SCP-844
closetscp%281%29.jpg

รูปสถานที่ค้นพบ SCP-844.

วัตถุ# SCP-844

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-844 ในขณะนี้ถูกกักกันอยู่ที่ศูนย์██ SCP-844 จะถูกกักกันในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอขนาด 6 x 6 เมตรและให้วัว 1 ตัว ในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับมาตรการ 844-1 ในแต่ละเดือน สถาบันจะทำการลดขนาดของ SCP-844 ด้วยบุคลากรคลาส-D 2 คน โดยใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก
บุคลากรใด ๆ ที่เข้าห้องกักกัน SCP-844 จะต้องสวมใส่ชุดป้องกันเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รายละเอียด: SCP-844 เป็นสะสารที่มีรูปร่างไม่แน่นอนซึ่งประกอบไปด้วยซากของกระดูกมนุษย์,ฝุ่นละอองและมีส่วนประกอบของเชื้อราเรืองแสงสีแดง

SCP-844 นั้นชอบที่จะอาศัยอยู่ในที่มืด,ในเขตอบอุ่นกับพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่น้อยที่สุดเมื่อมันไม่ได้มีพฤติกรรมการล่าหรือหาอาหาร

SCP-844 มีสัญชาติญาณเป็นนักล่าที่มีความคล่องตัวสูง โดยวัตถุนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซ่อนตัวจากการจู่โจมโดยการเคลื่อนย้ายข้ามผนังและเพดาน

SCP-844 ล่าเหยื่อโดยใช้วิธีการล่อให้เหยื่อมาติดกับ ซึ่งหลังจากที่วัตถุอยู่ในความครอบครองของสถาบัน วัตถุได้หยุดการใช้วิธีนี้ไปชั่วคราวซึ่งมีการงดเว้นจากการใช้ตั้งแต่มาอยู่ในความดูแลของสถาบันถึงแม้ว่าในตอนแรกที่กักกันวัตถุได้พยายามล่อนักวิจัยด้วยเนื้อสัตว์ที่ให้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่แสดงพฤติกรรมการล่าอีก

เมื่อ SCP-844 เริ่มออกล่าเหยื่อ วัตถุจะพยายามที่จะหลอกล่อให้มนุษย์ที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี ไปในพื้นที่ที่เงียบสงบและปลอดคน SCP-844 จะสังหารเหยื่อและทิ้งร่องรอยที่เป็นของเหลวข้นหนืดสีแดง ของเหลวข้นหนืดนี้เมื่อทำการล่าเหยื่อจะเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็วไปเป็นของเหลวที่เกือบแข็ง พื้นที่ที่เหยื่อถูกล่อไปมักจะเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแทบไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลย

เมื่อ SCP-844 ไปถึงเป้าหมาย วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่มีแสงน้อยและหยุดการเคลื่อนไหว พร้อมกับส่วนที่ยื่นออกมารูปร่างคล้ายตะขอที่อยู่ในตัวเพื่อจับเหยื่อ

SCP-844 นั้นจะทรมานเหยื่อด้วยเกือบทุกวิธีที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เหยื่อเปล่งเสียงออกมาให้มากที่สุด ซึ่งวัตถุนั้นจะใช้เศษกระดูกที่มีความแหลมที่ทำจากตัววัตถุสังการเหยื่อ ระหว่างกระบวนการนี้ SCP-844 จะใช้ความระมัดระวังสูงเพื่อไม่ให้แผลที่สร้างขึ้นนั้นมีความรุนแรกมาก เพื่อนำเหยื่อมาใช้ในการล่าครั้งต่อไป

โดยปกติ หากบุคคลากรของสถาบันเข้าไปในจุดที่เกิดเสียงกรีดร้องขึ้น SCP-844 จะจู่โจมบุคคลากรของสถาบันทันที ซึ่งวัตถุจะสร้างแผลด้วยความรวดเร็วและไม่เจ็บปวด ซึ่งทุกครั้งวัตถุจะเล็งโจมตีที่คอและหัวเสมอ เมื่อจู่โจมสำเร็จ วัตถุจะดึงมวลกระดูกของเหยื่อและรวมไปเป็นส่วนหนึงของวัตถุเอง

ในระหว่างการกักกัน SCP-844 มักจะอยู่บนเพดานและทำลายไฟส่องสว่างในห้องกักกันและลับกระดูกที่ยื่นออกมากับผนังห้องกักกันให้แหลมคม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License