SCP-849
scpsensorydeprivation.jpg

SCP-849 ในส่วนจัดเก็บ.

วัตถุ#: SCP-849

วัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ขณะนี้ SCP-849 ถูกจัดเก็บอยู่ภายในส่วนกักกันของยูนิต ███ ที่อยู่ภายในไซต์-██ ห้องกักกันของ SCP-849 จะถูกปิดผนึกอย่างเเน่นหนาภายในห้องกักกันขนาด 5×5 เมตร โดยที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยสองคน และ SCP-849 จะถูกตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วซึมทุกๆ 3 วัน

บุคลากรคนใดที่พยายามเข้าไปในของ SCP-849 จะถูกควบคุมตัวออกไปโดยยามรักษาความปลอดภัยและนำตัวบุคลากรเข้าพบนักจิตวิทยา ████ █████ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพจิต การใช้งาน SCP-849 ไม่ว่าจะกรณีใดๆจะต้องทำการขออนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 อย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ

รายละเอียด: SCP-849 คือ Sensory Deprivation Chamber (ตู้สปาสำหรับบำบัดความรู้สึกและจิตใจ) ถูกค้นพบครั้งแรกโดยสถาบันจากสปาเพื่อสุขภาพในเมือง ████████ รัฐ ███ ████ SCP-849 มีขนาด 3×4 เมตร โดยวัตถุมีสีขาวในภายนอก ส่วนภายในวัตถุมีของเหลวสีเทาทึบแสงอยู่ภายใน เมื่อมนุษย์สัมผัสกับวัตถุ (ต่อไปนี้เรียกว่าผู้ทดลอง) ของเหลวภายในวัตถุจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ทดลองและสิ่งของที่ผู้ทดลองพกติดตัวไปยัง SCP-849-1 ทันที

SCP-849-1 คือสถานที่ๆมีลักษณะถูกจำลองให้เหมือนกับเมืองบ้านเกิดของผู้ทดลองหรือสถานที่ๆผู้ทดลองนั้นยึดถือว่าเมืองนั้นเป็น”บ้าน” ของผู้ทดลอง เมืองจำลองดังกล่าวนั้นจะเต็มไปด้วยประชากรจำนวนหนึ่งที่คาดว่าถูกจำลองขึ้นให้สอดคล้องกับเมืองดังกล่าวและถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนเหล่านั้นมักจะเป็นผู้คนที่ผู้ทดลองคุ้นชินและสนิทสนม ถึงแม้ว่าผู้คนที่ผู้ทดลองรู้จักนั้นมิได้อาศัยอยู่ในเมืองบ้านของผู้ทดลองก็ตาม ส่วนเวลาในเมืองดังกล่าวนั้นยังคงเดินต่อไปแบบปกติซึ่งสามารถยืนยันได้โดยนักวิจัยที่ทดสอบการจับเวลาในขณะที่ผู้ทดลองได้เข้าไปใน SCP-849-1

ในระยะสิบเจ็ด (17) ชั่วโมงแรกของผู้ทดลองที่อยู่ภายใน SCP-849-1 ผู้ทดลองจะรับรู้ถึงว่าวันนั้นเป็นปกติทั่วไปยกเว้นเสียแต่ผู้ทดลองนั้นสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของผู้ทดลองอย่างราบรื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งผู้ทดลองนั้นมักจะใช้เวลาเหล่านี้สารภาพความผิดและขอโทษกับบุคคลจำลองที่ผู้ทดลองนั้นเคยกระทำความผิดหรือถูกทำสิ่งไม่ดีให้กับผู้ทดลองในชีวิตจริง

scpglitch.jpg

ตัวอย่างของผู้คนจำลองที่เริ่มเกิดการสื่อมสภาพ.

หลังจากผ่านสิบเจ็ด (17) ชั่วโมงแรกไป ภายใน สภาพแวดล้อมที่อยู่ใน SCP-849-1 จะเกิดสภาวะ “เสื่อมสภาพ” ลงอย่างรวดเร็ว ผลกระทบของ ซึ่งสภาวะเสื่อมสภาพนั้นอาจจะประกอบไปด้วย

  • เกิดเหตุการณ์ที่แปลกไปจากเดิมเเละไม่มีความสมเหตุสมผลกับหลักในชีวิตจริง
  • ประชากรภายใน SCP-849-1 เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากปกติ
  • เกิดรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง

ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของผู้ทดลองที่อยู่ภายใน SCP-849-1 ผู้ทดลองได้ระบุว่าภายใน SCP-849-1 นั้นเกิดการแหกกฎของฟิสิกส์ในบางจุดและบางอย่าง เช่นการผกผันของแรงโน้มถ่วย ซึ่งทำให้ผู้ทดลองเกิดความเครียดและหวาดกลัว หลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไป ผู้ทดลองจะถูกดีดออกมาจาก SCP-849-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License