SCP-841-TH
rating: +9+x
blank.png
841TH.png

ภาพที่ถ่ายไว้ได้ทันขณะที่ SCP-841-TH กำลังตกลงมา

วัตถุ# SCP-841-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ ไม่มีมาตรการในตอนนี้เนื่องด้วยคุณสมบัติและที่อยู่ของ SCP-841-TH

ตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-841-TH ที่ถูกเก็บกู้มาได้ก่อนที่ละลายไปนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในไซต์-██ เขตการทดสอบระดับ 3 เฉพาะบุคลากรระดับ 3 ที่ได้รับอนุญาติและดำเนินการกับตัวอย่างเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะคลาส-Dเท่านั้นที่สามารถสัมผัสกับตัวอย่างได้ ความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกและถูกกำจัดภายในห้องทดสอบโดยทันทีโดยไม่มีการยกเว้น

รายละเอียด: SCP-841-TH มีลักษณะเป็นก้อนดวงไฟสีน้ำเงินที่ไม่เป็นที่รู้จักที่ถูกยิงมาจากอวกาศในรูปแบบสุ่มวัน มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนของทะเลทรายซาฮาลา ปัจจุบันสถาบันยังไม่สามารถหาแหล่งต้นกำเนิดของตัวอย่างได้อย่างชัดเจน แต่คาดเดาได้ว่ามาจากเส้นทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริเวณที่ SCP-████-RU และ SCP-███-CN ถูกค้นพบและไม่สามารถกักกันได้ อย่างไรก็ตาม SCP-841-TH นั้นไม่ได้เกิดจากผลกระทบของ SCPs ตัวอื่นๆ และตัวอย่างที่ตกลงมายังซาฮาลาในบางส่วนจะสลายไปจากการเผาไหม้ระหว่างชั้นบรรยากาศ

SCP-841-TH ที่ถูกยิงตกลงมานั้นเป็นก้อนสีน้ำเงินขนาด 1.5 ซม. และกลายเป็นน้ำแข็งก่อนจะละลายไปเอง ตัวอย่างบางส่วนของ SCP-841-TH ที่ไม่ละลายนั้นทางสถาบันเก็บกู้เพื่อนำไปทดสอบต่อไป การตรวจสอบตัวอย่างนั้นพบส่วนประกอบทางเคมีและชีวภาพที่ไม่รู้จักและมีชนิดที่รู้จักเพียงหนึ่งชนิดนั่นคือน้ำ

คุณสมบัติของ SCP-841-TH นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดแสงที่ต้องฉายผ่านร่างสิ่งมีชีวิตโดยการกินเท่านั้น โปรดดูที่ภาคผนวก

การค้นพบ: SCP-841-TH ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2559 ในตอนนั้นเป็นลักษณะของฝนดาวตก แผนกดาราศาสตร์ของไซต์-12PP (ตั้งอยู่ในอินเดีย) ได้พบความผิดปกตินี้โดยบังเอิญจากการเฝ้าระวัง SCP-███-CN, ระหว่างปี 2559-2562 ตัวอย่างได้ถูกยิงลงมายังซาฮาลาเป็นกลุ่มก่อนที่จะค่อยๆหายไป

ภาคผนวก: บันทึกการทดสอบ โดยการใช้ตัวอย่างที่มีจำนวนจำกัดที่ถูกเก็บกู้มาได้ของ SCP-841-TH

การทดลอง- D-124, D-996 และ D-997
มีแสงฉายออกมาจากตาของผู้ทดสอบทั้ง 3 คนในลักษณะที่เหมือนกันหมดนั่นคือ ภาพของดวงจันทร์บนกำแพง คล้ายกับถ่ายโดยนาซ่า ตรงกลางภาพมีช่องสีขาวที่ไม่ทราบว่าคืออะไร คล้ายกับประตู ภาพนั้นนิ่งมากจนแทบจะไม่สังเกตเห็นว่ามี SCP-███-CN อยู่ที่มุมซ้ายล่าง เป็นเวลา 2 นาที, ผู้ทดสอบทั้งหมดได้เสียชีวิต

การทดลอง- D-210 และ D-8410
มีแสงฉายออกมาจากตาของผู้ทดสอบทั้ง 2 คนในลักษณะที่เหมือนกันหมดนั่นคือ ภาพของทางเดินที่ตรงกลางมีประตูสีขาวปิดอ้าออกอยู่ ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนอกจากห้องสีขาวที่ส่องแสงจ้าออกมา

**การทดลอง- D-4112
มีแสงฉายออกมาจากตาเป็นภาพที่หันมาทางโลกแต่เป็นโลกที่ดับไปแล้วและแตกออกไป 1 ใน 3 สันนิฐานว่าเกิดจากการถูกอุกกาบาตพุ่งชน
หมายเหตุ1- ทั้งนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าภาพที่ปรากฏนั้นมาจากอนาคตหรือโลกในมิติอื่นหรือไม่
หมายเหตุจากดร.█████- มีความเป็นไปได้ที่โลกนั้นจะเป็นโลกคู่ขนานที่-๕

การทดสอบได้จบลงเนื่องจากภาพที่ฉายนั้นเป็นภาพซ้ำๆกัน

841TH01.jpg

ประตูสีขาว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License