SCP-835-JP

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการแก้ไขสำคัญหลังการใช้มาตรการไอดอล835 แล้ว

วัตถุ# SCP-835-JP

ระดับ: Safe Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากลักษณะของมันจึงไม่สามารถทำการกักกัน SCP-835-JP ได้ ในกรณีที่มีบุคลากรเสียชีวิตซึ่งต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุแล้ว หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ คุ-3 "กองไฟ" จะทำการปิดกั้นและตรวจสอบพื้นที่ เนื่องจากผลกระทบด้านขวัญและกำลังใจของพนักงาน การสืบสวนดังกล่าวจึงต้องกระทำเสมือนว่าแต่ละกรณีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการแก้ไขสำคัญหลังการใช้มาตรการไอดอล835 แล้ว

SCP-835-JP นั้นดูเหมือนจะสงบไปแล้วจากมาตรการไอดอล 835 ในขณะนี้นั้นให้เตรียมรับมือการกักกันรั่วไหลซึ่งยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้หากว่าภายในสถาบันมีการรับรู้ถึงอันตรายของมันอย่างแพร่หลาย ข้อเสนอที่ให้ขยายการใช้มาตรการออกไปนอกสถาบันเพื่อเพิ่มความแน่นหนาของการกักกันนั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

รายละเอียด: SCP-835-JP มีชื่อเล่นว่าเคเทรุ ยามิโกะ เป็นหญิงสาววัยรุ่นตอนปลาย ผมดำยาวและสวมชุดนักเรียนสีดำ ตามรายงานนั้นบางครั้งลักษณะภายนอกจะดูเหมือนมีอายุเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วง 10 ปี โดยทั่วไปแล้วผู้เห็นเหตุการณ์จะบอกว่าเธอสวยมาก เธอไม่พูดและเนื่องจากไม่แสดงอารมณ์จึงดูเหมือนจะอยู่ในสภาพเศร้า ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบให้ผู้อื่นมองเห็นตัวเธออย่างมาก

"เคเทรุ ยามิโกะ"สามารถเทเลพอร์ทระหว่างสถานที่มืดแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งได้โดยไม่ขึ้นกับระยะทางหรือสิ่งกีดขวาง ซึ่งเธอจะใช้ความสามารถนี้ทำการสังหารเหยื่ออย่างรวดเร็วด้วยมีดเล่มใหญ่ ดูเหมือนว่าเธอยังสามารถควบคุมความมืดให้ห่อหุ้มเป้าหมายและทำให้หายไปได้โดยไม่ทราบวิธีการด้วย เชื่อว่าในอดีตนั้นเธอถูกกลุ่มกำลังที่เป็นศัตรูกับสถาบันฝึกให้เป็นนักฆ่าเพื่อลักพาตัวและสังหารบุคลากรของสถาบันด้วยความสามารถดังกล่าว และตัวตนในปัจจุบันก็มีที่มาจากภูมิหลังนี้ ข้อมูลโดยละเอียดของ"เคเทรุ ยามิโกะ"นั้นให้ดูจากที่จัดได้เก็บเข้าแฟ้มพิเศษไว้แล้ว

SCP-835-JP "เคเทรุ ยามิโกะ" นั้นเป็นปรากฏการณ์ผิดปกติซึ่งสามารถยืนยันได้ครั้งแรกเมื่อปี 19██ โดยเกิดขึ้นเป็นระยะเว้นช่วงกันตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับพนักงานของสถาบันทั้งนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกผลกระทบอยู่ในสถานที่มืดซึ่งยากแก่การมองเห็น (กรณีที่ยืนยันได้แล้วนั้นรวมถึง ตรอกในยามค่ำคืน ห้องนอน โรงภาพยนตร์ และใต้โต๊ะมืดๆ) ในช่วงเวลาประมาณสิบวินาที ผู้ถูกผลกระทบจะหายตัวไปและมีเลือดปริมาณมากเหลืออยู่ ไม่เคยพบตัวผู้ถูกผลกระทบหลังจากนั้นไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว การตรวจตัวอย่างเลือดที่เก็บมาจากที่เกิดเหตุยืนยันได้ว่าเป็นเลือดของผู้ถูกผลกระทบ และปริมาณเลือดนั้นก็ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกผลกระทบจะเสียชีวิตแล้วก่อนหายตัวไป นอกจากที่ว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดในที่มืดและผู้ถูกผลกระทบทุกคนเป็นพนักงานของสถาบันแล้วก็ไม่พบการเชื่อมโยงใดๆระหว่างผู้ถูกผลกระทบ สถานที่ หรือเวลาเกิดเหตุอีก

เนื่องจากกรณีทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีรูปแบบใดๆและผู้ถูกผลกระทบทุกคนก็หายตัวไปทั้งหมด การสังเกตการณ์จึงไม่สามารถกระทำได้และจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น ข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่ได้จากปากคำของพยานที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุและภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยนั้นบ่งบอกว่าผู้ถูกผลกระทบถูกบางสิ่งที่ระบุไม่ได้โจมตี ซึ่งแม้จะมีรูปแบบของพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ก็ไม่เคยมีหลักฐานใดๆที่ยืนยันได้ว่ามีอะไรโจมตีผู้ถูกผลกระทบจริงๆ

เหตุการณ์ 835: ในวันที่ ██/██/20██ เพื่อนร่วมงานได้พบแผ่นพับซึ่งเป็นภาพวาดด้วยลายมือของหญิงสาวแบบมังงะซึ่งระบุว่าเป็น"ภาพจินตนาการของ SCP-835-JP" อยู่บนโต๊ะของนักวิจัยผู้ช่วย██ จากการตรวจสอบเนื้อหาเบื้องต้นนั้นพบว่าได้ตั้งชื่อตัวละครว่า"เคเทรุ ยามิโกะ" พร้อมกับกำหนดประวัติความเป็นมา นิสัย และพลังความสามารถให้ แผ่นพับดังกล่าวถูกยื่นให้ดร.███ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น หลังจากที่นักวิจัยผู้ช่วย██ยอมรับว่าเป็นผู้ทำแผ่นพับนั้นเองได้ไม่นานก็ถูกให้ย้ายไปเป็นการลงโทษ

ทว่า หลังจากเหตุการณ์ 835 แล้ว นับจากเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสามเดือนก็ไม่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอีกเป็นเวลาถึงห้าเดือน ด้วยความสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกัน ศจ.██ จึงได้พัฒนามาตรการไอดอล 835 ขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม 835-1: มาตรการไอดอล 835
จากที่ SCP-835-JP "เคเทรุ ยามิโกะ" ได้หยุดพฤติกรรมไปหลังจากเหตุการณ์835 ทำให้มีนัยยะว่าวัตถุนั้นจะได้รับผลกระทบจากการรับรู้ของพนักงานในสถาบัน ด้วยสมมติฐานนี้ จึงได้มีการเสนอมาตรการไอดอล835เพื่อปลูกฝังการรับรู้ร่วมกันในหมู่บุคลากรของสถาบันโดยได้รับการอนุมัติจากศจ.██ เนื่องจากว่าการรับรู้ร่วมในขณะนี้นับว่ามีผลที่แพร่หลายอยู่แล้ว เพื่อให้การแพร่กระจายของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนจึงให้ใช้เนื้อหาของ"เคเทรุ ยามิโกะ"ในเหตุการณ์835ซึ่งพนักงานได้รับรู้กันอยู่บ้างแล้ว

มาตรการนี้ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ██/██/20██ เอกสารและข้อมูลที่กล่าวถึงวัตถุทั้งหมดนั้นได้เพิ่มเนื้อหาของ"เคเทรุ ยามิโกะ"หรือเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ทั้งหมด เนื้อหาส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันได้ดำเนินการตีพิมพ์ภาพ"เคเทรุ ยามิโกะ"ที่วาดโดยนักวาดในสถาบันลงในวารสารและผลิตภัณฑ์สาธารณะโดยทั่วไปซึ่งจะแจกจ่ายไปโดยทั่วกัน พร้อมกับทำการเผยแพร่นิยาย มังงะ และอนิเมชันซึ่งมี"เคเทรุ ยามิโกะ"เป็นตัวเอกออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับโฆษณาเชิญชวนด้วย ด้วยความพยายามของสถาบัน พนักงานเกือบทั้งหมดของสถาบันก็รับรู้ถึง SCP-835-JP "เคเทรุ ยามิโกะ"ในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากนั้น และไม่มีรายงานปรากฏการณ์ที่ยืนยันได้อีก

ในขณะนั้นได้ลดระดับงานประชาสัมพันธ์ลงแล้ว แต่ยังคงมีการใช้งานผลิตภัณฑ์"เคเทรุ ยามิโกะ"อยู่ตามสำนักงานต่างๆเพื่อให้ระดับการรับรู้คงอยู่ในระดับหนึ่ง สถาบันจะดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มศิลปินอย่างมีเป้าหมายโดยสม่ำเสมอ

ดูเหมือนว่า SCP-835-JP นั้นจะเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณความกลัวของเราเองว่าในความมืดนั้นจะมีบางสิ่งซ่อนตัวรอทำร้ายเราอยู่ แต่อสุรกายที่เราเคยจินตนาการด้วยความหวาดกลัวนั้น เมื่อผ่านมาตรการไอดอล835ก็กลายเป็นตัวละครที่ชัดเจนไปแล้วน่ะนะ ศจ.██.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License