SCP-857
rainforestscp.jpg

ด้านนอกของ SCP-857 ไม่มีตัวอย่างในภาพ

วัตถุ#: SCP-857

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: พื้นที่ซึ่งกำหนดว่าเป็น SCP-857 นั้นให้ล้อมรั่วไฟฟ้าสูงสองเมตรโดยรอบ พลเรือนที่พยายามเข้าไปใน SCP-857 นั้นให้คุมตัวไว้และทำการสอบสวน หลังจากการสอบสวนแล้วจึงให้ทำการลบความทรงจำระดับ A

อย่าให้ตัวอย่างของ SCP-857-1 ออกไปจาก SCP-857 ได้

รายละเอียด: SCP-857 เป็นพื้นที่กว้างประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตรในป่าร้อนชื้นอเมซอน พืชท้องถิ่นขึ้นในพื้นที่นั้นตามปกติ แต่ดูเหมือนว่าสัตว์ป่าจะเลี่ยงบริเวณนั้น ประชากรของ SCP-857 นั้นมีลักษณะดูเหมือนอวัยวะของมนุษย์ที่มีความคิดพื้นฐานและเคลื่อนไหวเองได้

fleshscp.jpg

SCP-857-1d ที่เสียชีวิตแล้ว

ยังไม่ทราบที่มาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกว่า SCP-857-1

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต SCP-857 นั้นไม่มีท่าทีคุกคามต่อมนุษย์และมีรูปร่างกับพฤติกรรมต่างกันไปอย่างมาก (ดู รายการตัวอย่าง 857) อวัยวะเคลื่อนที่เหล่านี้ดูเหมือนจะถูกปรับแต่งอย่างหยาบๆให้เคลื่อนไหวและกินอาหารได้ อย่างเช่น ตัวอย่างที่พบส่วนใหญ่จะไม่มีปากที่ใช้งานได้จริงๆ แต่มีช่องขนาดใหญ่ที่ถูกทำขึ้นมาซึ่งดูเผินๆแล้วเหมือนกับปาก วิธีที่ตัวอย่างของ SCP-857 ใช้ย่อยอาหารนั้นยังไม่ทราบ

แม้ว่า SCP-857-1 จะไม่สามารถขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติได้ แต่ก็ยังไม่เคยพบว่าจำนวนประชากรของ SCP-857-1 นั้นลดจำนวนลงด้วยเช่นกัน ขณะนี้ได้ทำการสำรวจเพื่อหาต้นกำเนิดของ SCP-857-1

รายการตัวอย่าง 857:

รหัส ข้อมูล
SCP-857-1a ตัวอย่าง SCP-857-1a นั้นมีส่วนประกอบหลักๆเป็นศีรษะมนุษย์ กระดูกที่งอกแบบผิดธรรมชาติทำให้ SCP-857-1a มีแขนหยาบๆสองข้างและขาหกข้าง SCP-857-1a นั้นเคลื่อนไหวแบบเดียวกับปู SCP-857-1a นั้นเป็นสัตว์กินซาก และมีการพบเห็นตัวอย่างกินซากที่เหลือจากนักล่าอื่น
SCP-857-1b ตัวอย่าง SCP-857-1b ประกอบจากเส้นเลือดมนุษย์หนึ่งเส้น SCP-857-1b นั้นเคลื่อนไหวในลักษณะแบบเดียวกับหนอน SCP-857-1bนั้นเป็นสัตว์กินพืช และมีการพบเห็นตัวอย่างกินพืชที่ล้มแล้วในป่า
SCP-857-1c ตัวอย่าง of SCP-857-1c ประกอบจากเนื้อเยื่อสมองมนุษย์ SCP-857-1c นั้นเคลื่อนไหวในลักษณะที่เหมือนทากและทิ้งเมือกไว้ตามทาง มีการพบเห็นตัวอย่าง SCP-857-1c กิน SCP-857-1b
SCP-857-1d ตัวอย่าง SCP-857-1d ประกอบจากลำไส้ใหญ่มนุษย์ SCP-857-1d เป็นสัตว์น้ำและอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่ไหลผ่าน SCP-857 มีการพบเห็นตัวอย่าง SCP-857-1d กินพืชน้ำ
SCP-857-1e ตัวอย่าง of SCP-857-1e ประกอบจากกระดูกสันหลังมนุษย์ SCP-857-1e นั้นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนตะขาบโดยใช้กระดูกที่งอกแบบผิดปกติ SCP-857-1eเป็นสัตว์นักล่า และมีการพบเห็นตัวอย่าง SCP-857-1e ล่า SCP-857-1a กินเป็นอาหาร
SCP-857-1f ตัวอย่าง SCP-857-1f ประกอบจากหัวใจมนุษย์ SCP-857-1f นั้นเคลื่อนไหวไม่ได้ SCP-857-1f เป็นปรสิต และมีการพบเห็นตัวอย่างเกาะอยู่กับ SCP-857-1c โดยดูดเลือดเหมือนปลิง
SCP-857-1g ตัวอย่าง SCP-857-1g ส่วนประกอบหลักๆมาจากแผ่นผิวหนังมนุษย์โดยมีกระดูกที่งอกผิดปกติคู่หนึ่งเป็นโครงของรูปร่างไว้ ตัวอย่างเคลื่อนไหวโดยโผนร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้น SCP-857-1g เป็นสัตว์นัก่า และจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อล่า SCP-857-1aกับ SCP-857-1c
SCP-857-1h ตัวอย่าง SCP-857-1h มีส่วนประกอบหลักๆมาจากกระดูกซี่โครงมนุษย์ ตัวอย่างเคลื่อนไหวแบบแมงมุมและอาศัยอยู่ตามยอดไม้ SCP-857-1h เป็นสัตว์นักล่า โดยมันจะโดดใส่ SCP-857-1c ที่ผ่านไปมาและกินเป็นอาหาร

ข้อมูลลับ - เฉพาะบุคลการระดับ 4เท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License