห้องปกติอีกด้านของประตูที่ใช้ SCP-860 ไข

ผู้ทดลองนั้นได้พบเหตุการผิดธรรมชาติจำนวนหนึ่งระหว่างทำการสำรวจ SCP-860-1 รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นอยู่ใน เอกสาร 860-I ถึง 860-IV

หลังจากการสำรวจ IV (อยู่ใน เอกสาร 860-IV) ให้บุคลากรระดับ 4 เป็นผู้ทำการทดลองกับ SCP-860 เท่านั้น

เหตุการณ์ 860-██-12: เมื่อวันที่██/██/████, ██ วันหลังการสำรวจ IV, SCP-860 ก็มาอยู่บนโต๊ะทำงานของดร.███ ซึ่งห่างจากยูนิตกักกันมา ████ เมตร ล็อคเกอร์กักกันของมันไม่ได้เปิด ภาพจากกล้องวงจรปิดได้แสดงเมื่อเวลา ██:██ นาฬิกา ว่าลูกกุญแจนั้นปรากฏขึ้นมาเองบนโต๊ะ ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่า SCP-860 เคลื่อนไหวเองอย่างไรและเพื่ออะไร เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบกับดร.███ อย่างมากและขอเสนอให้ทำการตวจสภาพจิต

ภาคผนวก: ต่อจากนี้เป็นบันทึกของ การสำรวจ I - IV บุคลากรระดับ 2 ขึ้นไปสามารถดู เอกสาร 860-I และ II ได้ ให้บุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปเข้าถึง เอกสาร 860-III และ IV เท่านั้น

เอกสาร 860-I และ II
เอกสาร 860-III และ IV

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License